Motívy genocídy bielej rasy

Vo svete prebieha genocída páchaná na bielych. O tom sa nedá pochybovať, nech sa akokoľvek pozriete na počty a dynamiku rastu populácií, a keď sa pozriete na ich globálny pohyb.

Samotná genocída sa zatiaľ neprejavuje tragickým poklesom počtu ľudí bielej rasy, ale horibilným nárastom ľudí farebných rás. Druhým výrazným znakom je zmenšovanie sa územia, kde je biela rasa vo väčšine. Bývalý priestor bieleho človeka sa stáva doménou farebných, a čo je najhoršie, jedná sa o jadrové oblasti, čiže miesta, kde rasa belochov má svoje pôvodné historické centrá - najmä Európu.

 

V Afrike a na Blízkom Východe a Indickom subkontinente narástli populácie do miliardových počtov. Sú to ľudia v štatistickom priemere neschopní udržiavať komplexnú modernú spoločnosť, nemajú na to inteligenčné, ale hlavne vôľové a morálne predpoklady. Nie sú ani schopní žiť vo svojich krajinách, ktoré sú absolútne preťažené. V celom tomto svete hrozí nielen prepad do chudoby a pomerov afrického subsaharského  typu, ale aktuálne nedostatok pôdy, vody, zničenie základnej ekológie a hladomor globálnych rozmerov.

Títo ľudia majú voči svetu belochov len dva postoje: nenávidia ho, pretože je dôkazom ich vlastnej druhoradosti, a za druhé naň hľadia ako na korisť, ak chcete, ako poslednú možnosť vlastného prežitia (na úkor belochov, za cenu vyvraždenia belochov, samozrejme, ale to je cudzincom jedno, lebo bezcitnosť a neprítomnosť svedomia je jeden z dedičných deficitov, ktoré majú).

Zo strany týchto farebných populácií teda nemožno čakať akúkoľvek empatiu pre svet a životy belochov. Farební už dávno všetci zistili, že vo svete belochov dokážu žiť iba na okraji a nedokážu sa mu prispôsobiť - preto to prispôsobenie už ani neskúšajú. Ich životná stratégia je vysať belošský svet a hrubo ho zdeformovať na svoj obraz - na ten svet, čo mali doma pred tým, než si ho zničili.

 

 

Zaujímavejší je pohľad na to, prečo tento proces doslovne podporujú aj milióny bielych. Pokus pochopiť to sa opakuje znova a znova, lebo je nevyhnutné odstrániť takýto samovražedný postoj.

Ešte pred zapísaním dôvodov je prvý všeobecný faktor: postihnuté biele populácie sú nevedomé toho, čo robia. Nechápu dosah týchto činov, vidia iba krátkodobý dopad, a nie dlhodobejšiu perspektívu. Neznalosť vzniklá aj všeobecnou debilizáciou spoločnosti, cielenou propagandou jej nepriateľov, to je základný faktor. Ale je príliš všeobecný, takže musíme konkrétnejšie.

 

1. Odcudzenie a z neho plynúca nenávisť

Je veľká skupina bielych ľudí, ktorá nepociťuje svoju identitu ako belošskú. Považuje svoju osobnú kultúru za výsledok iných etník, iných rás, nejakého metafyzického bôžika, prípadne iného nebelošského faktora. Ak si odmyslíme skutočných či myslených miešancov, žijúcich medzi belochmi, tak sú to hlavne členovia rôznych náboženstiev a siekt. Títo považujú bielu kultúru, ktorá ich obklopuje, za cudziu, nepriateľskú, nemajú ju radi, opovrhujú či nenávidia ju a snažia sa ju preto oslabiť, zničiť.

Toto je univerzálny proces, ktorý sa vždy vyskytoval a nedá sa ovplyvniť apelovaním na "dobrú vôlu" či na "všeobecnú lásku" a podobne. Ak žijú spolu dve antagonistické kultúry, budú sa navzájom ničiť - aj keby dotyční ľudia sami mali dojem, že vlastne nič také nechcú.

