kolaps

kolaps súčasného antropomorfického výbuchu

       úvahy                                       -->všetky texty