Fonológia

Toto všetko dnes v noci vytvoril náš priateľ Fon k článku o Páde civilizácií. Nechceme tým zahlušiť vážny článok, tak to dávame sem. Spam a sloboda slova... Nie, priestor nie je nekonečny a nik nikdy nepovedal, že sa bude akceptovať zlá vôľa našich nepriateľov. Práve naopak, okrem iného je najdôležitejšou potrebou našej spoločnosti vedieť povedať NIE. Dosť bolo tolerancie zla.

No, ale zatial si to užite. Ťažko povedať, čo je lepšie, poľský zeman Níče, alebo samoslávný samokazatel Fon.

 

sa zrútila, pôvodný biely egyptský národ.
Egypťania ani šumeri neboli árijcami, mali inú stavbu lebky, aj jazyk, potom by za bielych bolo možné pokladať aj Japoncov, ktorí sú vlastne tiež svetlejší.
Žijúci dnes nemá čo poučovať dávnovekých ľudí ako mali postupovať, jedine pravdivo opísať ich skutky, bolo by zaujímavé, čo by povedali Egypťania drzáňom čo si ich berú do huby, aby seba chválili ich dielom.
Rasovou otázkou v zmysle ideológie sa Egypťania nezaoberali (okrem opisu ľudí) a hotovo, sami sa rozhodli doviezť blízkych negrov a zmiešať sa a je úplne jedno čo si o tom myslí kadekto dnes.
Ovládni svet a potom konaj podľa seba, ty civilizátor.

unesení otroci, cudzinci a spodina boli vraj najmenej vzdelané, najnižšie a najchudobnejšie vrstvy, tak ukázali že ich cena je ďaleko prekračujúcou výšavou ako zbytočnej lúzy, čo sa mali za elitu, pretože boli opovrhovanými a rozhodli stať sa kresťanmi a dokonca mučeníkmi, na rozdiel od elity, ktorých mozog bolo natoľko rozsekaný, že nepochopili zmysel sveta ani vtedy keď zdochýňali.
Kto sa povyšoval bol ponížený, najhlúpejší, najničotnejší, najslepší a najbitejší v pekle.
Kresťanstvo nijaké bludy o rovnosti v majetku, múdrosti, schopnostiach, postavení nikdy nehlásalo, otázka nerovnosti ani nie je závažnou v učení Cirkvi, zrejme to ani neriešila, vždy bývalo doménou namyslencov, ktorí chceli prikazovať.
Kto sa povyšoval nad otrokov ukázal, že sám je otrokom hriechu a satana poslúchal až do trpkého konca a podľa toho skončil, blahoslavení boli tí, ktorí nevzdelaného umu ukázali bezcennosť života elít.
Pohanskí cisári neboli nikdy rovní ani najposlednejšiemu kresťanskému otrokovi.

berie elitu ako mocných, napríklad inteleguánskeho giganta schwarzenberga alebo obombu, alebo oni patria do masy, stále hodnotnej vyššej strednej triedy, alebo nekvalitnej spodiny?
Delenie spoločnosti podľa majetku je prejavom úpadku, trápne, kto má postavenie nemusí mať mozog, alebo naopak, kto má prachy, nemá postavenie, americký materializmus musia pchať všade. Je to veľmi jednoduché, sú bábky, podbábky, tajomníci bábky, tí, ktorí nariaďujú, vydávajú pokyny a otroci, ktorí pre kariéru plnia a možno niekedy v istých bezvýznamných veciach sa rozhodnú sami.
Elita nemyslí na budúcnosť, ženy elitárky nemajú deti, už sú priveľmi scivilizované, nepotizmus nehrozí, ale hlúpe nízke vrstvy sa rozmnožili, ich plodnosť je zdrvujúca a početne by mohli elitu a ich opice prečísliť, možno aj zneškodniť a zničiť civilizáciu. Ich počet je narastajúci, nekonečne schopné elity zleniveli, doviezli cudzincov, nechcú makať rukami, sú veľmi pohodlní.
Rím stroskotal, lebo elita nemala deti, ale proletári áno, dnešný západ rovnako, napríklad Fico vymiera? Alebo nie je elita?
Kde sa nabral a zjavil najpočetnejší rímsky národ, čo zanevrel na plodnosť a skončil, praví Rimania predsa žili na malom území.
Počul niekedy o Etruskoch, elymanoch, ligúroch, sabínoch, picenoch, umbroch, samnitoch?
Alebo ich berie ako Rimanov, alebo po nich nevedomec stúpa a mu nestoja ani len za zmienku v tieni rímskej panovačnosti.
Ak nás poučuje o prisťahovalcoch do Ríma, tak akej rasy boli, akého jazyka, odkiaľ došli, ak Rimania z Ríma vtrhli k nim, prečo by sa nesmelo stať obojsmerne?
Vyzdvihuje rímskych vrahov pri vytváraní impéria, plienenie mimo územia samotného Ríma vidí ako šírenie „civilizácie“, ktorú porazení divosi nemajú, a treba ich vyučovať násilím.
Potom jediní tvorcovia kultúry na svete sebecky uvädli nízkou pôrodnosťou, čo zneužili nízke cudzinecké vrstvy, čo sa rozmnožili z blahobytu vyšších vrstiev a Rím padol.
Obviňuje elitu z rozpútania vojen, zároveň velebí „civilizáciu“ ktorá sa iba náhodou šírila násilím, nedopatrením, zrejme to boli dobré vojny za vytvorenie impéria a pri obrane civilizácie sa neskôr strácali priveľké civilizujúce počty strážcov rasy. Teda mohli by byť, keby sa divosi nebúrili a ak by mali rasové povedomie.
Civilizácie rozširovali svoju pôsobnosť na úkor iných násilím, hrozbami, terorom, obviňovať elity, že spôsobili pre ich vlastné mocichtivé túžby smrť mnohým spomedzi vlastných, tým najnadanejším bojovníkom je úbohé, pretože rozšírenie územia sa dialo vždy vojnou, alebo tie mladšie vojny boli už neúnosné, prinášali veľké straty ako úžitok pre rasu.
To je strašné, namiesto toho, aby elity slúžili rase, nemysleli na budúcnosť rasy a nekvalitné elementy si vypestovali, dokonca autor smoklí, že na dobytých, ukradnutých územiach rozdávali občianstvo, nerímske obyvateľstvo získalo práva, to nejde, Brusel rozhodne sám a najlepšie, má veľa odborníkov vo svojich radoch, rímska moc sa šíri, ale rozhodovať budú o všetkom starci v Ríme? Potom súdružko autor musí velebiť aj eú.
Jemu nevadí vyvražďovanie ne Rimanov, krádeže a zotročovanie, ale že sa prisťahovali do hlavného mesta.
Negríkovia došli do Paríža, to je pohroma.