 

 

2. Výhrady voči  minulosti a súčasnosti  belošskej civilizácie

Medzi bielymi žije množstvo ľudí, ktorí považujú civilizáciu svojich predkov, z ktorej oni sami vyrástli, za zlo. Každá civilizácia má svoje morálne úpadky aj faktické slepé uličky smerovania. Biela civilizácia je najrozsiahlejšia a pre svojich členov samozrejme najlepšie známa - preto vzniká prvotný omyl, že ona má pochybení najviac. Je to ohromný omyl a len výrazne obmedzené vzdelanie  môže viesť k takému názoru. Týmto ľuďom treba odporučiť, aby aspoň trocha spoznali naozajstný svet.

 

3. Obava o budúcnosť belošskej civilizácie, hľadanie iných ciest , hľadanie multikulti  

Toto je verzia predošlého, len sa kriticky hľadí ani nie tak na minulosť bielej civilizácie, ako skôr na budúcnosť.

Biela civilizácia prirodzene nemá zaručenú skvelú budúcnosť, zvlášť pri súčasnom tlaku iných rás, ale aj z dôvodu vyčerpania zdrojov a podobne. Preto sa vyskytujú ľudia, čo úprimne veria, že biela kultúra potrebuje iné podnety, iné smery - a paradoxne  ich hladajú v iných, oveľa viac zlyhávajúcich civilizáciách. Darmo im budete ukazovať realitu života v Afrike či Bangladéži, oni veria, že čím viac prísad dáte do polievky, tým bude lepšia. Lenže civilizácia a hlavne rasa nie je polievka, ale kvalitná oceľ, ktorej zložky treba presne udržiavať.

Biela civilizácia bude mať problémy, ale ak chce mať šancu vyriešiť ich, tak iba vo svojej najlepšej kvalite, vo svojej čistej forme. Inak sa rozpadne pod prvým tlakom ako hlinený kolos.

 

 

4. Slabosť, neschopnosť sa brániť, rezignácia - globalizovaný svet

Títo ľudia vidia nebezpečenstvá hroziace z cudzích kultúr, ale sú tak defétistickí, že neveria možnosti sa tomu brániť. Vraj je svet globalizovaný a cudzie etniká sa sem tak či tak dostanú.

To je ťažký faktický omyl, zväčša je to zámerná lož, vyskytujúca sa len v posledných desaťročiach. Cudzie etniká mali v minulosti ešte otvorenejšie hranice, ako dnes a naopak, dnes umožňuje technika oveľa lepšie stráženie hraníc, ako kedykoľvek v minulosti.

 

 

5. Naivita, rozmaznanosť

Celé generácie bielych vyrastali  rozmaznané. Mnohí preto ani v dospelosti nie sú schopní akceptovať existenciu tragických problémov a protikladov -  a tak to riešia ich popieraním.

Toto je asi najrozšírenejší zdroj hlúposti belochov. Je to vlastne prejav klasického mechanizmu degenerácie civilizácií na vrchole svojej moci. V podstate biele etnikum začína rodiť nezrelých, nedospelých, "nebielych".

 

 

6. Humanita - snaha pomôcť a spasiť celý svet

Je to analógia spomínanej naivnej detinskosti, toto sú klasickí dobrosráči. Títo ľudia ale nepopierajú problémy farebného sveta, len ich realitu tlmia predstavou, že je v silách bielej populácie im všetkým pomôcť. Pomôcť im tam vonku, alebo ich prijať u nás.

Samozrejme, podobné utópie sa prejavujú neochotou rozmýšľať reálne. Týmto ľuďom poviete, že všetkých černochov nemožno prijať do Európy - ale oni aj tak budú trvať na tom, že to treba robiť. Proste mienia radšej nabrať na čln toľko pasažierov, až sa rozpadne a utopia sa všetci, než aby dokázali povedať "Stop, čln je plný".

