Nordický thymos

Nie som príliš zástanca preberania cudzích textov, zvlášť na lacnú ezoteriku treba dať pozor, ale narazil som na článok v naratíve severskej mytológie. A kedže málokto tieto veci pozná, zaslúži si to, aby sme to aspoň tu uložili do archívu. Zdrojom je jedna z mnohých fejsbukových stránok. Pripomína mi to prácu Jána Kozáka, ale autor tam nebol uvedený. Chcel som to trocha spracovať, okresať, ale nakoniec by zásah veci len skomplikoval, nech si teda čitateľ urobí predstavu a odfiltruje sám, čo ho nezaujíma alebo nechápe. Je treba pripomenúť, že fyzika má rôzne termíny a  ani napríklad kvantovú mechaniku nie je ľahké si predstaviť či akceptovať.

Akokoľvek, takto to teda niekorí ľudia vidia.

 

 

Starověký skandinávský popis člověka mi přijde velice zajímavý;

popisuje hmotné tělo jako lik ("mrtvola"),

životní síla, která mrtvole propůjčuje život se nazývá vördr ("strážce"),

schopnost pohybu a učení skrze opakování se nazývá hamr ("podoba"),

mysl a schopnost myslit se nazývá hugr ("mysl")

a duch – poskytující božskou moc – se nazývá önd ("duch").

 

Všechno hmotné má lik.
Každá rostlina má též vördr.
Každé zvíře má též hamr.
Každá lidská bytost má též hugr.
Každý nadčlověk má též önd.

 

Lik potřebuje těžkou práci nebo cvičení; vördr potřebuje teplo, spánek a světlo; hamr potřebuje radost a uznání; hugr potřebuje bezpečí, kreativní výrazy, hudbu, umění a sny jako dobré mentální zkoušky, zkoušející paměť, koncentraci a uvažování; önd potřebuje harmonii a super-individualistickou perspektivu a vyšší význam.

Nicméně těla potřebují také opak, prosperovat a přežívat; lik potřebuje odpočinek; vördr potřebuje chlad a temnotu; hamr potřebuje zármutek, truchlivost, ticho a prázdnotu; hugr potřebuje nebezpečí, pokoj mysli a klid; önd potřebuje disharmonii a smutek, stejně jako nemilosrdnost. Příliš mnoho od jedné věci však může být pouze zničující, bez ohledu na to, o kterou věc se jedná. Každý potřebuje jak to pozitivní, tak negativní. Den a noc. Léto a zimu. Slunce a Měsíc.

Pokud božský člověk ztratí svého ducha, stává se obyčejnou lidskou bytostí. Pokud obyčejná lidská bytost ztratí mysl, stává se z ní zvíře. Pokud zvíře ztratí svoji podobu, stává se z něj rostlina. Pokud rostlina ztratí svoji životní sílu, stává se z ní mrtvola.

V klasičtějším esoterickém jazyce se tato těla budou nazývat jako hmotná bytost (lik), éterická bytost (vördr), astrální bytost (hamr), mentální bytost (hugr) a duch (önd).

Hmotná bytost jsou samozřejmě naše maso a kosti, abych to tak řekl; nádoba, nesoucí všechny ostatní bytosti. Dalo by se říct, že životní síla může spočívat v krvi nebo nějaké jiné "životní tekutině", ale nejspíše v samotném srdci. Podoba bude naše duchovní forma, neviditelný tvar, plnící celé hmotné tělo (a i když ztratíte hmotnou končetinu, stále zde bude duchovní končetina). Mysl se bude přirozeně nacházet v mozku.

 

 

 

 

Takže co duch? Kde spočívá?

Brzlík je velmi vzácně zmiňovaný lidský orgán, hlavně proto, že skutečně nevíme, k čemu slouží, kromě toho, že chápeme, že se jeví jako součást našeho imunitního systému. Platón zmiňuje thymos jako jednu ze tří částí naší psyché a – jak tomu často je – antičtí autoři byli blíže pravdě, než jsme my dnes. Můžeme se tedy domnívat, že duch spočívá v brzlíku, ačkoli určitá zvířata mají také brzlík. Co z toho vyvodit? Nuže, abyste měli ducha, potřebujete brzlík, ale přítomnost brzlíku neznamená, že máte ducha. Je to pouze orgán, který v sobě uloží ducha, pokud je přítomen.