Grékov nič neostalo, ale nie kvôli miešaniu pôvodných bielych Grékov s farebnými prisťahovalcami, ale naopak pôvodných neárijcov s Grékmi, možno už čiastočne zneárijčených.
Pelasgov, lelegov, čo žili v grécku pred árijcami nepozná, všetko v Grécku je vraj grécke, aj pelasgovské slová, kto upiera život neárijcov v grécku dokazuje že je vyvrheľom sám, povyšuje sa a klame, ako môžu podvodníci zachrániť samých seba, dokonca rasu.
Rím založili Etruskovia, tiež neárijci, anonym si myslí, že do čisto árijského prostredia sa dovalili neznámi neárijci z Afriky, aby zničili árijcov, južná Európa od počiatku vekov ak nebola rasovo zmiešanou, tak bola rasovo pestrou, vedľa seba žili rôzne rasy.
Niežeby Írsko bolo výkvetom, ale k najzaostalejším častiam Európy nepatrí, že sa vzchopilo len vďaka prílevu cudzích znalostí, a tí ľudomilovia rozdávajú svoje znalosti na počkanie zadarmo, ani náhodou u nich nie je túžba zbohatnúť v írsku, chceli chudákom nešťastným pomôcť.
Židoboľševici neboli žiadni Rusi, ak boli medzi nimi, aj medzi „židmi“ árijci, nesprávali sa ako árijci, ale ako satanisti pod židovským velením.
Podľa Buchanana Amerika prestala byť dobrou, žiada aby americkí tradicionalisti boli verní obombovi, ale už nie Hollywoodu.
Oni majú rasu vyslobodiť?
Zaostalosť južnej Ameriky v porovnaní so severom je vidieť, ak sa myslí hospodárstvo, ale ak porovnáme výsledky spásy, (dnes už južná Amerika je mŕtva) tak USA sú spúšť.
Kto sa má za vyššieho a odmieta rozvojovú pomoc a vyhovára sa na prírodný výber je horší ako žid.
Ak sa inšpiruje židkami v eugenických pokusoch, norman by sa mohol tiež zapojiť, zrejme narazí na dobrých židkov.

