Čo je to Európska únia?

Deti v škole vysvetľujú, ako si predstavujú Európsku úniu.

Prihlási sa Ferko a hovorí:

"Ja si Európsku úniu predstavujem ako mrakodrap."

"No, tak nám to, Ferko, trošku rozveď."

"Pani učiteľka, predstavte si obrovský mrakodrap, jeho velikánske pevné základy. Príde zemetrasenie, on sa chveje, ale stále stojí pevne na svojom mieste."

"Výborne Ferko, píšem ti jednotku s hviezdičkou."

Prihlási sa Janka:

"Ja si Európsku úniu predstavujem ako strom."

"No, tak nám to, Janka, zasa pekne rozveď."

"Predstavte si obrovský strom, jeho rozložitú korunu, silný kmeň, široké pevné korene. Vietor fúka, strom sa ohýba, ale nepovolí, stále stojí pevne na svojom mieste."

"Výborne, Janka, píšem ti jednotku s hviezdičkou."

Potom sa prihlási známy hulvát Jožinko:

"Ja si predstavujem Európsku úniu ako loď na rozbúrenom mori."

"Tak na vysvetlenie tohto som naozaj veľmi zvedavá."

"Pani učiteľka, predstavte si rozbúrené more, dvadsaťmetrové vlny, vietor fúka, lejak bičuje palubu, loď sa kymáca, ľudia grcajú, ale vystúpiť nemôžu."

Luko

Angela Merkel vyhledá věštkyni,aby jí předpověděla budoucnost.

Ta zavře oči, soustředí se a praví.

"Vidím Vás na otevřeném autě, jak jedete širokou ulicí. Lidé Vám

aplaudují, jsou šťastní jako ještě nikdy předtím, někteří dokonce

běží za autem a jásají. Dav je tak těsný, že policie jen stěžía s velkou

námahou udržuje volný průjezd. Lidé volají plni nadějí:

Teď zase bude všechno dobré!"

Angela když to slyší, může prasknout od štěstí a ptá se zvědavě věštkyně:

"A jak na to reaguji já"?

Věštkyně na to:

"To já nemohu bohužel vidět, víko rakve je uzavřené"!

nové