 

 

Na záver týchto bodov treba zopakovať, že všetky tieto choré tendencie sú zámerne živené a podporované vedomými nepriateľmi bielej kultúry a bieleho etnika. Bez tejto cielenej podpory v médiách, v masovej popkultúre a v totalitnej výchove by sa tieto choroby medzi bielymi nikdy nerozšírili tak, ako v súčasnosti. Takže všetky tie vyššie spomínané prejavy a spôsoby chorého myslenia sú len symptóny - základný zdroj choroby je  nenávisť cudzích elementov voči belochom.

 

 

Koniec civilizácií nie je to isté, ako koniec rasy

 

Je to stará známa vec, ale minimálne od čas Oswalda Spenglera sa hovorí o životných cykloch civilizácií. Každá civilizácia má svoje detstvo, rozkvet a nakoniec úpadok a zánik. Potom prídu iné a cyklus sa opakuje. Jasné, triviálne, jednoznačne pravdivé.  Konieckoncov, napríklad len nedávno skončil taký cyklus toho výtvoru, čo sa nazýval "komunizmus", aj Západ už má niekoľko cyklov úpadku za sebou.

Treba ale upozorniť:

kým pády civilizácií sú bežným javom histórie a ich cyklický život sa znova obnovuje, tak história, ba ani prehistória, nepozná zničenie rasy, po ktorom by nasledovalo nejaké jej oživenie. Civilizácia, tento kultúrny fenomén existujúci len 10 000 rokov, sa vytvára a zaniká v historickom meradle relatívne rýchlo. Zničenú rasu ale nikdy nikto ešte neoživil, a zrejme to na Zemi ani nie je možné. Vyhubenie rasy, genocída, je to isté, čo smrť jednotlivca - nezvratný proces, trvalá strata, prepadnutie sa do pekla.

 

Takže si to rozmyslite, ako ďaleko to necháte zájsť.

Nezabúdajte, že človek je iba jeden z mnohých živočíšnych druhov. Nič viac a nič menej. Dalo by sa parafrázovať: Keď vyhubili nosorožcov, mlčali ste, keď vyvražďovali gorily, mlčali ste, teraz idú vyhubiť vás a vaše potomstvo - a mlčíte tiež.

V pekle vám krik už nepomôže.

 

 

 

 

 

 

 

0
Grigoriy-Ilmoran

v dnešnom svete ani tak nejde o "genocídu" bielej rasy, ako skôr o univerzálnu, zamernú, účelovú, cieľavedomú, diabolskú agendu narúšania procesov prirodzeného poriadku, prirodzeného výberu, teda zákonitostí všeobecne potrebných k evolúcii, a následné narušenie evolúcie samotného homo sapiens. Evolúcie však predovšetkým tej časti rodiny homo sapiens, ktorá na také niečo jediná má predpoklady, teda prirodzenú kapacitu.
To, čo sa zdá ako genocída árijskej rasy je len súčasťou väčšieho projektu, ktorý má za cieľ zamedziť nástupu Nadčloveka, čo by bol len ten najprirodzenejší a najžiadanejší výsledok procesov, ktoré si Univerzum alebo Božstvo od samého začiatku zrejme ustanovili ako ZMYSEL existencie. Najvyšší možný stupeň vedomia a bytia je konečným cieľom existencie aj evolúcie od minerálu po demiurga.

Belzebub a jeho pozemskí agenti nástrojmi, ktoré vďaka moderným informačným technológiam sú dnes rozoznateľné každému, kto takú vec chce vidieť a poznať, nielenže zvrátil evolúciu homo sapiens k Nadčloveku, ale vytvoril podmienky k regresu, k úpadku, k degenerácii.
V spoločnostiach bielych ľudí je už stovky rokov pozorovateľný zámerný proces disgenický, proces, ktorému napomáha náboženstvo, spoločenské "vedy", teória štátu, prijaté a propagované morálne hodnoty, politické procesy, politická ekonómia, "umenie" aj "filozofia".

