konzum

konzum ako základný primitívny motív

                                                           iba články, poradie podľa dôležitosti

                                                           ( ---> všetky texty, poradie podľa dátumu)