Konflikt utopistov s realistami

Najlepším popisom toho, čo sa v súčasnosti deje v západných spoločnostiach, vrátane Slovenska, je ten, že sa jedná o konflikt utopistov s realistami. Prirodzene, v hre sú aj iné typy mentalít a ideológii, niektoré aj veľmi silné - ale ten základný oficiálny boj prebieha medzi týmito dvoma skupinami.

Jedna sú teda utopisti, odchovaní na predpoklade, že všetko je k dispozícii, len si treba vedieť zobrať. A že komu sa nedostane, je si sám na vine - asi málo žiadal či málo poslúchal. Sú odchovaní na tom, že všetkého je dosť, respektíve aspoň pre nich - ak budú poslúchať mocnejšieho psa. A na všetko hľadia len z pohladu súčasného okamžiku  - čo bude zajtra, o rok či desať rokov, to ich už nezaujíma.

Druhí sú realisti - ľudia, ktorí buď majú svoje skúsenosti s drsnou realitou, alebo proste nevidia len seba a najbližší čas. Sú to ľudia, ktorí vedia, že nikdy nebude všetkého dosť a že zdroje sú limitované. A že ľudstvo ako také nie je ideálne a aj preto sa znova a znova vyskytujú tragické veci. A že preto  spoločnosť treba realisticky riadiť.

Utopisti sú v dosť veľkej miere produkt pomýlenej rozmaznávajúcej výchovy, ktorá tvrdila, že dieťa nesmie byť "frustrované", a tak sa mu má všetko povoliť, všetko dať a zamčiavať pred ním realitu sveta.A tak sa utopistom dnes zdá, že všetko by bolo ružové a ak to niekto kazí, tak sú to práve len realisti, ktorí ich varujú a upozorňujú na nebezpečenstvá. Podľa utopistov sú to takíto skeptici, ktorí sú príčinou toho, že všetko nefunguje tak, ako si to chorobne vykreslujú. Posol zlých správ sa stáva samým zlom.

Realisti sú označovaní všetkými možnými politickými ale aj nepolitickými nadávkami. Realisti, ktorí sú zväčša v strede politických svetonázorov, sú nazývaní "extrémisti". Sú označovaní za radikálov, komunistov, boľševikov, fašistov, nacistov. Utopisti, korí sami seba označujú za "čestných" a "slušných", nadávajú realistom do "prakokotov" a píšu po webe, že ich vystrielajú. Správajú sa tak preto, pretože ich utópia, ktorá jasne zlyháva, ich bolí a spôsobuje im ťažké muky, ktoré si kompenzjú radikálnym správaním, nenávisťou a aroganciou. Utopickí rozmaznaní bastardi sa nebudú nikdy správať umiernene a normálne, vždy sa budú pokúšať zničiť nepriatela akýmikoľvek, aj tými najkrutejšími prostriedkami. Samozrejme sa nebudú vyhýbať sprostému klamaniu a iným oveľa horším podlostiam. Život ich oponenta, realistu, u utopistov naozaj nemá žiadnu cenu.

Tak si dovolím charakterizovať súčasnú situáciu. Je to prirodzene len model, nevystihuje všetky atribúty a faktory spoločenskej situácie, ale vystihuje tú najpodstatnejšiu.

V súčasnosti prebieha proces debilizácie, teda vytvárania utopistov. Deťom sa v školách tvrdí, že nejsetvujú žiadne objektívne hodnoty, ani žiadne limity. Všetko je dovolené a možné, ak si to tak budú predstavovať. Nemajú svet vidieť taký, aký je, teda realisticky, ale taký, aký ho chcú vidieť. Všetci ľudia sú vraj rovnakí,nejestvujú rozdiely rasové, ba ani rozdiely pohlavia. Je to proste totálne iracionálna, teda nevedecká ideológia, utopisti sú sekta veriaca v abnormálne dogmy - a ako sekta aj reagujú.

Sekty často zdôrazňujú, ako sa jej členovia medzi sebou milujú, akí su humánne dokonalí a zlo hľadajú zásadne mimo svoju skupinu. Na nečlenov reagujú ako na čerta, neustále ich ostrakizujú a šikanujú, kde len môžu. Na seba sa naopak pokrytecky usmievajú, neustále sa objímajú a bozkávajú aj s cudzími ľuďmi, len ak sú členmi sekty. 

Dnes sa vo voľbách zas prejaví, koľko percent obyvateľstva na Slovensku podľahlo tejto sekte. Táto sekta doslovne vlastní prakticky všetky masmédia  a vyplachuje národu hlavu každý deň, doslovne každú minútu.

Pred 30 rokmi ale tejto sekte patrilo takmer 100% populácie. Dnes je to už ovela menej. Ak by vývoj pokračoval, utopisti sa prebudia všetci, a stanú sa postupne realistami

Ale ako viete, asi na to nebude čas. Realita ich prekvapí uprostred ich zaslepených bakchanálií.

Ak poznáte nejakých utopistov, pomôžte im. Potrebujú kľud a zhovievavosť, poľutujte ich. Ak sa moc rozčulujú, dajte im za pravdu a len sa ich spýtajte, či vedia, odkedy majú také utkvelé predstavy a ubezpečte ich, že všetko sa dá liečiť. Áno, vysvetlite im, že sú chorí a že vlastne za to nemôžu. Nevyčítajte im ich amorálnosť - ale dajte najavo svoj opatrný odstup.

Utopisti, ako každá sekta, veľmi radi oslavujú, lebo pri hromadných ceremóniach a orgiách si navzájom musia potvrdzovať svoju dogmu, svoju utopickú lož. Vtedy ich nechajte, nesnažte sa ich prehovárať a presviedčať. Hlaďte na nich ako na už vlastne mozgovo mŕtvych oslavujúcich a dupkajúcich na tenkom ľade. Nie všetkým dokážeme pomôcť, zmierte sa s tým, že utopisti nedopadnú dobre.

Ja už som sa s tým zmieril a preto ma ich osud v budúcnosti nechá chladným.

Aspoň dúfam.

 utopia
 
 
 
 
 
 
0
Norman

veľmi dobré :-)

škoda, že to nepremietali každý deň večer aspoň niekoľko krát v STV.

nové