mäkká, ale na vyšetrovaní náboženských rozvratov má veľké zásluhy, tí nadaní ľudia poškuľujúci po „myšlienkach“ nepriateľov španielska chceli Španielsko podrobiť, vytvoriť z neho dŕžavu cudzích bohov z ústredím v Londýne, neskôr i Paríži, zlodejov ste ochotní aj popraviť, ale buričov a zvodcov ľudu nie?
Španielsko sa odovzdalo náboženstvu a nadpriemerne inteligentní, najlepší ľudia nemali potomkov, čo má byť?
Vinu na osude španielska ak predpokladáme, že hospodárstvo je jedinou hlavnou zložkou v spoločnosti, ktorej sa treba venovať, čo v španielsku zanedbali, je inkvizícia, smrť najlepších a najkrajších, najudatnejších, najsilnejších, najmúdrejších na bojiskách v Európe a tých čo odišli do kolónií a náboženská horlivosť.
Dva veľké národy Francúzi a Angličania, v dobe 100 ročnej vojny, aj neskôr, vo Francúzsku bolo plno nezávislých jazykov, samotného Francúzska prerod do jednotného celku dovŕšili jakobíni, tí, ktorých obviňuje zo zdecimovania aristokratov.
Zelené mozgy z katyne pokladať za elitu národa? Vojensky boli neschopní, a okrem zúrivých rusofóbov katyň nespomína nikto, hoci Nemci povraždili oveľa viac poľských vedcov, umelcov ako je počet vojačikov, okrem nich ďalšie milióny.
Kto by čakal že Rimania v ríši budú zaplavení barbarmi? Dobyť územie, vyvraždiť a osídliť vlastnými, ale tí chudobný duchom sa držia, až zničili Rím, poplačme si, stojí otázka, či anonym podporuje šírenia impéria, pretože ako bolo, vyhnúť sa už koncu nedalo, anonym chce pokračovanie, len tí ľudia majú nevhodné gény.
Kde má dôkaz že pôvodní Rimania boli árijcami, celkom možné, že boli pomiešaní ešte keď sa tlačili v tej svojej dedinke. A tí, nad ktorými bzučí boli iného jazyka, ktorých oveľa neskôr zlatinilizovali v ľudovej podobe, spravili z nich akoby Rimanov aspoň zmiešane jazykovo.
Cudzinci a otroci boli mnohí árijci, určite čistejší ako takzvaní Rimania, lenže to boli barbari a divosi, ktorých museli civilizátori aj naučiť chodiť, a tie šľapky čo sa narodili v Ríme, tie boli najcivilizovanejšie.

hríb, šebej a iné muchotrávky, sluhovia skromnosti sa vždy prezradia.
najschopnejší element
Rasy s vyššou inteligenciou
vyspelejšie civilizácie nižšiu pôrodnosť než zaostalé civilizácie s nižšou inteligenciou
kultúrnych oblastí s vyššou inteligenciou
menej inteligentných prisťahovalcov
zaostalejšou masou
nezodpovednosti, lenivosti
podpriemernej inteligencie
tvorivá elita
mentálna zaostalosť
spodina
odlivom najschopnejších
najaktívnejšie a najnadanejšie elementy
výkvet národa
milióny mužov, často najlepších
odliv posledných talentovaných a bielych
týkal najnadanejších
najlepší z národa
najinteligentnejší a najagilnejší
padlo za obeť mnoho z radov najlepších Rimanov
zúčastnila nadaná časť obyvateľstva
pokles pôrodnosti najnadanejších
prišlo o mnoho najschopnejších
Odliv elity, vyniká nad priemernou masou energiou a aktivitou
zmysel pre morálku rozšírený zvlášť vo vyšších vrstvách
stratila demografické a ekonomické európske prvenstvo
stratila desiatky miliónov najlepších mladých mužov, odsunuli Európu z prvého miesta na svete

prednosť vlastnému prospechu.
Panovník vládne a nad panovníkov nemožno klásť ľud a jeho domnelé záujmy, ktorú sú vraj v rozpore s panovníkovou vôľou, akoby prianie ľudu bolo inakšie, dokonca rasovo uvedomelé pred stáročiami, a len manipulovanie ľudom a sľubom koristi ich panovník získal na svoju stranu.
Mimoriadne nadaný zomieral bez potomkov pre vrtochy vládcu, lebo bielej rase chceli temné sily uškodiť, z dnešného pohľadu by to tak bolo prípustné vidieť, ale rasa v náboženských vojnách nehrala úlohu.
Západ ako zdanlivý celok, ako ústredie ÚV pre každého jednotlivca je mŕtvy, ale ten bol mŕtvym vždy, nikdy sa ani nenarodil, len globalisti chceli vnútiť všetkým 1 vôľu, ktorú predkladajú ako žiadosť rasy. Je plno kultúr, plno civilizácií, plno pohľadov slobodných ľudí, nie otrokov západu, ktorý nie je nič iné ako diktát šialených Američanom ako sa má rasa rozvíjať po americky.
Prehrali ste, záchrany pre vás niet.

------------------

Tu zápisky našeho chorého priateľa končia. Zatial.

1488

je mnoho diskusií o slobodnej vôli človeka a vševedúcom Bohu (kresťanov, judaistov, ateistov, teistov, traktoristov aj teroristov) ako na nete, tak aj v krátkej histórii človečenstva náboženského typu,

ako vnímaš ty Fon, láskavého Boha, tiež ako tvorcu satana, pekla, hriechu ?

....

malá Akvinského barlička (aj keď vieme ako to s ním dopadlo):

Tam, kde je duchovné poznanie, je aj slobodná vôľa.

Norman

a vôbec, Fona teológia v podstate nezaujíma. On verí v boha a to mu celý život pomáhalo a nemieni to už meniť - ergo všetci, čo neveria v jeho systém, sú zlí.

Pritom systémov je podla posledných zrátaní cez sedem miliárd a stále ich pribúda. Každý máme svoj. A takmer každý z nás, kto sa nad tým chvíľku zamyslí či nebodaj prečíta nejakú knihu, má ten najlepší systém.

Tomu sa povie efektivita. Až sa čudujem, že napriek tomu naša duchovná rubrika chradne. Niet času a ľudí, všetci popadali vo vnútorných bojoch.

Alebo sme už napísali všetko? To by mohlo byť to správne vysvetlenie :-).

nové