čatari arija saččáni

Viete, čo znamenajú tieto slová?

Nie?

A predsa je to názov niečoho, čo tvorí jadro svetonázoru rozšíreného po celom svete, veľmi oceňovaného skutočnými duchovnými elitami východu aj západu. Jadro jedného z najpozitívnejších a najsilnejších hnutí sveta, svetonázoru, ktorý azda najviac pozitívne formoval duchovnú kultúru ľudstva v minulosti a dúfajme, že ju bude pozitívne formovať aj v budúcnosti.

Už tušíte, ale stále neviete presne? Pritom je to tak blízko, napísané priam vo vašom jazyku. Ale možo to je ten problém, že nepoznáte sami seba a vlastnú kultúru.

 

Skúsme to vysvetliť:

Čatari znamená "štyri".

Arija znamená, bez prekladu, árijský. Kedže tento pojem je dnes zakázané používať, dá sa to preložiť ako "vznešený", "ušľachtilý".

Saččáni má kmeň "sat", a ten znamená "bytie" – podobne ako naše "(vy) ste", alebo ruské "(on) jest".  V mierne prenesenom význame "saččáni"  znamená "pravdy" ( "i" na konci indikuje množné číslo, presne ako v slovenčine).

 

Čatari arija saččáni.

Štyri árijské pravdy.

 

Je to v jazyku, ktorý je dialektom jazyka magadhi, jazyka zeme Magadha, krajiny "mágov".

 

Čo sú to teda tie árijské pravdy, ktoré sú vraj tak po svete rozšírené a uznávané, ale ľudia si neuvedomujú a najčastejšie ani nevedia, kde sú ich pramene a podstata?

 

Jedná sa o učenie, ktoré niektorí definujú ako "vedu o duši", starú najmenej dva a pol tisícročia.

Ide o učenie, ktoré sa snaží spoznať objektívne zákony reality a mysle, a preto aj svoje učenie nazýva "zákon".  V spomínanom jazyku, cielene upravenom pre presné vyjadrovanie tejto a podobnej filozofickej tématiky, sa zákon, a teda aj celé toto učenie, nazýva dhamma.

 

Už viete, ktoré je to árijské učenie?

 

Jeho základné axiómy sa voľne prekladajú ako "štyri ušľachtilé  pravdy", ale rovnako, či ešte lepšie by sa mohli, či mali prekladať ako "pravdy ušľachtilého", alebo  "pravdy pre ušľachtilých", či "zušľachťujúce pravdy".

Jeho meno je dhamma, ale podobne ako iné hnutia sú (nepresne a trocha vulgárne) nazývané po svojich zakladajúcich postavách ( mohamedáni, luteráni...) , medzi širokou verejnosťou sa volá  buddhizmus.

Etymologicky aj významom totožné so slovesom "budiť".

 

Už tisíce rokov je ľudstvo budené.

Je budené nie nejakým subjektívnym hnutím, zvaným budhizmus, ale univerzálnymi zákonmi, ktoré spoznali ušľachtilí a ocenia ich ušľachtilí . Je budené árijskými pravdami.

A tak to skúša a bude skúšať robiť aj tento portál.

nové