vládna moc

politická moc v akejkoľvek forme

Stránky