GLOBÁL : geopolitika

procesy vo svete, ktorý je uzavretý a nemožno (ho) už expandovať

Stránky