Všetko uvedené je systematicky zamerané na potláčania silného, zdravého, životaschopného, ušľachtilého a vznešeného na jednej strane, a vyzdvihovanie slabého, menejcenného, úpadkového, odsúdeného prirodzenými zákonmi života a evolúcie na zánik, na strane druhej.
Vždy však na úkor a za cenu potláčania toho prvého.
Akoby riadením nejakej šialenej zlovoľnej entity, cudzej človeku, zmyslom života, dokonca zmyslom existencie, bolo vyprodukovať maximálne množstvo mizérie, bolesti a utrpenia na tejto planéte.

Sedem miliárd ľudí odsúdených na mizériu, zúfalstvo a beznádej. To je výsledok "súcitu".

Socializmus, feminizmus, multikulturalizmus, globalizmus, tolerancia, solidarita a odpúšťanie?

Nadčlovek bude žiť tak, aby mu nikto nemusel nič tolerovať, nemusel mu nič odpúšťať, nemusel s ním byť solidárny.

Ľubov

Hovorím,cítim,pretože je to,toto vysvetlenie, také "fantastické",konšpiratívne,proste trocha šialené,že oficiálne sa určite neobjaví.Ale my,od Arthura Clarka,autora krásnych sci fi románov vieme,že len to,čo je dostatočne šialené,je k pravde najbližšie.
Napokon,nebudeme prvá rasa,ktorá bola "nimi" zničená.Je dostatok indícií,ale aj archeologických nálezov,ako mali našlapnuté iné rasy tisíce rokov pred nami. A neprešli.

Grigoriy spomína agentov Belzebuba.Všimnite si tvár Z.B. Treba kliknúť pre väčší detail tváre.

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/7913-zbigniew-brzezinski-rusko-necti-...

Ľubov

https://www.youtube.com/watch?v=8ycorLsOhM4

Ešte ma niečo napadlo.Oponent možno povie,je to len starý muž,má vrásky. Ale aj náš dedko má už 80 a je to celkom iné. Grigoryi,posielam Ti pohľad na autentického gazdu z Jarovnice,o ktorom už tak dlho snívaš.Asi od 1,5 minúty,ak nechcete počúvať ten záhorácky slaďák.To je tvár starého muža,nie Z.B.

Grigoriy-Ilmoran

ale málokedy sa mi taká vec stane.

Čítal som toto:

http://kultura.sme.sk/c/20273146/film-o-kanibalizme-divaci-nezvladli-fes...

a myslím si, že za takým ničím musí byť ...

...ŽID.

Nemýlil som sa.

Už v článku píšu o nejakom Davidovi Cronenbergovi...

https://en.m.wikipedia.org/wiki/David_Cronenberg

Aj keď som videl, že nejaký "umelec" nahovoril desaťtisíc sprostých gójov, aby sa dali vyfotografovať ako nahý dav na námestí, bol som si istý, že to musí byť len ŽID.
A bol.

http://www.theatlantic.com/photo/2012/07/the-naked-world-of-spencer-tuni...

Ak je dnes niekto veľkým uznávaným umelcom, musí to byť Belzebub alebo Žid.

Ale viac sa hnevám na sprostých gójov, že im to dovolia.
Keby bol každý, ako som ja, určite by take veci robiť nemohli.

Norman

možno je to definícia židovstva - je to neustála posadnutosť manipulovať so stádom.

Nikde inde sa také niečo nevyskytuje, možno povedať.
Nie je to ani tá klasická túžba po moci - v tejto posadnutosti je manipulovanie samé už cielom.
Dobre to vidno na tom linku s akciami zhromažďovania nahých davov ľudí. Tam je naozaj na zamyslenie, že to každej chaldejskej mentalite robí dobre, keď vidí to stádo, tú degradáciu ľudí na holé maso.
(ešte raz ten link http://www.theatlantic.com/photo/2012/07/the-naked-world-of-spencer-tuni... )

Pastier chce mať stádo, aby z neho čerpal, ale pastiersky pes je len posadnutý nutkaním ovce usmerňovať. Aj keď to nie je treba, každú chvílu okolo nich behá a šteká na ne, terorizuje ich.

