mediokracia

Ovládanie štátu pomocou masmédií a popkultúry.

                                                           iba články, poradie podľa dôležitosti

                                                           ( ---> všetky texty, poradie podľa dátumu)