sociokulty

moc politických strán a podobných zoskupení, hovoriacich a konajúcich v mene "ľudu"

 

Stránky