Mnohí z chaldejcov preto pôsobia ako zbytky pastierských psov - aspoň v programe, ktorý majú v hlave. A zas niektorí z nich akoby mali chybu, už len nebehajú, nestrážia, ale naoapak sami trhajú a slopú krv. Zbesneli. Zbesnené pastierske psy (konieckoncov, za pastierov sa radi označujú aj kresťanskí káhini)

Už dávnejšie nemám rád tie reči, čo prirovnávajú občanov k ovčanov, ale teraz výnimočne treba objektívne a bez emócii priznať, že väčšina ľudí sú bezmocné ovce. A aj tí, čo nie sú, žijú v ovčej kultúre, ktorá im prikazuje sa tak správať. Neviem, či to ten Tunick chcel ukázať, asi ani nie, asi je to len blbec snažiaci sa šokovanie kvantom nahých ríť a škatúl, ale v tých fotkách to ovčiarstvo bezpochyby je priam ako umelecký dôkaz. Ecce homo. Stádo.

Pravda, nejak sa pohoršovať na tých zopár idiotov, čo tam strácali česť robením štatistov a vystrkovaním ohanbia, nemá zmysel. Ja by som sa radšej spýtať, kde mali česť a rozum Američania a Angličania keď bombardovali biele nemecké mestá a vytvárali z nich inferno? Ako môže beloch tak hlboko klesnúť a čo to zanechalo za nezmytelnú špinu a ranu na ich angloamerických osobnostiach? Dá sa z toho vôbec vyliečiť alebo je to dôkaz, že to nie sú úšlachtilé národy, že sú to len bastardi?

Grigoriy-Ilmoran

výraz "emocionálna intenzita", čo by sa do bežnej ľudskej reči dalo pri troche fantázie a tvorivosti preložiť aj ako totálna bezočivosť.
O čo sa presne jedná je síce jasné, ale až po vzhliadnutí ilustrácie:

https://m.youtube.com/watch?v=rd7LcaXZzUs

Spomínam to preto, že takáto vec jasne dokazuje, že akákoľvek racionálna, fundovaná, argumentami bohate podoprená námietka proti ich "umeniu" by v žiadnom prípade nemohla prejsť ich oponentúru, pretože oni jednoducho žiadnej rozumnej diskusie nie sú schopní.

Včera mi jedna pani povedala príbeh o dávnejším pomaturitnom stretnutî po päťdesiatich rokoch na istej dievčenskej škole na Slovensku.
Stretli sa babky sedemdesiatničky, aby si zaspomínali, povedali svoje pribehy, nasmiali a poplakali si.
Prišli z rôznych kútov sveta. Po toľkých rokoch.
Jedna vyšla na pódium s obrovským portrétom vojaka Shalita, a dala babkám-spolužiačkam prednášku o potrebe podporiť oslobodenie vojaka zo zajatia Hamasu.
Pre takúto vec prišla na Slovensko!!
Totálna bezočivosť, totálne zvrátený pohľad na svet, absolútna neschopnosť pochopiť, čo je to decentnosť a takt, totálna neúcta ku všetkým ostatným.

A to ich "umenie" s tým veľmi súvisí.

Sinuhe

ak by ten Tu Nik usporiadal takúto seansu na námestí v Rijáde, alebo v SAE napr. pod mrakodrapom al Arabíja a pod., tak by to malo zaujímavé grády ...

