debilika

debilizácia, demoralizácia, úchylky a perverzity (post)modernej spoločnosti

       úvahy                                       -->všetky texty