IQ a pracovný trh

Už dlhšiu dobu som zamýšľal sem hodiť niečo o IQ, pretože mám za to, že ide o jednu z tých zaujímavejších tém, o ktorých sa nediskutuje dostatočne. Rozhodol som sa preložiť časť prednášky kanadského profesora psychológie Jordana Petersona, kde sa venuje otázke IQ ako prediktoru na pracovnom trhu.

Pochopiteľne, že inteligencia nie je jediným faktorom, ktorý tu zaváži. Svoju rolu zohráva i motivácia, svedomitosť, spoločenské zručnosti, odolnosť voči stresu, sebavedomie a mnohé iné vlastnosti. Mať však istú úroveň inteligencie je nepostrádateľným faktorom pre životný úspech.

Veľmi šokujúce sú predovšetkým vyhliadky pre ľudí s IQ nižším ako 85 - obzvlášť v dnešnej dobe, kedy napreduje automatizácia a zvyšuje sa dopyt po nadpriemerných kognitívnych schopnostiach. Zároveň sa pekne ukazuje ako sú rôzni tí "mimovládkari" a iní "slniečkári" (už som písal, že tento výraz veľmi nemusím? :-)) odrezaní od reality, ak si myslia, že sa im podarí nejako vyriešiť tzv. rómsky problém. S populáciou, ktorej priemerné IQ sa odhaduje na 74 (iné výskumy sa pohybujú v rozsahu od 70 do 83 bodov pre IQ) to nevyzerá veľmi nádejne. Riešením tohto vážneho problému by mohla byť eugenika. Lenže tá je pre dnešnú oficiálnu ideológiu a jej dogmy neprijateľná. Reálne riešenia sú preto stále v nedohľadne. 

 

téma: 
afík

Adolf Hitler:
"Vy o mně nic nevíte, moji kamarádi ze strany nemají nejmenší představu o snech, kterými jsem posedlý, a o obrovité budově, jejíž základy budou alespoň položeny, až zemřu...To, co se děje, je něco více než nástup nového náboženství..."
"Nejde vůbec o potlačení nerovnosti mezi lidmi, ale naopak o její znásobení a o to, aby se z ní stal zákon chráněný nepřekročitelnými hradbami," říká Hitler... "Jak bude vypadat budoucí společenský řád? Kamarádi, řeknu vám to: bude v něm třída pánů, bude v něm dav různých členů strany hierarchicky utříděný, bude v něm veliká masa anonymů, kolektiv sloužících, navěky podřízených a ještě pod nimi třída ovládnutých cizinců, moderních otroků. A nad tím vším nová vysoká šlechta, o níž nemohu mluvit... Ale o těchto plánech nesmějí nic vědět prostí bojující."
http://afinabul.blog.cz/1511/benjamin-disraeli-adolf-hitler-heinrich-von...
Thomas P. M. Barnett
"Konečným cílem je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vznikem světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali."
http://afinabul.blog.cz/1509/nevinnost-jehudim-koncept
Heinrich von Coudenhove-Kalergi
"Človek budúcnosti bude zmiešaninou rozličných rás. Dnešné rasy a triedy postupne zaniknú, hlavne z príčiny čoraz menšieho priestoru, času a predsudkov. Euroázijsko - negroidská rasa budúcnosti bude podobná, ako to bolo v starom Egypte - rozličnosť rasových skupín vystrieda rozličnosť jednotlivcov".
http://afinabul.blog.cz/1506/heinrich-von-coudenhove-kalergi

Norman

sú blbosti, výmysly.

Norman

Samozrejme, mentálna sila je výrazným faktorom.
Ale hovoriť o "inteligencii" a o "IQ" je veľmi nevďačné, a konieckoncov aj objektívne nepresné.

Za prvé je to preto, lebo ľudia sa neradi bavia o inteligencii a v skutočnosti majú obavu, že naozaj v nej nie sú dobrí. Je to preto, lebo v práci ale aj v kultúrnom styku sa vyžaduje hrať rolu "supermanov", takže v podstate všetci v práci, ale aj v bežnom sociálnom živote, chtiac či nechtiac čosi hraju, v podstate kamuflujú. Ak niektorí naivisti uveria, že ostatní sú naozaj tak inteligentní, ako vyzerajú, majú potom zákonite obavu o svoje vlastné schopnosti. Preto ľuda nie sú nadšení úvahami o inteligencii - obávajú sa, že preferovanie inteligencie nie je pre nich dobré.

