Róm

komentáre

Róm

"Prajem Ti veľa úspechov k tvojej zaujímavej práci". Pevne verím, že v záujme pravdy mi niekedy navrhneš stretnutie, ktoré budem rešpektovať. Neide mi vôbec o to, aby som mal pravdu, len rád by som chcel dokázať to, čo viem od kompetentných bádateľov identity Rómov. Na protest pôjdem, ale už bez transparentu.

Róm

Je to naozaj výborný nápad. Budeme mať možnosť sa bez uvedenia našich mien zoznámiť, možno sa aj spriateliť.

Róm

Rómovia predsa si museli zatajiť svoj židovský pôvod, za čo boli sústavne prenasledovaní a zabíjaní. Vytvorili si vlastný jazyk, a to taký, aby tam neboli prítomné žiadne ich pôvodné hebrejské slová. Nesnažte sa pošpiniť jedinečné dejiny starovekého Izraela. Najmä umelo vyvrátiť už existujúce dôkazy o židovskom pôvode Rómov. Je to od vás veľmi zbabelé, čo dokazuje, že nemáte žiadne vedomosti o pôvode Rómov. Len trepete tu všelijaké nezmysli!! A Ema a buheh by si mali ku mne nájsť cestu. Na proteste (7.5.15) budem mať v ruke cedulku s nápisom BUHEH. Mienim sa s nimi dohodnúť na spôsobe dokazovania pôvodu Rómov, aj za prítomností ostatných oponentov.

Róm

Lingvistická analýza je vlastne nepriamym podvodom. Rómsky jazyk obsahuje len 7 hindi slov, ktorých si Rómovia prevzali za 150 rokov ich prechodného pobytu v Indii. A DNA testy, ktoré majú dokázať indický pôvod Rómov sú falošné! V týchto prípadoch genetické vzorky nikdy nepochádzali od Rómov, ale od Indov z najnižších kást, ktorí tvrdili, že sú Rómovia, a to preto, že sa hanbili za svoj pôvod z najnižších indických kást. Mám o tom presvedčujúce informácie od kompetentných vedcov a výskumníkov, ktorí sa už viac rokov zaoberajú s danou problematikou. Ema, nemali by ste veriť niektorým židovským falšovateľom, ktorí aj v tomto prípade chcú dezinformovať celý svet. Mimo územia SR vo viacerých prípadoch bolo dokázané, že DNA vzorky Rómov a Židov sú zhodné. Ak sa o týchto skutočnostiach chcete aj presvedčiť, tak požiadajte niektorého občana židovského pôvodu na priamy odber krvi, ja zase požiadam Róma na to isté za účelom porovnávania ich genetických vzoriek za našich prítomnosti. Určite si zmeníte svoj názor o pôvode Rómov.

Róm

Turci v I.svetovej vojne vo veľkom urobili to, čo v súčasnom období robia členovia "islamského štátu" a islamskí teroristi. Zabíjajú kresťanov a podpaľujú naše kostoly. Podľa môjho názoru aj islamský radikalizmus je dôsledok činnosti NATO, pod taktovkou USA, ktorý v prípade nepružnej politiky našich slovenských lídrov nás určite budú trestať.

Róm

Popri objektívnych príčin ide tu aj o zámernú kolonizáciu Európy islamským obyvateľstvom, riadené ich teoretikmi. EÚ nemôže byť zbabelá v tomto smere!!! Nie som proti tomu, aby sa pomohlo ľuďom v núdzi.