Řekové dnes používají tento termín, vyjadřující "hněv". Jak víme, jméno Odinn se překládá jako "zuřivost" stejně jako "mysl" a runový symbol spojený s Odinnem se nazývá AnsuR, z praindoevropského ans-/and- (seversky ass, známější ve množné podobě jako aesir), což se překládá jako "duch" a jež je symbolem hrotu rybářského kopí, jehož typ se v době kamenné používal k chytání ryb. Je to duch, který klesá z oblohy a připojuje se k pozemskému tělu a mění jej v božské! Odinn v člověku, božstva v člověku, božský člověk. Další zmíněný název pro ducha, önd, se rovněž přirozeně odvozuje ze stejného praindoevropského kořene (ans-/and-).

Odinn se jako božstvo stává více a více zajímavější a chápeme, proč o něm mnozí smýšlí jako o "králi bohů", ačkoli Tyr (starší podoba TiwaR) je samozřejmě mocnější a vskutku pravý král bohů. Tyr je nebeský bůh. Odinn je pouze aspektem Tyra. Jsou samozřejmě jedno a přece rozdílní; Odinn je nebeská záře, jež vstoupí do člověka a inspiruje jej!

Jméno TiwaR je rovněž zajímavé; překládá se jako "záře", ale vešla ve známost ve smyslu pojmu "bohové". On je božským světlem, jež nepochází ze Slunce nebo Měsíce, žádné z planet nebo hvězd jako takových, ale z každého nebeského objektu, vyzařující světlo! On je konec konců nebeským bohem! Odinn je božským světlem, jež inspiruje člověka; světlo, které člověk uzře a pojme.

Toto světlo na druhou stranu přichází z jakéhokoliv nebeského objektu a nebo samozřejmě z několika nebeských objektů.

Pokud člověku odejmete brzlík, tak nezemře, ale orgán, který měl hostit ducha, už tam není, takže můžeme předpokládat, že už v sobě nebude mít ducha. Odteď z něj bude už jen obyčejný člověk – pokud jím samozřejmě již nebyl, což znamená, že nikdo nepostřehne jakoukoliv změnu. Pokud odejmete srdce, už nemáte životní sílu, takže v každém případě zemřete a duch vás opustí. Pokud odejmete mozek, už nebudete mít mysl a hádám, že život bez mozku také není příliš běžný – ikdyž můžeme přemýšlet o opaku, když vidíme jednání našich politiků.

Pouze a jen neandrtálský člověk má schopnost a kapacitu "hostit" ducha a být inspirován božstvy, žít jako součást božstva, být božstvem samotným! K tomu potřebujete neandrtálskou krev. Dále potřebujete mít dostatečně rozvinutou a vznešenou mysl a samozřejmě nepoškozený brzlík. Nakonec potřebujete spustit osvícení, abych to tak řekl a to pomocí náboženství a náboženských rituálů.

Toto, dámy a pánové, vysvětluje, proč já – ve skutečnosti beznadějně bezbožná osoba – shledávám starověké evropské (neandrtálské) náboženství tak důležitým. Každé jiné náboženství na této planetě je jen nesprávnou interpretací a mylnou představou náboženství starověké Evropy a někdy dokonce také jeho překroucenou, zlověstnou, zvrácenou a pošpiněnou verzí – jako v případě abrahamistických náboženství.

Dnes existují tři lidské druhy a mnoho lidských ras, ale ve skutečnosti existují jen tři typy lidí; ti, kdož jsou božští, ti, kdož mají potenciál stát se božskými a ti, kdož nejsou božští.

 

 

Poznámka z nadhľadu:

Hierarchia bytia, od najhrubšej po najviac komplexné, nie je až tak exkluzívne učenie, je to prítomné v mnohých ezoterických formách tradícií (od západu cez židovstvo až po jainizmus v Indii), možno azda povedať, že všade, kam sa dobrá tradícia kedysi dostala.

Vlastnosti a význam mentálnych archetypov typu Odin, Thor a podobne - to  je na samostatnú dlhú debatu. Treba ale hneď dodať, že čo nám z tradície zostalo, sú žiaľ jednoznačne len zbytky, informácie prežité v dosť deformovanej forme akčných a zámerne trivializovaných mýtov. 