Za druhé: IQ je znásobenie tohto problému, lebo je to reč o presnom zisťovaní. Ľudia sa prirodzene a v podstate oprávnene boja, že by ich niekto oštemploval, že by sa ich "spoločenská hodnota" merala jedným číslom. A majú pravdu, pretože naozaj mysel je mnohovrstvová a žiaden špecializovaný test nevyjadrí (spoločenskú a osobnú) zaujímavosť človeka (na druhej strane je paradox, že tí istí ľudia sa radostne nechávajú oštemplovať jedným číslom - výškou konta v banke - ale to je už iná téma). Aby som nevyzeral moc spoločensky korektný, ako príklad uvediem, že zvieratá nie sú v inteligencii dobré, ale napriek tomu sú to plnohodnotné tvory (ak majú charakter a autentickú zdravú povahu)

To sú dva podstatné dôvody, prečo sa vo verejných úvahách o spoločenských zmenách neoplatí hovoriť o "inteligencii" a "IQ".

K téme článku by som dodal aj to, že pre prácu, ako ju poznáme z rozvinutých spoločností, nie je kritické ani tak IQ, ale často viac veci, ktoré si aj ty spomenul: vytrvalosť, motivácia, schopnosť odkladať pôžitok a podobne. V skutočnosti moderná spoločnosť až tak nepotrebuje inteligentných ľudí, týka sa to nielen úradníkov, politikov, právnikov ale aj technikov, tých večne spomínaných informatikov a podobne. Až toľko inteligencie, ako sa hovorí, nie je treba. Oveľa horší problém ako pokles inteligencie populácie je pokles týchto nazvime ich "vôľových vlastností". Slabšie rasy a ich miešanci sa nedokážu sústrediť, majú tendenciu podvádzať a podobné slabosti. To je oveľa väčší problém a aj keď tieto problémy sa tiež prejavia v IQ testoch, predsa len je to trocha iná téma a chce to iné testy ( tieto veci sú konieckoncov ľahšie merateľné, ako testy IQ, takže to je ďalší dôvod sa IQ testami moc nezaťažovať a nestresovat).

Aman Againsttime

K tomu strachu: áno, rozumiem tomu. Všetci vieme, že to môže byť nepohodlná téma. Avšak práve preto, že je nepohodlná úplne zbytočne, cítim potrebu toto tabu prelomiť.

Vieš, treba to už povedať na rovinu. Väčšina ľudí nie je veľmi múdra. Priemerné IQ na Slovensku je 96, čo znamená, že cca polovica populácie bude pod touto hranicou. Dokonca človek s IQ 115, čo je štandardná vyššia odchýlka (takýto človek by mal mať 5x viac znalostí ako človek s IQ 100) nie je v skutočnosti až tak inteligentný. :-) Z toho dôvodu som dosť skeptický v tom, či sú ľudia schopní samostatne a kriticky rozmýšľať. Samozrejme, že podvracanie a vymývanie mozgov tiež zohráva svoju rolu, ale netreba si zatvárať oči pred tými, že sú tu isté prirodzené hranice, limity.

Ja viem, že budem pravdepodobne inteligentnejší než majorita. A nie je nič arogantné na tom to takto otvorene povedať. Je to len fakt. Merateľný fakt. Ale súčasťou múdrosti je tiež uvedomenie si skutočnosti, že rovnako ako ste múdrejší od iných, tak tu bude i kopec ľudí, ktorí sú inteligentnejší než vy.

Ja neviem aké je moje IQ, ale i v prípade, že by bolo nižšie (čo je i celkom možné vzhľadom na moje humanitné zameranie a dutosť v matematike. Viem, že nie som génius :-)), tak nevidím dôvod, prečo by moja osobnosť, ako aj moje postoje mali tým nejako utrpieť na hodnote. Čiže v zásade súhlasím s takou tou základnou tézou, ktorú si spomenul, že IQ nie je všetko a existujú i podstatnejšie vlastnosti - ako napr. morálny charakter (hoci aj pri ňom je korelácia s výškou IQ).