Róm

Keďže som tu už viackrát spomenul slovo suverenita, tak sa pokúsim vysvetliť, že ako ja ten pojem chápem.
Pojem zvrchovanosti je ťažko definovať v prípade EÚ. Suverenita štátnej moci v daných členských krajinách znamená vnútornú a vonkajšiu nezávislosť od všetkých cudzích mocností, a pritom štát vykonáva absolútnu moc nad územím svojej krajiny, tam žijúcim obyvateľstvom a samostatne si vytvorí priaznivé hospodárske a politické podmieky krajiny vrátane medzinárodných vzťahov. Suverenitu členských štátov EÚ vo veľkej miere obmedzuje globalizácia, vzájomné hospodárske závislosti ako medzinárodné zmluvy, transnacionálne investície, medzinárodné finančné prepojenia, média či organizovaný zločin. Z týchto dôvodov v tradičnom slova zmysle je autonómia jednotlivých krajín obmedzená. Medzi nevýhody globalizácie môžeme zahrnúť aj nerovnomerný hospodársky vývoj členských krajín. Asymetrické hospodárske vzťahy sa vytvoria vtedy, keď jedna strana vyhráva na úkor druhej tak, že druhá strana nebude mať z toho takmer žiadne, alebo len malé hospodárske výhody, čo zákonite musí zapríčiniť vývojovú priepasť v závislosti od toho, že na akej hospodárskej úrovni sa daná krajina nachádza. Teda ide o nerovnú súťaž. Odstránenie alebo obmedzenie tejto hospodárskej priepasti vyžaduje obrovské úsilie zo strany tých, ktorých vládni činitelia nemajú relevantné hospodárske alebo politické a spoločenské schopnosti.Eventuálne, ktorí sú ovplyvnení oligarchami, prípadne zločineckými organizáciami krajiny. Tu by som ako vzor spomenul Grécko, ktorého bývalé vedenie bolo absolútne neschopné, tolerantné voči oligarchom a podvodníkom. Obyvatelia takých krajín potom ťažko prežívajú hospodársky úpadok svojej krajiny. Podobné štáty aj v budúcnosti budú musieť požiadať EÚ o finančnú podporu. Z uvedených dôvodov si myslím, že EÚ by už nemala prijať medzi seba krajiny, ako je napr. Ukrajina, ktorá bude len na obtiaž všetkých nás občanov EÚ
Politická suverenita je oveľa jednoduchšia. Politici EÚ by nemali za žiadnych okolností dopustiť, aby USA a iné mocnosti sa miešali do ich politických rozhodnutí. Zdá sa mi však, že taká túžba nás všetkých je len nereálnou utópiou.

Róm

Predstavitelia Poľska, tí pokakaní zradcovia európskych ideí nemiestne tvrdili, že Osvienčim neoslobodila sovietská armáda ale Prvá ukrajinská fronta. Mali pritom pripomenúť aj vyčíňanie ukrajinských vojakov z Druhej ukrajinskej fronty, keď ukrajinskí vojaci znásilňovali naše ženy a zabíjali ich manželov a pritom vykrikovali, že sú ruskými vojakmi. Ich ruskými veliteľmi boli dôrazne upozornení, že ak budú v mene ruských vojakov znásilňovať bezbranné ženy, tak dostanú ten najvyšší trest. Od svojich rodičov viem, že neďaleko nášho domu sa stal prípad, keď 5 uk.vojakov znásilnili našu susedku a dokaličili jej manžela a staršieho syna. Veliteľ iniciátora týchto zverstiev na mieste zastrelil.Civilní obyvatelia nedokázali rozlíšiť Ukrajincov od Rusov a preto sú tie fámy o znásilnení žien ruskými vojakmi.

Róm

Ku dňu Rómov je to veľmi kvalifikovaný a výstižný článok, pán Dejepisár. Musím však zdôrazňovať, že vylučujem akúkoľvek možnosť, že by mohlo dôjsť ku katastrofe podobného druhu. Postupným ubúdaním vplyvu USA na Európu sa všetko vyrieši mierovou cestou. Zákonite potom musí dôjsť k zastaveniu terajších negatívnych trendov, ktoré niekedy môžu vyvolávať antipátie a kritiky väčších rozmerov. Cesta k mieru vedie cez papalášov EÚ, ktorí by sa mali lepšie presadzovať za suverenitu Európy. Teraz to vyzerá tak, že nemajú o to záujem!!

