debilizácia

debilizácia(oslabenie), demoralizácia, choré úchylky

všetky formy, jedna úroveň, poradie podľa času vytvorenia

                                     -->iba úvahy,     podľa váhy 

                                     -->všetky formy, podľa váhy

 


Stránky