chaldeika

mezopotámska, babylónska, asýrska, abrahámovská  a iná zdeformovaná tradícia

Stránky