kryptokracia

neoficiálne a tajné organizácie rôzneho typu (mimovládky, neziskovky).

       úvahy                                       -->všetky texty