Vláda ľudu a geopolitika

Sú v zásade dva možné spôsoby nahliadania na veci politické: demokratický alebo geopolitický. Netreba ich miešať, lebo navzájom takmer nesúvisia.

 

1. Veci verejné a princíp väčšiny

 

Keď sa pozeráme na politiku z hľadiska demokracie, napriek rôznym zahmlievaniam a záludnostiam, ktorými sa nás snažia odstrašiť študovaní obrezaní politológovia, podstata je veľmi jednoduchá: demokracia je vláda ľudu, slobodné rozhodovanie väčšiny o svojich vnútorných veciach. Demokracia je toto a nič iné než toto: ak platí to, čo si ľudia na nejakom území niečo väčšinovo odhlasujú. Je to len ich vec a nikoho iného do toho nič nie je (ak tým nie sú dotknuté jeho práva, to je však už iný príbeh). Netvrdím, že vec nemá svoje záludnosti a komplikácie, ale tie nás nesmú odviesť od podstaty.

 

Keď si väčšina ľudí na nejakom území, či sú to Albánci v Kosove, Rusi na Kryme, ľudia v Donbase (či sú oni Rusi alebo Ukrajinci, to je úplne jedno), Maďari na Žitnom ostrove, Kórejci v Žiline, Turci v Mníchove, Alžírčania v Marseille, Černosi v Londýne, buzeranti v Bruseli či ktorákoľvek iná väčšina kdekoľvek na nejakom území niečo schváli, čo nebude zasahovať do práv ľudí žijúcich na iných územiach, tak to je skrátka uplatnenie demokratického princípu. Nemusí ísť len o samostatnosť, ale o čokoľvek, nech je to hoci aj ľudožrútstvo – ak sa väčšinovo dohodnú, že sa budú navzájom žrať, tak nech sa páči. Nikto nemá právo zvonku do toho zasahovať – ak teda chceme hovoriť o vláde ľudu, čiže demokracii. Akokoľvek sa nám to nemusí páčiť, každý zásah do zvrchovanosti rozhodovania tých ľudí, nech by bol robený so sebelepším úmyslom, nech by bol akokoľvek zdôvodniteľný, humánny, šľachetný, ale už to bude porušenie princípu demokracie, ktoré je potenciálne zneužiteľné: z pozície silnejšieho si v podstate môžeme čokoľvek vymyslieť a na základe toho potom obmedzovať slobodné rozhodovanie ľudí na nejakom území.

 

Áno, počujem: a čo uznané hranice štátov, medzinárodná stabilita, ľudské práva, zločiny, ukrutnosti, ochrana práv tej menšiny, ktorá je proti... to všetko však sú len ideologické či mocenské motívy, hľadanie zámienky. Ak väčšina obyvateľov na nejakom ostrove sú ľudožrúti, ktorí považujú za ušľachtilé a prospešné sa navzájom zabíjať a žrať, aké máme právo my zvonka o tomto ich spôsobe života rozhodovať? Len preto, že sa cítime byť vyspelejší a naše názory považujeme za lepšie? Toto je typicky západný pohľad poznačený automatickou nadradenosťou a kolonializmom, ale treba si jasne uvedomiť, že tieto myšlienky musíme zavrhnúť, ak chceme ctiť väčšinový rozhodovací princíp, ktorý je podstatou každej naozajstnej demokracie.

 

Z tohto pohľadu každé konanie vlády, ktoré nemá podporu u väčšiny ľudí, je nelegitímne až priamo zločinné. Nelegitímny a nedemokratický bol pozývací list z 68-eho, rovnako ako pozývací list 130 novobiľakovcov z 2015-eho. Nedemokratické a nelegitímne sú medzinárodné zmluvy o ktorých ľudia nerozhodnú v referende (NATO, TTIP...) Nedemokratické sú všetky metódy pseudodemokracie, čiže rôzne technológie, kde navonok ľudia demokraticky hlasujú, ale reálne rozhodovanie a moc sú inde. Najvypuklajším príkladom sú USA, kde si ľudia síce môžu zvoliť jedno z dvoch krídel miestnej štátostrany, ale na reálnu moc to nemá ani najmenší vplyv, ba ani len netušia, ktorá zo šedých eminencií v krajine skutočne rozhoduje. Vrcholne nedemokratické sú všetky spôsoby vonkajšieho riadenia, od vyrábania farebných pučov a majdanov až po tajné zmluvy, ktoré držia Nemecko aj po 70 rokoch od vojny v pozícii kolónie, pričom väčšina ľudí ani nevie v akej neslobodnej krajine žije. Vrcholne nedemokratické sú bruselské euroorgány, a to nielen preto, že o dôležitých veciach rozhodujú nevolení agenti viemekoho, ale aj preto, že celá tá byrokratická mašinéria je zámerne taká komplikovaná a neprehľadná, aby nikto nepovolaný nemal šancu ani len nahliadnuť do jej podstaty.