Ja sa skôr snažím vyhraniť voči rôznym tým tvrdeniam, ktoré tu mal i Vivo, že IQ nie je dôležité a IQ testy sú úplne nespoľahlivé a nemerajú inteligenciu. To sú také tie štandardné mýty, ktoré sú podľa mňa skôr škodlivé. Samozrejme, že nič nie je čierno -biele a vzťah medzi inteligenciou, kultúrou a génmi je celkom komplexný, ale upustiť od konceptu IQ a od meraní, štatistík a porovnávaní nie je správna cesta.
Najhoršie je predstierať, že sme všetci rovnakí. To je naozaj zlá marxistická idea a cesta do pekla. A presne proti tomuto bojujem.

Vivo

a ja oponujem iba metrike, použitej na usporiadanie ľudských schopností. Tie merania IQ sú veľmi nespolahlivé a závisia okrem iného aj od okamžitej nálady/dispozície meraného objektu. Rozptyl môže byť pokojne viac ako 10%!

Nejestvuje žiadna seriózna štúdia, ktorá by preukázala koreláciu medzi úspešnosťou v živote a IQ.

Opakujem, verím v takúto koreláciu v technických disciplínach, v matematike a fyzike. Ale jednoduché skúšky z relevantných predmetov povedia podstatne viac, okrem iného aj o pracovitosti a cieľavedomosti študenta.

Norman

všetky merania sú závislé od aktuálnej dispozície - to by si nemohol testovať nič, ani prijímačky na školu, ani skúšky na univerzite, ani prijímacie testy. Nič v zlom, ale to zas z teba hovorí oficiálna propaganda.

 

Štúdií či kníh v podobnom smere je , napríklad:

Lynn-Vanhauen 2002

Lebo to je naša téma, "bohtstvo" čiže prosperovanie národov (individuálna "úspešnosť" je čo, veľkosť príjmu?)

Iq národov sa jednoznačne odráža na ich prosperite. O tom sa nemusíme ani baviť, pochybovať o tom.

 

Ale zákaldná otázka týchto debát by mala byť - Chceme, aby populácie, národy boli inteligentnejšie?

Lebo tak sa zdá, že sa ľuďom vsugerovalo, že inteligencia je nebezpečná a že ľudia s ňou sú "nešťastní". Tak neviem. Ľudia sa nielen boja, že nie sú inteligentní, ale aj to, že keď budú, nič im to neprinesie. A tí inteligenntní dokonca na inteligenciu zhadzujú všetky možné svoje negatíva (to je známa psychologická predpojatosť). To je hrozné, to je ako povedať, že zdraví ľudia sú nešťastní. Alebo že pekní ľudia sú nešťastní. Alebo že bohatí ľudia sú nešťastní.

 

A druhá, ak nie predsa len prvá základná otázka by mala byť: čo sa stane, ak reálna inteligencia klesne v priemere pod súčasné IQ 83 (to je to číslo, kde má US army už zákaz brať ľudí). Aký to bude mať doapd na spoločnosť a ČO budeme robiť potom?

Potom už asi nič. Bude neskoro.

Ale zrejme nie sme dosť inteligentní aby sme si OTVORENE povedali, že jedíné, čo nás pred dysgenickou smrťou zachráni, je eugenika. 

 

 

Aman Againsttime

Vivo, výborný blog o IQ je napr. blog tohto mladého dánskeho vedca: http://emilkirkegaard.dk/en/
Má tam kopec zaujímavých štúdií. Tu je napr. jeden zaujímavý text o inteligencii:http://emilkirkegaard.dk/en/?p=6122 A tu je rozhovor s ním: https://www.youtube.com/watch?v=nT4GMu_bFOE

Zopár zaujímavých poznatkov z rozhovoru (pre tých, čo nevedia až tak dobre po anglicky) :-)

1. vedci sa boja verejne hovoriť o IQ, resp. zisteniach vyplývajúcich zo študií IQ, pretože majú strach, že by mohli prísť o granty, stratiť prácu alebo byť terčom fyzických útokov. (03:16)

2. Rané testovanie vlastne pripomínalo klasické vedomostné testy (otázky typu menuj všetkých prezidentov USA a pod.) a nebolo úplne vhodné pre medzikultúrne testovanie. Avšak mladý vedec tvrdí, že i takéto testovanie malo nejakú validitu. Inteligentnejší ľudia budú skôr vyhľadávať informácie a vzdelávať sa. Dnes sa používajú testy ako Ravenovo progresívne matrice, čo je test rozpoznania vzorcov. Ide o základný test, ktorý nezahŕňa žiadne slová a je preferovaný pri medzikultúrnom testovaní.(05:47)