Róm

Neviem si predstaviť, že o čom budú radiť títo páni klamárovi Porošenkovi. O tom, že ako sa má vyprázdniť štátna pokladnica? Alebo o tom, že ako je treba zničiť malých obchodníkov s bezhlavým umožnením rozrastania nespočetného množstva hypermarketov, ktorí potom nebudú čestne odvádzať dane? Prípadne, že ako sa dajú podplácať súdy na Ukrajine? Eventuálne, že ako je treba si založiť účelovú politickú stranu, ktorá má oblbovať masu naivných občanov?

Róm

Spojeným štátom sa dokonale podarilo zabrániť uskutočneniu Európskou úniou vytýčených cieľov úzkej hospodárskej spolupráce medzi Eurázijskou úniou, Čínou a Európskou úniou. Pritom sa v EÚ dostali k prevahe tí, ktorí podporovali politiku proti Rusku a Číne. Ich viditeľným zámerom je uprednostňovanie negatívneho hospodárskeho tlaku USA na EÚ. Podľa mňa sú to len obyčajní zradcovia európskych ideí, ktorá tkvie v tom, že chceme mať práva, aby sme mohli rozhodovať o našom osude! Politici Európskej únii by si už konečne mali uvedomiť, že hospodárska hegemónia USA v dohľadnom čase končí vo svete paralelne s prudkým vývojom hospodárstva Číny. Čína je jediným štátom, ktorá úprimne dokáže vybudovať most medzi EÚ, Eurázijskou úniou a Indiou, čo bude pevnou zárukou ekonomickej stability európskych štátov. Európska únia potrebuje nové tézy. O starých axiómách sa dokázalo, že sú neudržitelné, dokonca sú klamlivé.

Róm

K rómskej kultúre naozaj patrí muzika a tanec, ale nie v tej ironickej forme, ako o tom píšeš v súvislosti s protestom. Názov biely Róm je podobné označenie skupiny Rómov, ako napríklad olašský, ungrorom, atď. Netáraj sprostosti o rasizme, keď vôbec nič nevieš o Rómoch. Pripomínaš mi určitého študenta z obdobia mojich štúdií na anglickej univerzite, ktorý za každú cenu chcel mať pravdu. Norman , ani ty nemôžeš mať projekt na pravdu! Si schopný to uniesť? Venuj sa radšej inej tematike, v ktorej sa vyznáš. Asi naša výmena názorov nikoho nezaujíma a preto nemienim v tom pokračovať.

Róm

Bieli Rómovia netancujú len tak!! Sú to vzdelaní naši občania, ktorí pôsobia na rôznych vedeckých postoch v oblasti zdravotníctva, pedagogiky, bankovníctva a inde v hospodárstve. A v umeleckej sfére zastupujú veľmi významné hodnoty. Je celkom možné, že aj niektorí z tvojich kolegov boli/sú bieli Rómovia, bez toho, aby si ich mohol identifikovať. O mne len toľko, že nie som nikoho hovorcom!! V každom prípade prezentujem len vlastný názor!! A nemienim napodobňovať niektorých, ktorí nemajú ani vlastné názory a dokážu len kopírovať a osvojovať si vyjadrenia múdrych vedcov, a pritom sa dajú veľkolepo oslavovať.

Róm

Tak isto ako u Židov, aj medzi nami sú bieli, ryšaví, čierni.... a podobne, čo vôbec nevylučuje to, že sme Rómovia. Prosím Ťa neber našu identitu!! Berieš to veľmi obmedzene a jednostranne. Predkovia bielych Rómov boli izraelskí nomádi, ktorí boli prví, ktorí si osvojili katolícke vierovyznanie. V inakšom vyše 70% Rómov má svetlú pleť. Asi si nás mýliš s indickými nomádmi, keď si myslíš, že každý Róm má byť uniformne čierny. Omyl!! Alebo si ozaj myslíš, že človek, ktorý sa dokáže odpútať od denných starostí a vniknúť do oblasti filozofie, sociológie a politických vied, zákonite by mal byť nerómom?

