evolúcia

Univerzálne zákony zmeny, vývoja a evolúcie (nielen biologickej)