3. Ďalším spôsobom ako testovať pre IQ je merať reakčný čas osoby. Takéto testy korelujú s inteligenciou a nemajú čo robiť s učením. (9:05)

4. Špecialisti na vývin dieťaťa neboli zatiaľ schopní permanentne zvýšiť IQ skupín s nízkym IQ, čo naznačuje, že IQ je fixné. Existuje zopár environmentálnych vecí, ktoré nejako pracujú, ale nezvýšia IQ. Boli tu programy typu Head Start, ktoré mali aký-taký úspech, ale je otázne, či sa skóre zvýšilo vďaka tomu, že decká sa učili testy alebo sa naozaj podarilo nejako zvýšiť IQ. Neskôr sa zistilo, že to bolo len o tom, že decká trénovali/učili sa testy. (12:24)

5. Štúdie o tom ako IQ predikuje úspech v živote sa robia tak, že sa nájde nejaký adolescent, ktorého IQ sa otestuje a potom sa sleduje po 20,30 alebo i 50 rokov, ako sa mu darilo. Sleduje sa koľko peňazí osoba zarába, či nemá problémy so zákonom, atď. (14:32)

6. Niektoré osobnostné typy sú dobré v predstieraní inteligencie.

7. V USA je rozdiel v IQ medzi čiernymi a bielymi 15 bodov. Tento rozdiel zostáva konštantný naprieč mnohými rokmi. Východní Aziati skórujú ešte vyššie než bieli. IQ v Indii je niečo cez 80 bodov.

8. Zaujímavé je, že niektorým nemoslimských černošským skupinám sa darí lepšie ako moslimským araboidom (očividne islam má negatívny dopad na úspešné fungovanie etník). Najhoršia kombinácia je islam + černoch - viď Somálci, ktorí sú najhoršou skupinou, akú tento dánsky vedec skúmal.

9. O 10 rokov budú DNA testy schopné predvídať polovicu IQ variácie (54:39).

10. Novou technológiou, ktorá sa stáva viac relevantnou je opakovaná selekcia embryií, kedy môže byť v labáku vytvorených hneď niekoľko generácii na základe vlastností vybraných rodičmi. Ide o budúcnosť eugeniky. (55:00)

Norman

čas 9:00
Toto je menej známy aspekt (merania) inteligencie - je založený na (hypo)téze, že praktická inteligencia je úmerná rýchlosti procesov v neurónoch. Moc sa o tom nepíše, mám dojem, lebo to ešte viac ukazuje na meratelnosť človeka. A je aj možné, že tento druh knowhow držia pod zámkom a preto nepreniká na verejnosť.
Merať by sa to mohlo nielen nahrubo reakčným časom na ruke, ale aj nejakým druhom encefalografu a podobne. Možno aj chemickou analýzou.

Tieto veci pôsobia naozaj až hrozivo ale ľudia by si mali uvedomiť, že nie nejakí "fašisti" ich chú zneužiť, ale súčasné satanistické anglosionistické vedenie po nich až slintá a už dnes sa nevie dočkať, aby akúkoľvek technológiu bezcitne nasadila na ovce. Pardón, na ľudí. Ale pre nich sú ľudia naozaj len ovce, ktoré treba strihať a podrezávať podľa zákona najvyššieho zisku. A udržiavať v tupom podinteligentnom stave.

Vivo

Ešte za socializmu mi na strednej škole Výskumný ústav pedagogický nameral IQ 140. Ak sa teda budem k IQ stavať veľmi kriticky, nie je to u mňa otázka nejakých komplexov.

Mál som dvoch blízych príbuzných s IQ dokonca 150. Obaja skončili dosť tragicky a neboli v živote vôbec šťastní a úspešní!

Psychológia čo sa týka inteligencie uvažuje o 5-7 dimenziách inteligencie. V praktickom živote to vyzerá asi tak, že objem telesa, vymedzený týmito vektormi ukazujúcimi na jeho vrcholy, je limitovaný. Extrémne výsledky klasických IQ testov často znamenajú nízke hodnoty emocionálnej a sociálnej inteligencie.