Róm

Určite tam pôjdem! Okrem mňa tam bude prítomných ešte minimálne aj 30 ďalších čestných Rómov, ktorých ale netreba hľadať podľa farby pletí, lebo sme zo skupiny bielych Rómov. Náš národ si veľmi vie oceniť slobodu a nezávislosť od nečestných mocných.

Róm

Inými slovami pojmy ako "európske" tak dostanú obsahovú hodnotu, a od západu na východ krajiny a národy sú menej považované za Európanov, nezávislé od toho, že kde sú hranice Európy!!

Róm

Geopolitické fyzické reprezentácie môžeme sledovať na mapách sveta, v ktorých preferencie ich koncepcií a hodnotové predstavy sú priamo umelo nainštalované. Rovnaké postupy môžu byť detekované aj po línii evolúcie, čo vôbec nemusí byť v hierarchii hodnôt štylizované. Napadajú ma myšlienky, či nie je slovo geopolitika umelo vymyslené, ktoré vôbec nekryje skutočnosti.

Róm

Je mi jasné, že publikovanie o aktuálnych dianí majú veľký význam, ale pritom nemali by sme zabudnúť ani na príčiny, ktoré ovplyvnili smerovanie udalostí k súčasnému hospodárskemu a morálnemu úpadku Európy. Pri tejto príležitosti by som chcel pomenovať súvislosti medzi politikou a etikou morálky, systémom zapojenia západnej politiky so základom demokratického liberalizmu. Zdôrazňovať, že charakteristickými znakmi demokratického liberalizmu sú chamtivosť, sebectvo, intelektuálna arogancia. A jedným jej pilierom je pluralizmus, ktorý narúša vplyv náboženstva na ľudí. Postoj liberálnej demokracie, právny pozitivizmus, vytlačí etiku čestne sa starať o občanov. A materiálny komfort s pocitom bezpečnosti všetko zatlačí do pozadia. Pritom nadhodnotenie majetku vtedy, keď veľký počet ľudí trpí pod tlakom chudoby, je nemorálne!! Určite vám nemusím zdôrazňovať vplyv cudzích bánk a multinac. organizácií na zničenie hospodárskeho vývoja v jednotlivých štátoch Európy, kde príčinu tohoto negatívneho javu je rozhodne potrebné hľadať v zákonoch, diktovaných demokratickým liberalizmom a podporovaných USA!!!

Róm

Aj napriek tomu, že sa mi vôbec nepáčila jeho prítomnosť na oslavách majdanu, nemám žiadny dôvod označiť prezidenta Kisku za fašistu, už len preto nie, že fašizmus vznikol bez obsahu ideologického a filozofického programu, ktorý sa snaží rozvrátiť pôvodne sa vyvýjajúci demokratický systém Európy. Je autoritatívne a násilne potláča názory iných, čo sa o našom prezidentovi vôbec nedá tvrdiť! To, že bol oslavovať medzi fašistami je veľkou chybou, postrádajúcou objektívne ohodnotenie skutočností tamojších udalostí. Pevne verím, že si napravý svoju chybu a na pozvanie Putina pôjde oslavovať aj do Moskvy!!! Tu sa mi žiada ešte napísať, že fašistická a komunistická "ideológia" vytvorili protipól osvedčeným demokratickým princípom. A je známe, že medzi opačnými pólmi vznikne napätie, čo sa tieto extrémy snažili zneužiť vo svoj prospech. Len pritom zabudli na to, že európska demokracia má silné korene a je schopná sa ustrážiť aj sama/napr. rozklad ZSSR/. Aj pred nedemokratickými rozhodnutiami EÚ, ktorá sa stáva disciplinovaným pomocníkom USA.

Róm

Tu môžeme hovoriť len o riadenej demokracii, čo je jej obmedzená forma, keď sa snažia presvedčiť občanov o tom, že fungovanie štátu vrámci demokratických princípov je zabezpečené. V skutočnosti je to len nástroj v rukách ukrajinskej vlády, ktorá klame svojich občanov v záujme amerického veľkokapitálu a jej blízkych oligarchov.

