moderná história

moderná hostória, najmä germánska renesancia 20. storočia