 

Naopak, nepochybne demokratické sú výsledky jednoznačných referend na Kryme i v Donbase: nech by totiž prebehli za akýchkoľvek okolností, ale dôležité je, že tam skutočne (a nepochybne) drvivá väčšina ľudí chcela a chce opustiť kyjevský CIA banderistan a pripojiť sa k Rusku.

 

Keď sa na veci pozrieme bližšie, zistíme, že tento „demokratický“ pohľad na politiku je iba čírou teóriou. Je to len populistická rozprávka, ópium držiace masy v apatii. V praxi našej západnej civilizácie vlastne demokracia neexistuje, vôľa ľudu sa nerealizuje, ale namiesto nej je tu oligarchická plutokracia.

 

2. Geopolitika

 

No a potom je tu druhý možný pohľad, a to je geopolitický. Princíp veľmocí, civilizačných okruhov a sfér vplyvu. Právo má ten, kto si ho dokáže obhájiť, ak to nejde inak, tak vojensky. A v tom prípade platia jeho doktríny, jeho ideológie, jeho argumentácia, on píše históriu. Že je to iba nechutný predátorský princíp silnejšieho? Áno, presne tak. Toto je geopolitika, nič iné. Toto je realita planéty Zem: nekonečná vojna o ovládnutie území a zdrojov, ktorá nikdy neprestala, ale stále prebieha, hoci jej formy a účastníci sa menia.

 

Z tohto hľadiska je pochopiteľné konanie aktérov dnešnej geopolitickej bitky: Američanov, Rusov i Číňanov. Každý má svoje záujmy. Avšak tu je treba si jasne uvedomiť: mocenské záujmy veľmocí, čiže malých skupiniek ľudí, ktorí majú moc, nie sú totožné so záujmami miliárd ostatných ľudí na tejto planéte. Záujmom väčšiny ľudí je mier, rovnomerné a spravodlivé rozdelenie politickej i ekonomickej moci a bohatstva medzi jednotlivými regiónmi. Záujmom geopolitikov je sústredenie moci a bohatstva do svojich rúk, a pozor: všestranné oslabenie súpera, prípadne jeho likvidácia – teda niečo, čo sa bolestne týka väčšiny populácie sveta. Výsledkom veľmocenských stretov sú nielen vojny a milióny mŕtvych, ale tiež utrpenie a nižšia kvalita života ľudí. A v neposlednom rade genocída, čo nie je len vraždenie: genocídou sú rovnako aj iné opatrenia spôsobujúce úbytok obyvateľstva. Áno, genocídou bolo napríklad aj zmenšenie počtu obyvateľov Ruska v 90. rokoch a genocídou je aj vyľudňovanie bielej populácie z rôznych regiónov Európy na úkor rýchlo sa množiacich nepôvodných etnických skupín s rôznymi asociálnymi populačnými stratégiami.

 

Geopolitika je zákonitá, je to nevyhnutný jav. V konečnom dôsledku však stav sveta je výsledkom uvedomenia masy miliárd jedincov. V našich končinách má dnes každý prístup ku glóbusu a k internetu a za svoje názory si tak každý môže iba sám. Každý má možnosť chápať kto je kto vo veľkej geopolitickej hre a aké perspektívy prináša. Každý z nás si môže sám domyslieť, či je lepší svet s jedným totálnym hegemónom vládnucim prostredníctvom celého prepracovaného systému švindľov a svinstiev, alebo svet s viacerými, vzájomne si aj v ponuke životného štýlu konkurujúcimi centrami moci. Každý z nás je spoluzodpovedný za stav sveta: tak ako iné druhy primátov, aj nahé opice Homo Sapiens majú hore len tých alfasamcov, ktorých si samé vyberú. Moc pochádza z ľudu, inak to nikdy nebude.