Róm

Na základe akých poznatkov tvrdíš, že Ukrajinci sú naozaj oveľa bližšie k západným demokráciam ako Rusi? Nebodaj v tom vidíš demokratické metódy Ukrajiny, že trestuhodne porušili základné ľudské práva, keď zrušili jazykový zákon? Podľa teba aj genocída ruskej menšiny je prejavom demokratických metód v tomto štáte? Naopak, v Rusku veľmi účinne fungujú všetky demokratické inštitúcie a sú zabezpečené práva menšín, vrátane Tatárov na Kryme, ktorí ale nechcú akceptovať dané zákony! Mám o tom veľmi dobré informácie od nestranných vzdelaných ruských Rómov. Demokratické princípy štátov sa odzrkadľujú aj podľa prístupu k svojim menšinám! Myslíš si, že sa Ukrajina v budúcnosti stane demokratickým štátom dovtedy, kým v ich parlamente sedia nacionalisti, ktorí sa vôbec nedajú porovnať s Kotlebovcami a jobbikom, ktorí síce majú hlasné a svalnaté reči proti nám Rómom, ale neporušujú ľudské práva. Títo ukrajinskí nacionalisti, ktorých predkovia spolu so značným počtom civilných obyvateľov len tak, dobrovoľne sa pridali k fašistom a po boku Hitlera zabíjali Židov a ľavicovo orientovaných ľudí. Oni nikdy nebudú ochotní v parlamente akceptovať prijatie demokratických zákonov! Radšej si vyprovokujú ďalší majdan a budú strieľať!

Róm

Podľa akých kritérií a s akým cieľom si mal Clinton vymenovať svojich ministrov, pre nedostatok informácií o tom nemám žiadne znalosti. Ale presne viem, že nedávno ostro urážal a kritizoval illiberálneho politika, Viktora Orbána v súvislosti s jeho negatívnym postojom voči určitej civilnej organizácii , ktorá mala z nórskych fondov podporovať všeliakých mafiánov a pochybných politikov, snažiacich sa cez protestov a rôznych demonštrácií o zvrhnutie súčasnej demokraticky volenej vlády v MR, za účinnej podpory vtedajšieho najvyššieho šéfa veľvyslanecstva USA, André Googfrinda, ktorý sa osobne zúčastňoval na týchto demonštráciach!! To by mal byť prejavom solidarity a ochrany demokratických vymožeností zo strany USA voči svojim spojencom? Doteraz som si myslel, že Clinton,( o ktorom tvrdia, že pochádza z rodiny írskych Rómov) bol objektívnym zástancom demokratických procesov vo svete. Veľmi som sa mýlil!! Nedokážem to potvrdiť, ale údajne už aj on mal z nórskych fondov zhrabnúť veľké finančné čiastky. Kritika od bývalého (možného) skorumpovaného prezidenta USA, smerujúca k nedemokratickým metodám prevzatia moci svedčí o niečom veľmi nebezpečnom prejave.

Róm

Keďže nepoznám pravú podstatu a ozajstné ciele sionizmu, tak nebudem ich vychvaľovať ani kritizovať! Spájať však všetkých našich židovských bratov so sionizmom je unáhlené a absolútne nereálne! Napríklad rabíni v koncentračnom tábore hovorili o tom, že keby európski Židia lepšie bojovali proti sionizmu, tak by nikdy nedošlo k holokaustu. Nie je rozumné hádzať našich bratov ( podobne ako nás Rómov) do jedného vreca. Pritom si myslím, že v súvislosti oboch nás je potrebné objektívne pomenovať veci tak, aké v skutočnosti sú preto, aby nevzniklo napätie a nenávisť medzi občanmi rôznych skupín. Nie je potrebné rešpektovať ani také neohraničené termíny, ako je antisemitizmus a rasizmus, pokiaľ to nie je podložené objektívnymi dôkazmi. To, že Rómovia nie sú nepriateľmi židovského národa, má to svoje historické korene.