Nie je náhoda, že IQ testy sú relevantné pre povolania technického zamerania a matematikov. Fakticky ich dokážu nahradiť skúšky z matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie. Teda sú prakticky úplne zbytočné a nehovoria nič podstatné o tom, ako sa človek uplatní v reálnom živote a už vôbec nie o jeho budúcom šťastí.

Norman

Psychológovia si samozrejme kreslia rôzne dimenzie čohokoľvek - tak 5 alebo 7? Im je to jedno, že. Ale nemali by hovoriť o "dimenziách inteligencie", keď, tak o dimenziách "schopností". Schopnosť nie je inteligencia - zamieňanie týchto pojmov je ťažký zlozvyk a omyl.
Ale ešte horší explicitný omyl je tvrdenie, že "Extrémne výsledky klasických IQ testov často znamenajú nízke hodnoty emocionálnej a sociálnej inteligencie." Je to púhopúha povera, podobne ako tá, že kto má šťastie v hre nemá šťastie v láske. Asi na takej úrovni :)
Konieckoncov, na rozdiel od kvocientu inteligencie je "emočná inteligencia" len nedefinovatelný a nemerateľný "koštrukt". To isté platí o "sociálnej inteligencii". Bolo by lepšie hovoriť o "zdravých nervoch" a v druhom prípade o úspešnej "sociálnej stratégii". Táto povera o tom, že kto dostane dar v jednom smere niekde mu musí niečo chýbať je vlastne prejavom iracionálnej dogmy o rovnosti človeka. Ale hovorím, je to nezmysel podobný predstave, že kto má zdravé a silné ruky musí mať choré a slabé nohy - ako všetci vieme, v skutočnosti je to práve naoopak. Vo svte, ani v tom prírodnom, nevládne spravodlivosť, rovnosť.

Ten tvoj posledný odstavec, že IQ testy by mali zmysel len pre technikov a matematikov je len iné vyjadrenie toho, čo som povedal aj ja: súčasná spoločnosť si len nahovára, že potrebuje inteligentných (a vzdelaných) ľudí. Preto ani nepoužíva iQ testy, samozrejme sú praktickejšie skúšobné obdobie, kde sa ukáže, čo dotyčný vie. Takže v tomto sa zhodneme, aj s oficiálnou ideológiou, ktorá tvrdí, že IQ testy pre prácu nepotrebuje (až na US armádu, ako je spomínané vo videu. pod 83 bodov už v žiadnom prípade tí ľudia nie sú použiteľní ani ako vojaci)
(trocha iná otázka by bola, či IQ testy nie sú vhodné pre prijímačky na školy - to už by bola zaujímavejšia téma).

Klasická je tvoja posledná veta, to je priam doslovná oficiálna dogma. Falošná.
Čo sa týka jej prvej časti: dnes je pri čo len trocha serióznejších pozorovaniach dokázané , že IQ je samozrejme veľké plus pre "uplatnenie v reálnom živote".
Čo sa týka druhej časti, toho termínu "šťastie" - tak to je za prvé mimo tému, za druhé je to akosi neporovnatelné, nehovoriac radšej vôbec o meratľnosti. Ale aj tak si dovolím povedať, že je to omyl, ktorý vzniká na základe mylnej analógie: triezvy človek: smutný inteligent, ožratý človek: veselý idiot.:-) Teda hovorím, že ani táto časť tej tvojej vety nie je pravda. :)

Vivo

Ak som napísl, že "objem telesa, vymedzený týmito vektormi ukazujúcimi na jeho vrcholy, je limitovaný." - neznamená to že je rovnaký! Ide iba o moje pozorovanie z reálneho života, že sú určité hranice a veľmi málo ľudí s IQ > 145 sú v úspešní v živote.

Nešťastný človek = neúspešný človek. Na to aby si bol efektívny pri výkone svojho povolania, musíš mať pocit čo i len minimálneho šťastia. Ak ho nemáš, upadáš to ťažkej depresie a výkon môže klesnúť až k nule.

Norman

Som spomínal tú všeobecnú predstavu o "rovnosti schopnosti", nie konkrétne tvoju (opatrnejšiu) formuláciu (s limitovanosťou).

