kryptokracia

Neoficiálne mocenské a kamuflované organizácie akéhokoľvek typu (mimovládky, neziskovky a podobne). Mechanika a metódy ich pôsobenia.

                                                           iba články, poradie podľa dôležitosti

                                                           ( ---> všetky texty, poradie podľa dátumu)