Dusanbe

tak som nemal trpezlivost pozerat vsetky fotky - ale nieco z Chramovej hory tam dufam tiez bolo, ci nie ?
:-)

1488

Tak dnes som sa dozvedel z mejnstrímu o akcii - fosfor pre všetkých susedov. Naftalínoví žebráci zlatého teliatka sa ihrajkajú a poslali si účet na ďalšie pozemské eskapády. A ešte o tom machrujú po tlačových agentúrach:

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/405115-usa-podpisali-dohodu-o-rekord...

Miliarda sem, miliarda tam, hotové piškvorky. No nie je ten svetový poriadok pekná groteska ?

V súvislosti ostatných geopolitických pohybov vidíme, že nám dementóza riadiaceho menežmentu riadne zakvitla.

Ema

Orbánova vláda zverejnila v predreferendovom materiáli mapu EÚ s no-go zónami.

Netrvalo dlho a ozval sa ryk. Minister zahraničných vecí Luxemburska dokonca žiada vykopnúť Maďarsko z EÚ, lebo zhrešilo proti únijným hodnotám.

http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/404943-luxembursky-minister-zahranic...

Vidíme, ako ľahko vznikne "zaobchádzanie skoro ako so zvieratami".

Mala by holomašinéria proti utáranému luxemburskému blbovi zakročiť. Pretože ľudia si povedia "To, čo robí Maďarsko, je zaobchádzanie skoro ako so zvieratami? TOTO je to zaobchádzanie skoro ako so zvieratami? Hm." A zostane im to v hlavičkách.

slaven1

Taká štedrá je talianska vláda... Z internetu:

Na uprchlících se vydělává VÍCE NEŽ NA DROGÁCH. Pomoc běžencům představuje obrovitý byznys. Na každého běžence dává Itálie 30 € denně (810 Kč), nezletilí stojí více, 46 € (1242 Kč). Letos Itálie vyčlení z rozpočtu celkem 4 miliardy € na migranty. Peníze samozřejmě nejdou do kapsy uprchlíků, nýbrž na jejich zaopatření. V každém italském okrese prefektura požádá starostu o spolupráci při rozmísťování uprchlíků. Většina starostů se k tomu nestaví nadšeně. A tak prefekt vypíše výběrové řízení. A do něj se přihlašují již ti, co chtějí hlavně vydělat – jako třeba jistý Paolo di Donato (46) z Beneventa (neapolský kraj), který denně inkasuje 30 000 € (810 000 Kč) za svých 1000 běženců ve 12 zařízeních. Špatně se mu nedaří, protože na rozhovor s novinářem přijel v novém ferrari.

http://www.blitzquotidiano.it/rassegna-stampa/paolo-di-donato-uomo-in-fe...

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/414038-z-migrantu-maji-v-italii...

Z peniaze za "refjudžís" si Talian kúpil Ferari

Náhodný okoloidúci

Tmavé rasy predovšetkým v Afrike prešli iný druhom selekcie ako my, potomkovia tých, čo opustili Afriku pred desaťtisícmi rokov.
Oni sa vyvíjali v stálom teplom až horúcom podnebí, a kým neboli premnožení, mali zdroje potravy na dosah ruky počas celého roka, nemuseli sa starať o zložité bývanie, lebo nepotrebovali a doteraz nepotrebujú vykurovanie, nepotrebovali si zvlášť namáhať mozgové bunky a závity, a tie, čo majú, im stačia na boj proti susednému kmeňu, ktorý má viac dobytka a "krajšie" ženy.
My (alebo presnejšie naši predkovia) sme prešli iným druhom selekcie. Striedanie ročných období s mrazivými a na sneh bohatými zimami vyvolalo potrebu dlhodobého plánovania, lebo bolo potrebné zabezpečiť si jedlo na niekoľko mesiacov pre seba aj pre domáce zvieratá, lebo nie vždy sa dalo niečo uloviť, bolo treba vybudovať zložitejšie a pevnejšie obydlia, aby sa v nich dalo vôbec prezimovať... A to nepíšem o dobe ľadovej. Takouto tvrdou selekciou prešli aj šikmooké severoázijské národy.
A o rozdieloch napríklad v pigmentácii a tvare nosa škoda hovoriť / písať.