Ináč toto je tiež problém, prečo v súvislosti so spoločenským úpadkom nie je dobre spmínať "inteligenciu" - debata ľahko prejde z oblasti problémov šírenia sa podpriemernej inteligencie (dysgeniky) na (osobné) problémy nadpriemernej inteligencie. Ono debát o spoločnosti sa dosť často zúčastňujú inteligenti a tak ich to zvádza.

No ale že si to ty, skúsme sa na to pozrieť inak: určita logika je v tom, že kto má dobrý zrak, vidí lepšie špinu sveta, kto pochopí falošnosť spoločenskej motivácie, jeho výkonnosť sa stabilizuje na nule. Ale veď to je výborné, nie? Sám hovoríš, že sú to inteligentní ľudia, tak ja by som to nejak nekritizoval a ani by som ich neozančoval za nešťastných. Oni, a zrejme aj ich podvedomie, asi vedia lepšie, čo robia :)
Depresia nie je nič neobvyklé ani choré. Byť deprimovaný a frustrovaný má mnohé výhody. A neprinášať tejto spoločnosti výkon nepovažujem za žiadne negatívum.:)

Vivo

Treba si položiť zásadnú otázku PRE KOHO?

Človek s vysokým IQ a naviac s výbornou pamäťou môže podľahnúť pokušeniu vuyžívať tento dar IBA PRE SEBA. Zatiaľ čo sa jeho spolužiaci trápia v skúšobnom období, využíva svoj talent na "doučovanie" spolužiačok na internáte a divoké široko zamerané záujmy.

Vznikne dosť arogantný polyhistor s tendenciou poučovať svoje okolie - krásny prototyp je v seriáli "Teória veľkého tresku" :
http://i.huffpost.com/gen/2319564/images/o-SHELDON-COOPER-facebook.jpg
i keď tento asexuál nemal sklony starostlivo sa venovať atraktívnym splužiačkam :-D ...

Židovská a katolícka výchova učila chápať vysoké IQ ako dar od Boha, s ktorým treba hospodáriť pre zveľaďovanie Božieho stvorenia. Preto medzi Židmi a katolíkmi je toľko úspešných ľudí vo vede. Protestanti chápali problém širšie a zamerali sa na ekonomickú aktivitu - boli úspešní v podnikaní .

Aman Againsttime

Gratulujem k IQ 140. To je naozaj celkom rarita . Fajn vedieť, že tu na Nadhľade máme skutočného génia. :-)

K tvojim blízkym príbuzných. Vieš, toto naozaj nič neznamená. Osobná skúsenosť a anekdota nie sú dôkazy. Ja tiež poznám relatívne dosť inteligentných ľudí (vyštudovaných inžinierov, právnikov, učiteľov, historikov atď.), ktorí drú za pásom či v obchodnom reťazci a mohli by sme donekonečna rozoberať dôvody, prečo je tomu tak. Je jasné, že vždy tam bude pôsobiť viac premenných a nedá sa to všetko zúžiť len na IQ. Avšak použijúc frázu Ann Coulter :"štatistiky sú štatistiky". Jednoducho ten vzťah medzi výškou IQ a životným úspechom či neúspechom tu je pomerne dobre zaznamenaný a nedá sa len tak ľahko odignorovať.

Tézy o viacerých druhoch inteligencií sú celkom nejasná záležitosť. Za prvé, viaceré typy tzv. inteligencií sú sami o sebe sýtené tzv. faktorom g, čo je presne tá podstatná zložka, ktorú máme na mysli, keď hovoríme o inteligencii a ktorú nám IQ testy merajú. Za druhé, mnohé z týchto typov "inteligencií"nie je dosť možné zmerať a nedá sa presne určiť, ako veľmi by mohli byť sýtené tzv. faktorom g. Na túto tému by som ti odporučil jeden môj starší text: https://www.protiprudu.org/in-vivo-magazin-o-rase/

IQ testy nie sú relevantné len pre povolania technického a matematického zamerania. Existujú i IQ testy, ktoré merajú verbálnu inteligenciu (hoci práve tie sú najkontroverznejšie, kvôli tzv. kultúrnej predpojatosti). Nehovoriac o tom, že ich psychológovia využívajú i pri mentálne postihnutých ľuďoch. To, že tieto testy nehovoria absolútne nič podstatné o človeku alebo skupine nie je pravda. To je celkom povrchné a neznalé konštatovanie. Myslím, že tento nedávny rozhovor Murraya so Samom Harrisom adresoval dobré protiargumenty k viacerým bežným námietkam kritikov konceptu IQ a IO testov: https://www.youtube.com/watch?v=Y1lEPQYQk8s

Vivo

napríklad schopnosť si nájsť miesto s vysokým sociálnym kapitálom a silnými väzbami na nejakú klientelistickú sieť.