Norman

keď sa na tým zamyslíme, tak ten rozpor medzi "chcením väčšiny" a "geopolitikou" je rozpor medzi chcením a nevyhnutnosťou, medzi subjektívnosťou a objektívnosťou.

Napríklad Donbas sa trhá od Kyjeva nie pre to, že to ľudia chcú, ale pre to, že je to objektívna realita tej zeme, tamojšej populácie.
Vždy je dobre, keď chcenie je v súlade s nevyhnutnosťou, inak dochádza k tragédiam. Na Donbase dochádza k tragédii preto, lebo Kyjevčania nechápu, ako tečie história, lebo si ktosi v Kyjeve ale hlavne vo Washingtone zmyslel, že na Ukrajine postaví babylonsku vežu. Zasa raz niekto, kto nedokáže chápať objektívne pravdy. Nedospelý nedovyvinutý primitívny mozog, primitívna detinská a živočíšna kultúra.

Proste niektoré kultúry zvádzajú svoj ľud tým, že im tvrdia, že ich chcenie je jediné dôležité a podstatné. Že poručia vetru dešti. Že dokážu všetko, len treba chcieť.
Je to LOŽ, a nikdy to tak nebolo ani nemôže byť.
Je to šialenstvo, ktoré môže prepuknúť a spôsobuje relatívne rýchlu smrť danej civilizácie. Je to ako keď sa z dospelého stane vyšinutý predpubertálny magor, to skoro nikdy nekonči dobre.

(či toto súhlasí alebo nesúhlasí s myšlienkami tvojeho článku si netrúfam posúdiť)

Róm

Geopolitické fyzické reprezentácie môžeme sledovať na mapách sveta, v ktorých preferencie ich koncepcií a hodnotové predstavy sú priamo umelo nainštalované. Rovnaké postupy môžu byť detekované aj po línii evolúcie, čo vôbec nemusí byť v hierarchii hodnôt štylizované. Napadajú ma myšlienky, či nie je slovo geopolitika umelo vymyslené, ktoré vôbec nekryje skutočnosti.

Buheh

ale to je na mňa trochu zložité. Môžeš mi, prosím, vysvetliť, čo si povedal?

Róm

Inými slovami pojmy ako "európske" tak dostanú obsahovú hodnotu, a od západu na východ krajiny a národy sú menej považované za Európanov, nezávislé od toho, že kde sú hranice Európy!!

Ľubov

Skôr sa prikláňam k názoru,že je to prirodzené. Myslíme si,že sme viac,ako mravce ? Sme. To všetko ten poondiaty anropocenrický pohľad bez nadhľadu.Ale spomeňte si,že napríklad aj taká vyspelá civilizácia,ako egyptská tiež ľudí,čo nepochádzali od Nílu ani nepokladala za ľudí.Možno mali pravdu..... Róm,zdá sa,že istá hierarchia je prirodzená a nedá sa jej umelo vyhnúť.

Ľubov

Zdravím V.,ak si tu(to som ja,stretli sme sa v piatok pri Trojici),bola by som veľmi rada,keby si sa vyjadril k týmto veciam. Kompetentnejšiu osobu nepoznám.-). Pravdaže,pokiaľ tu už dávno nie si. Pár entít sa Ti tu veľmi podobá.-).

