boj o hodnoty

počet: 54

snaha o presadenie nordických hodnôt