Vedel by som vymenovať vyslovených hlupákov, ktorí cez mimovládky sa nasáčkovali do médií a poučujú celý svet.

Obávam sa, že pre úspech je skôr dôležitá sociálna inteligencia, schopnosť vyhľadávať výhodné pozície (uzly) v klientelistickej sieti, ako vysoké IQ!

Vivo

nepatrí medzi extra úspešných ľudí.

Jeho kritika "The End of Faith" ho vyradila z jeho prirodzenej klientelistickej siete. :-D Už samotný fakt, že sa venuje vede svedčí o tom, že jeho využitie IQ je subjektívne veľmi neefektívne. Rozhádal sa skoro s celým svojim okolím, všetkými formami náboženstva, čo je v USA dokonalá ukážka neschopnosti sa zaradiť do nejakej lukuratívnej klientelistickej siete. Som zvedavý, čo bude písať, keď bude mať 60 a bude sa pozerať, ako ho vlastnom obore prečúrali podstatne hlúpejší kolegovia (často nehanebne preberúc jeho nápady). :-D

Aman Againsttime

Je to zaujímavý týpek - alebo skôr jeho vývoj. Liberálny Žid, ktorého svojho času rada citovala Pietruchová kvôli jeho útokom na kresťanstvo a propagácii ateizmu, sa v poslednej dobe stal v týchto "progresivistických kruhoch" nevítanou osobou - a to pre jeho kritický postoj k "náboženstvu mieru". Dawkins je obdobný prípad.
Každopádne Harris je stále veľmi bojazlivý, nechce nejako veľmi vyjsť zo svojej liberálnej ulity (vidno to najmä vtedy, keď si kladie otázku na čo skúmať tieto odlišnosti medzi ľudskými populáciami). Ešte sa má čo učiť, ale minimálne tu badať aspoň nejaký pokrok oproti predošlej, zúfalej minulosti. :-)

Vivo

za podmienky, že by sa začalo uplatňovať zhora nadol! Nemohol by kandidovať do NR SR niekto, kto má IQ < 115. Premier, prezident a ministri by museli mať 130, štátni tajomníci 120. V štátnej službe by bolo minimálne IQ 110.

Dnes to funguje tak, že napr. náš pán Veľkonemožný si obsadzuje kanceláriu bez verejne kontorlovateľného výberového konania ľuďmi, ktorí by neboli schopní zložiť bežné skúšky pre prijatie do štátnej služby. Štátny tajomníci, "experti" poradcovia detto.

A na tomto príklade vidno, že eugenika by nefungovala práve tam, kde by ju bolo najviac treba.

Vivo

a tak prehľadne v tabuľke:

prezident, predseda vlády - IQ > 130
minister - IQ > 120
štátni tajomníci, "experti" - IQ > 115

poslanci národnej rady - IQ > 110 (aký som krutý!)

Norman

kto sa zaregistruje, môže editovať svoje komentáre. Ľahšie získa prehľad o nich.

Vivo

zablokoval si mi emailovú adresu ako neplatnú ...

Norman

Nerozumiem.
Keď, tak SA ti zablokovala "adresa", určite som ju nezablokoval ja, heh.
To bude asi niečo, ako mala aj Ľubov(?)
Ale veď ľudia si tu stále zkladajú nové nicky, účty ... tak neviem, v čom je problem, ak teda náhodou či ako ten starý účet prestal fungovať.
(tam, kde si pýta emailovú adresu, môžeš napísať hocaký neexistujúci nezmysel, ak je náhodou tam problém)

Vivo

už som registrovaný ..

Vivo

by museli absolvovať testy z elementárnej logiky. Prax ukazuje, že medzery v ich vedomostiach a schopnostiach pri navrhovaní, schvaľovaní a aplikácií zákonov sú katastrofálne.

nové