evolúcia

počet: 2

univerzálne zákony zmeny a vývoja