Komisariát nariadil koniec naivity

Keďže členské  štáty Európskej únie sa unudene povaľujú, prišla dnes Európska komisia so sviežou iniciatívou. Členské štáty majú do konca tohto roka vykonať "kolektívne hodnotenia rizík štyroch najkritickejších oblastí."

Kto sa domnieva, že ide o nelegálnu migráciu nekompatibilných más, neisté dodávky energií spojené s deindustrializáciou, vysokú nezamestnanosť ľudí do 30 rokov a kolabujúce poľnohospodárstvo, je na omyle.

Pre eurokomisiu sú štyrmi najkritickejšími oblasťami:

1. Pokročilé polovodičové technológie (mikroelektronika, fotonika, vysokofrekvenčné čipy, zariadenia na výrobu polovodičov);
2. Technológie umelej inteligencie (vysoko výkonná výpočtová technika, cloud a edge computing, analýza údajov, computer vision - metódy získavania, spracovania, analýzy a porozumenia digitálnych obrazov a extrakcie vysokorozmerných údajov z reálneho sveta, spracovanie jazyka, rozpoznávanie objektov);
3. Kvantové technológie (kvantové výpočty, kvantová kryptografia, kvantová komunikácia či kvantové snímanie doplnené strojovým učením);
4. Biotechnológie (techniky genetickej modifikácie, nové genomické techniky, gene drive - technológia génového inžinierstva, ktorá šíri určitý súbor génov v populácii zmenou pravdepodobnosti prenosu konkrétnej alely na potomstvo namiesto mendelovskej 50 % pravdepodobnosti, syntetická biológia).

Čujme, čujme, čo k tomu povedal komisár pre vnútorný trh Thierry Breton:

"Dnes plníme svoj záväzok znížiť riziko pre európske hospodárstvo tým, že sme určili desať oblastí technológií, ktoré majú zásadný význam pre našu hospodársku bezpečnosť, najmä z dôvodu rizika ich civilno-vojenskej fúzie. Je to dôležitý krok pre našu odolnosť. Musíme neustále monitorovať naše kritické technológie, vyhodnocovať naše vystavenie rizikám a - podľa potreby - prijímať opatrenia na zachovanie našich strategických záujmov a našej bezpečnosti. Európa sa prispôsobuje novej geopolitickej realite, končí éru naivity a koná ako skutočná geopolitická mocnosť."

Sme radi.

Termín je šibeničný. Tri mesiace. S assessmentom pomôžu:

1. Progresívne voličstvo z radov študentov Filozofickej fakulty UK (assessment oblasti pokročilých polovodičových technológií, zapojí sa študentstvo ovládajúce dopravné značky)

2. Progresívne reklamné agentúry (assessment oblasti technológií umelej inteligencie, v týchto kruhoch jedinej dostupnej)

3. Magistrát hlavného mesta Bratislava (assessment oblasti kvantových technológií s využitím skúseností z novej parkovacej politiky)

4. Prezidentka (assessment biotechnológií, s využitím vlastných skúseností slovenského prototypu syntetickej biológie)

Povzbudzujúcimi slovami prispela aj povestná komisárka Věra Jourová:

"Dnes spolu s našimi členskými štátmi začíname kolektívne posudzovanie rizík v štyroch technologických oblastiach, ktoré majú zásadný význam pre našu hospodársku bezpečnosť. Technológie sú v súčasnosti v centre geopolitickej súťaže a EÚ chce byť hráčom, a nie ihriskom. A aby sme mohli byť hráčom, potrebujeme jednotný postoj EÚ založený na spoločnom hodnotení rizík. S takýmto prístupom zostaneme otvoreným a predvídateľným globálnym partnerom, ktorý však bude rozvíjať svoj technologický náskok a riešiť svoje závislosti. Náš jednotný trh sa vďaka tomu vo všetkých svojich častiach len posilní."

Vo všetkých častiach? Aj v Mašličkove? 

 

Recommendation on critical technology areas (europa.eu)

 

 

 

 
buko

...medzitym zdochynajuci Odorov kabinet predstavuje male, predkrmy, chutovky ako by asi vyzeralo vladnutie Poskokov Sionu (PS) ak sformuju koaliciu:

Vláda Ľudovíta Ódora zverejnila stovku konsolidačných opatrení za viac ako 9 miliárd eur. Z nich najväčší prínos pre rozpočet by malo zvýšenie DPH z 20 na 22 percent a zníženie niektorých sociálnych dávok. Na zozname je aj zvýšenie ďalších daní, mýta pre kamionistov a opätovné zavedenie koncesionárskych poplatkov.

Ódor nakoniec opatrenia predstavil pár dní po voľbách, zrejme preto, že sú nepopulárne. Prichádzajúcej vláde však môžu pomôcť zostaviť rozpočet na najbližšie tri roky, aby sa rast dlhu našej krajiny aspoň zastavil.

Dusanbe

nie zastaviť, v najbližších rokoch.
Bohužiaľ, sme na tom až takto.

Ale je tu aj dobrá správa - rast vojenských výdavkov je požadovaný už nie na 2%HDP ale rovno na viac ako 3%....
Čo sa nám ešte nedávno zdalo ako veľmi veľa a nedosiahnuteľné - bude hravo prekonané !

Čo pri povedzme 20-30 milardovom rozpočte a 100-110 miliardovom HDP - predstavuje:
VYŠE 10 % štátneho rozpočtu na zbrane a armádu !

Nech ešte napíšu o potrebe znižovania sociálnych dávok a uťahovaní opaskov, zmrdi.

Jozef Novak

Žasnem. Lebo ako som postupne čítal článok, skutočne som očakával, že sa bude jednať o tých prišelcov, ropu plyn, o zlepšenie životnej úrovne obyvatelstva...

Ema

prišla z USA.

US centrála korporátov: Potrebujeme vedieť hento, toto a tamto. Od všetkých členských štátov.
Bruselský komisariát: Eeee, samozrejme. Trochu to potrvá, je to náročné. Ale už do tretieho kvartálu 2025 dodáme.
US centrála korporátov: Bude to hotové do konca roka.
Bruselský komisariát (počuť pád sánky): Dlhé ticho
US centrála korporátov ukončuje hovor.

Na takéto účely potrebuje Európska únia používať jazyk, ktorým žiadny z jej národov nehovorí.

Jozef Novak

Ďakujem, výstižné. Hlavne ten záver. Len neviem, prečo mi to tak pomaly myslí. Až tak oneskorene som si uvedomil, že prebehol predsa ten Brexit, ale i napriek tomu sa tu povinne učí náš drobizg a hovorí sa tu povinne tou ich primitívnou hatmatilkou.

Dusanbe

ako v tej hollywoodskej komédii o debiloch pri moci, v národe, všade...

Jozef Novak

Tiež už len čakám kedy sa objaví velký nápis THE END a spustí sa opona a ja budem môcť konečne vypadnúť z tej zatuchlej temnej sály domov medzi normálnych ludí. Medzi OBYČAJNÝCH LUDÍ A NEZÁVISLÉ OSOBNOSTI to radšej nie.

nové