SK-mediokracia

média, debilizátori, ideologickí zločinci

 

     

 

                                                                      všetky texty, poradie podľa váhy

                                                                  ( ---> iba články, poradie podľa hodnoty )