staroveká história

staroveká história od najstarších čias po novovekú priemyselnú revolúciu