amerika

geopolitická oblasť Amerika - spojenci, kolónie a vplyv.