Nedávno tu Aman pod iným článkom písal o paternalizme, ktorý by sme údajne mali prechovávať voči iným rasám. Chalan to myslel dobre, ale je to presne podľa bodu č. 6. Tmaví možno sú ako malé deti, aj o Cigánoch sa vraví, že sú to večné deti, ktoré treba viesť a venovať sa im, aby z nich niečo bolo. Lenže to nie je jedna generácia "malých detí", ktoré dospejú, vyrastú a budú sebestačné a schopné vychovávať svoje deti. To je nekonečný prúd "večných malých detí". Tieto "večné malé deti" nás oberajú o čas a energiu, ktoré by sme mali venovať predovšetkým našim vlastným ľuďom, ak naša spoločnosť nemá zaniknúť.
Ak tmavé "večné malé deti" majú dospieť, vyrásť, dohnať nás, musia prejsť rovnako tvrdou selekciou, akou prešli naši predkovia.

Len tak pre zaujímavosť sem hodím jeden odkaz na stránku venovanú teórii, že my bieli sme vznikli vyblednutím Dravidov.
Podobnú teóriu o pôvode Slovanov z Dravidov, ale s dôrazom na jazyky a ich vývoj pretláča systémovými historikmi preklínaný slovenský emigrant z Južnej Afriky Cyril Hromník.

Nehľadal som zatiaľ nič o vzťahoch DNA Árijcov a Dravidov, tak nedokážem posúdiť, do akej miery sú tieto teórie podložené, ale pripomínam, že tmaví Dravidi už pred príchodom svetlých Árijcov mali celkom vyspelú civilizáciu a dokonca je tu opodstatnený predpoklad, že starovekí Dravidi, ktorí žili až na území Mezopotámie (kultúra Obejd alebo Ubajd) a až neskôr sa rozsah nimi osídleného územia zmenšil až do súčasného stavu, boli predchodcami Sumerov a tí od nich prevzali základ svojej civilizácie vrátane povesti o potope sveta.
A tmavé národy Munda (nie Dravidi, ako sa občas tvrdí) zrejme pred 4000 rokmi postavili Harappu a Mohendžo Dáro. Takže aj medzi tmavými národmi treba rozlišovať vyspelejšie a menej vyspelé. Tie vyspelejšie civilizáciu mali, ide aj o to, čo z nej zostalo do súčasnosti.

Tu je ten odkaz:
http://realhistoryww.com/world_history/ancient/Indus_Valley_India_1.htm

Norman

samozrejme, to "bieli" je jednoduchá skratka použiteľná v dnešnom svete. Nebudeme predsa písať, že sa jedná o určitých "sevrných kaukasoidov", alebo tak nejak.
To isté platí o "farebných". Samozrejme, že aj tí sa delia na rôzne etniká, a v minulosti boli na tom mnohé lepšie. Samotná pigmentácia, či aj iné parametre dnešných etník, čím ďalej do minulosti strácajú ten význam, aký majú dnes.

Čo sa týka dnešných najbežnejších, takých tých "kongo" černochov - ja ich považujem za jeden špecifický druh, ktorý sa rozšíril aj po Afrike len v posledných storočiach, možno tisíc, maximum dvatisíc rokov. Je to agresívna rasa ktorá v tomto relatívne nedávnom čase prakticky zgenocidovala zvyšné subsaharské farebné rasy, etniká (zostali len zvyšky, Krováci, Pygmejovia, nejaké tie odlišné kmene na východe Afriky ... tí majú iné mentálne charakteristiky, menej agresivity ... ). "Kongo" populácie nie sú stabilné ani na tej primitívnej africkej úrovni - sú agresívni a ničiaci svojich susedov aj seba aj v tejto prvotnopospolnej spoločnosti (viď Zulu a podobne).

nové