Dvojzrodenci

Pojem dvojzrodenec sa myslím používa v indickej kultúre na vyššie kasty, ktorých dorastenci prechádzajú obradom "nového zrodenia" do nového života. Samozrejme, podobné obrady majú prakticky všetky kultúry sveta. Iniciácia mladých do stavu dospelých - to je bežné už aj u tých najprírodnejších národov. Tieto zvyky odrážajú objektívnu pravdu, že na prechod do nového života musia doslovne vyhorieť staré vnútorne hromady odpadu. A treba prejsť určitou skúškou, určitým peklom.

Proces prechodom bardo sa môže v jednom živote opakovať viackrát. V podstate, kým človek žije, koleso sa stále krúti. Hore a dole, do nekončna ... alebo do konca, boh vie, kde má kruh krajný bod. Sú takí, čo tvrdia, že nikde.

Príkladom virtuálneho dvojzrodenca je portál Prop. Už sa raz zrodil z popola a teraz nedávno nadobudol novú tvár. Podľa mňa je to prechod k lepšiemu. Samozrejme, zas to o nejaký čas pôjde dole vodou, zas budú niekde problémy a totálny rozpad. Ale namiesto neho nastúpi desať iných a iných. Iných identitou a iných kvalitou.

A tak dokola a dopredu.

 

 

 

 

nové