kolaps

kolaps súčasného antropomorfického výbuchu

        všetky texty                                      -->iba úvahy