kolaps

kolaps "nekonečného" rastu

        všetky texty                                      -->iba úvahy