Luko

Pridám tretí pohľad - nám taký blízky (tomu rozumieme predsa všetci, nie?) - FINANČNÝ: http://necenzurovane.net/13/vasky.html

Róm

Je mi jasné, že publikovanie o aktuálnych dianí majú veľký význam, ale pritom nemali by sme zabudnúť ani na príčiny, ktoré ovplyvnili smerovanie udalostí k súčasnému hospodárskemu a morálnemu úpadku Európy. Pri tejto príležitosti by som chcel pomenovať súvislosti medzi politikou a etikou morálky, systémom zapojenia západnej politiky so základom demokratického liberalizmu. Zdôrazňovať, že charakteristickými znakmi demokratického liberalizmu sú chamtivosť, sebectvo, intelektuálna arogancia. A jedným jej pilierom je pluralizmus, ktorý narúša vplyv náboženstva na ľudí. Postoj liberálnej demokracie, právny pozitivizmus, vytlačí etiku čestne sa starať o občanov. A materiálny komfort s pocitom bezpečnosti všetko zatlačí do pozadia. Pritom nadhodnotenie majetku vtedy, keď veľký počet ľudí trpí pod tlakom chudoby, je nemorálne!! Určite vám nemusím zdôrazňovať vplyv cudzích bánk a multinac. organizácií na zničenie hospodárskeho vývoja v jednotlivých štátoch Európy, kde príčinu tohoto negatívneho javu je rozhodne potrebné hľadať v zákonoch, diktovaných demokratickým liberalizmom a podporovaných USA!!!

solium

to nielen ze podporuju, ale sami tento system nastavili pre ich blaho a paraziticky sposob zivota na celom svete. Upadajuci dolar ako rezervna mena konci, FED a eurobanky sa presuvaju do AIIB a BRICS, cize Globalny prediktor (GB) opusta US Titanic, 2. liga (neocon) ale by este rada zotrvala v systeme, no pyramida sa zakonite ruca. Co s tym? Tak vymysleli TIIP, ako podojit staru dobru E a nacas si oddychnut, robit prevraty, kde este co je, ovladnut a presunut tok fosilii mimo RF a Cinu a destabilizovat ich tak...
Menejcenna cast E - slovansky Vychod E je uz sluzkou Zapadu, v ceste este stoja vyssie menovane staty.
Kedze vplyv USA na svetove dianie sa zmensuje (prirodzeny odpor hostitela), tak sa narychlo treba (isteze, dopredu planovane) zahryznut, do coho sa este da (cernozeme UA, nerasty atd.) - vid skupenie temer celeho dlhu Rothschild. Toto bol ale velmi riskantny tah - RF sa nedala vyprovokovat k intervencii a nezhody v EU mozu mat pre nu vazne nasledky, vratane NATO. Kocky su hodene...

Róm

Spojeným štátom sa dokonale podarilo zabrániť uskutočneniu Európskou úniou vytýčených cieľov úzkej hospodárskej spolupráce medzi Eurázijskou úniou, Čínou a Európskou úniou. Pritom sa v EÚ dostali k prevahe tí, ktorí podporovali politiku proti Rusku a Číne. Ich viditeľným zámerom je uprednostňovanie negatívneho hospodárskeho tlaku USA na EÚ. Podľa mňa sú to len obyčajní zradcovia európskych ideí, ktorá tkvie v tom, že chceme mať práva, aby sme mohli rozhodovať o našom osude! Politici Európskej únii by si už konečne mali uvedomiť, že hospodárska hegemónia USA v dohľadnom čase končí vo svete paralelne s prudkým vývojom hospodárstva Číny. Čína je jediným štátom, ktorá úprimne dokáže vybudovať most medzi EÚ, Eurázijskou úniou a Indiou, čo bude pevnou zárukou ekonomickej stability európskych štátov. Európska únia potrebuje nové tézy. O starých axiómách sa dokázalo, že sú neudržitelné, dokonca sú klamlivé.

Sinuhe

dúfam a verím, napriek tu často proklamovaným (a bezpochyby teoreticky správnym) tézam, že je lepšie byť nad vecou, múdro tu veci analyzovať, zafilozofovať si, informovať sa a pod. a nikam (tak prízemne) nechodiť, skrátka,že sa zajtra stretneme o 1700 pri pomníku POH a vyjadríme svoj postoj a svoj názor. Zatiaľ sa ešte dá, využime to.

Buheh

Mimochodom, tu je pekný článok o tom ako krvavý diktátor Hollande zostrelil lietadlo Lufthansy a bolo by treba ho sankcionovať a vybombardovať:

http://prvopodstata.blog.cz/1503/sestreleni-letadla-lufthansy-na-trase-b...

