eugenika

počet: 66

jediné reálne, plošné a trvalé zvýšenie kvality života