média

masmediálne kulty: prestitúti, celebrity, zabávači.

 

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky