ĽUDSTVO : starovek

história  do doby priemyselnej revolúcie