zem voda vzduch

zmena a kolaps klímy, vysušovanie a dezertácia zeme.