kolapsy

cyklické priebehy

        všetky texty                                      -->iba úvahy