Róm

Určite tam pôjdem! Okrem mňa tam bude prítomných ešte minimálne aj 30 ďalších čestných Rómov, ktorých ale netreba hľadať podľa farby pletí, lebo sme zo skupiny bielych Rómov. Náš národ si veľmi vie oceniť slobodu a nezávislosť od nečestných mocných.

Norman

srdečne ťa pozdravujem a som rád, že si konečne priznal fabu - teda aspoň to, že si biely.

Napriek tomu musím vyjadriť kritiku:
fabulácie by mali byť vždy aj trocha vtipné. Každý vie napísať kopu sračkových slov, ale chcelo by to trocha humoru, pointu. Konieckoncov, táto stránka hľadá nové formy a hľadá talenty - aj medzi provokatérmi. Len to chce na sebe pracovať. Zatiaľ sme tu každému pomohli a aj tí, čo sú nespokojní, sa v skutočnosti poučili a upgradli - takže sme zvedaví na tvoj ďalší vývoj a tvoje odhalenie o tvojej (fiktívnej) osobe.
(to o fiktívnosti nie je výtka, tu sme všetci fiktívni, vrátane mňa, takže sa naozaj nedaj odradiť)

Róm

Tak isto ako u Židov, aj medzi nami sú bieli, ryšaví, čierni.... a podobne, čo vôbec nevylučuje to, že sme Rómovia. Prosím Ťa neber našu identitu!! Berieš to veľmi obmedzene a jednostranne. Predkovia bielych Rómov boli izraelskí nomádi, ktorí boli prví, ktorí si osvojili katolícke vierovyznanie. V inakšom vyše 70% Rómov má svetlú pleť. Asi si nás mýliš s indickými nomádmi, keď si myslíš, že každý Róm má byť uniformne čierny. Omyl!! Alebo si ozaj myslíš, že človek, ktorý sa dokáže odpútať od denných starostí a vniknúť do oblasti filozofie, sociológie a politických vied, zákonite by mal byť nerómom?

Norman

toho som sa obával a to som tušil:
že 70% Rómov má bielu pleť.
Prípadne možno aj naopak, že 70% bielych sú Rómovia:)

A že sú to vlastne Izraelci. Ja by som v podstate rád tvoju teóriu spropagoval, lebo tu viacerí nejako boli proti nej Možno by to naozaj niektoré veci okolo rôznych "nomádov" vysvetlilo.

Ty si ďalší hovorca Virága alebo už osobne?

Norman

Myslím, že zavedeme svetový unikát.
Nadhľad budú prvé noviny, kde čitatelia oznamujú informácie do centra.
Nie ako blogy, proste ako princíp. Ešte by sa to dalo nazvať think tank ... hm,hm .. ake hnusné slovo:-)
Boli tam bieli rómovia? Tancovali?

Róm

Bieli Rómovia netancujú len tak!! Sú to vzdelaní naši občania, ktorí pôsobia na rôznych vedeckých postoch v oblasti zdravotníctva, pedagogiky, bankovníctva a inde v hospodárstve. A v umeleckej sfére zastupujú veľmi významné hodnoty. Je celkom možné, že aj niektorí z tvojich kolegov boli/sú bieli Rómovia, bez toho, aby si ich mohol identifikovať. O mne len toľko, že nie som nikoho hovorcom!! V každom prípade prezentujem len vlastný názor!! A nemienim napodobňovať niektorých, ktorí nemajú ani vlastné názory a dokážu len kopírovať a osvojovať si vyjadrenia múdrych vedcov, a pritom sa dajú veľkolepo oslavovať.

Norman

ja myslím, že k rómskej kultúre tancovanie patrí. V čom ste teda rómovia? A čo to znamená "biely"? Si rasista, deliaci ľudí na ulici podľa výzoru?

