médiokracia

moderné kulty: prestitúti, prostitúti, zabávači.

 

        všetky texty                                      -->iba úvahy                                                   


Stránky