Zaujímavý na texte ale považujem hlavne záver, ktorý za prvé stavia tradíciu do primeranej časovej hĺbky, ako aj to, že pripomína dôležitosť dedičného prednastavenia, vrodeného talentu.  

Vytvárať takéto texty je nevďačné, pretože sú zle chápane a odmietané ľuďmi z rôznych dôvodov. Je naozaj ťažko dosiahnuť, aby boli dostatočne pochopené, chce to preto odvahu, sa pustiť do ich písania. Preto je fajn, že som na tento narazil a tak som mu rád dal tento priestor.

10
Ľubov

Díky za tento skvelý článok. Doteraz som sa s niečím podobným nestretla.Ako laik viem,že od stavu štítnej žĺazy závisí náš osud,to hej ,ale ostatné informácie sú pre mňa nové.

Všetci len odhadujú,kde vlastne "sídli" náš živý duch. Mozog je príliš asymetricky umiestnený,aby bol tam. Tak sme si nejako zvykli,že to bude v oblasti srdca,mimochodom,tam celkom blízko sa nachádza aj thymus.Musí fungovať ako strážca,zachytáva chudák všetko svinstvo okolo nás-od žiarenia všetkého druhu až po hnus,čo vychádza z ľudí.
A posilniť jeho funkciu? Tak o tom sa nehovorí.Fasovali sme akurát tabletky jodidu draselného,od úradu.
Najkrajšia myšlienka toho textu je však v tom,že nás približuje do zjednotenia s rastlinami.
Tie naše lesy,kto by ich nemal rád.

afinabul

Ale aj vec, že Duša v skutočnosti neopúšťa telo, ale telo verné pozemskej matérií opúšťa Dušu https://www.databazeknih.cz/knihy/asklepios-409294 je dosť pekné: https://vimeo.com/340120215

Ľubov

Hej,Slovo je najviac. Hádam nie sme zbytočne Sloveni. Rozprával minule jeden z tých progresorov,na mene nezáleží,všetci tak divne vyťahujú posl.slabiky ako chvostik,fuj,a potom hovoria rečou cudzieho kmeňa každé druhé slovo. Toto je cesta do pekla,do demencie.Nazivo som raz počúvala Hatasa a čestné slovo,nie je schopný povedať pár súvislých viet. Hovorí ,hovorí,nič nepovie. Až fyzicky ma to bolí,taká bezduchosť.

Slovo je najväčšie tajomstvo vesmíru.
Povedz iba slovo a duša mi vyzdravie.

Norman

dobrý tip. Asklépios je súčasť Corpus hermetickum
https://www.martinus.sk/?uItem=96634
CH v tomto českom preklade je výborné dielo, nie že by sa to dalo nejako súvisle čítať, celé, ale je to úctihodná vec. A znova to dostať (aj keď robíme reklamu primitívnemu Martinusovi, nech sa zadrhne tými peniazmi :)

Ľubov

Naozaj by bolo dobré knihu mať doma. Nehovorím,že sa z Vás hneď stane alchymista,ale aspoň základné informácie by sme potrebovali.Trocha sa uchytiť. Inak večne budeme ťahať za kratší koniec,oni vedia viac.

Napr.práve teraz je noc sv.Jána, zhruba takto pred tromi rokmi sa uskutočnil ten mimoriadne odpudzujúci rituál v Gothardskom tuneli.Bola tam inak celá nemecká suita,pozerali na muža v maske kozla,ako sa mu všetci klaňajú,zombíci sa zvíjali s prepletenými telami,Merkelová sa pozerala a netriasla sa.

Tak som si vtedy uvedomila,že ak sa tie sily majú vyvážiť,musí druhá strana urobiť rituál s opačným účinkom.
Dlho sa nič nedialo,bola som sklamaná,že ani pri otváraní Kerčského mosta nič.Až dnes,konečne.-).
Ide o toto: https://www.hlavnespravy.sk/plachetnica-rusko-priplavala-do-petrohradu-m...

Verím,že niektorí to tiež tak chápete,že táto slávnosť neutralizuje satanistický rituál v Gothardskom tuneli v roku 2016.

nové