Róm

K rómskej kultúre naozaj patrí muzika a tanec, ale nie v tej ironickej forme, ako o tom píšeš v súvislosti s protestom. Názov biely Róm je podobné označenie skupiny Rómov, ako napríklad olašský, ungrorom, atď. Netáraj sprostosti o rasizme, keď vôbec nič nevieš o Rómoch. Pripomínaš mi určitého študenta z obdobia mojich štúdií na anglickej univerzite, ktorý za každú cenu chcel mať pravdu. Norman , ani ty nemôžeš mať projekt na pravdu! Si schopný to uniesť? Venuj sa radšej inej tematike, v ktorej sa vyznáš. Asi naša výmena názorov nikoho nezaujíma a preto nemienim v tom pokračovať.

Norman

V každom prípade obohatil slovník. Biely róm, biely cigáň, biely černoch ... prečo nie.

Ľubov

trochu,trochu veľmi. Ja Ti poviem o cigáňoch,už som tu raz o nich hovorila,ale ste mi ich pripomenuli týmto Vaším dialógom opäť .Žijú izolovane,veď aj ja.Majú celkom tmavú kožu a čierne ,akoby zamatové oči,krásne lebky. Teraz ale nejde o to,o ten vzhľad,sú naozaj pekní ľudia,ale ich správanie sa líši od ostatných cigáňov v tom,že sú nesmierne dôstojní. Nevrieskajú,hovoria málo a potichu. Nerobia špinu okolo seba.Ja si vážne myslím,že sú to zvyšky nejakého árijského kmeňa. Pán Róm,Normana myslím ste celkom nepochopili,veď tu nejde o vzdelanie,ale o niečo,celkom,celkom iné čo hľadáme.

Tolerantný dejepisár

Nikto by sa nemal pozastavovať nad tým, že my Rómovia pochádzame z Izraela. Už Abraham, praotec judaizmu, kresťanstva a islamu bol prvým semitským prorokom, ktorý písal o tom, že Rómovia sú ľudia so semitskými koreňmi, žijúcimi v hornej (severnej) oblasti Kanaán (terajšieho územia Izraela)......
My sme za žiadnych okolností svoj príbuzenský vzťah so Židmi nezatajovali. Ani napriek tomu, že naši predkovia mali nemalé nezhody s izraelským kráľom Šalamúnom, čo viedlo k rozdeleniu Izraela a k tomu, že nie rozhodujúca, ale veľká časť Židovstva nás už prestala ďalej považovať za svojich bratov a sestry. Je pravdepodobné, že aj /slaven1/ medzi týchto židovských občanov patrí. So svojou ironickou bezcitnou kritikou k článku O židovskom pôvode Rómov to len potvrdil. A keď ho tá naša írska Rómka požiadala o predloženie proti dôkazom, mlčal ako voš. Tieto trendy sú naďalej badateľné aj v dnešnej dobe, podporované niektorými rabínmi mimo územia Izraela. Nesvedčí o veľkej vzdelanostnej úrovni tých, ktorí nás miešajú s indickými nomádmi, ani 75% z tých, ktorí hlásajú svoj rómsky pôvod nie sú Rómovia. Dúfam, že sa tu ozvú aj naši akademici, historici, vedci a umelci.
Žiaľ názory nás dvoch blízkych príbuzných na súčasné hospodárske diania vo svete sú diametrálne odlišné a naďalej trvajú. Veľa Rómov v súvislosti s hospodárskou koncepciou našich bratov tvrdí, že naši bratia v Európe idú hlavou proti múru, za čo budeme musieť zaplatiť aj my, ktorí o tom máme celkom iný názor. Lenže ja týmto pesimistickým predpokladom neverím. V tomto smere mi chýbajú presné analýzy.

Róm

Ku dňu Rómov je to veľmi kvalifikovaný a výstižný článok, pán Dejepisár. Musím však zdôrazňovať, že vylučujem akúkoľvek možnosť, že by mohlo dôjsť ku katastrofe podobného druhu. Postupným ubúdaním vplyvu USA na Európu sa všetko vyrieši mierovou cestou. Zákonite potom musí dôjsť k zastaveniu terajších negatívnych trendov, ktoré niekedy môžu vyvolávať antipátie a kritiky väčších rozmerov. Cesta k mieru vedie cez papalášov EÚ, ktorí by sa mali lepšie presadzovať za suverenitu Európy. Teraz to vyzerá tak, že nemajú o to záujem!!

nové