LIBOR a večná naivita

Škandál LIBOR tu bol zmienený len povrchne, pretože ... je to ťažká insiderská terminológia. Iné disidentské servery, napriklad Zvedavec, prinášajú články a preklady, kde sa o tom píše trocha viac. Napríklad tu Největší skandál insider trading v historii.

Článok rozoberá - keď si to dovolím zhrnúť v jednej vete-  ako najdôležitejšie bankové inštitúcie nedodržujú akési insiderske etické zásady a tak unikajú informácie, ale tým pádom aj ťažké miliardy. A že to robia zámerne. Článok končí konštatovaním, že teda toto nie je kapitalizmus.

 

Nuž, ja si Zvedvca veľmi cením, ale tentoraz je to dosť vedľa.

To je ako by si v roku 1950 niekto sťažoval, že súdruhovia v Ústrednom výbore strany porušujú zásady čestného budovatela komunizmu, čím spôsobujú nedostatočnosť a veľké straty spoločnosti a pre seba hrabú ako škrečkovia. A že toto nie je socializmus.

 

(hrubé slovo), kam až siaha naivita týchto ľudí?

Žijú v systéme, kde sa všetko meria kvantom spoločenskej moci, nazývaným  "peniaze". Túto mieru tvoria len a len výhradne netransparentné - teda tajné - spolky, zvané banky. Tieto zoberú všetky peniaze od ľudí (aj organizácií), doslovne všetky, robia s nimi, čo chcú - nehovorte mi nič o nejakej štátnej či inej kontrole - vyrábajú ich alebo ich ničia, ako sa im zachce, alebo podľa potreby znižujú ich hodnotu.

Punktum.

Toto je systém, v ktorom žijeme. Koncentrácia moci vyššia, ako v UV ZSSR - a to nepreháňam, prehľadnost nižšia, ako v Sovietskom zväze. Pravda, reálny socializmus občanom mnoho vecí expicitne zakazoval, to tento nerobí, ale tento systém občanom odoberá všetky zdroje, takže sú v podstate rovnako bezmocni ako nevoľníci na Volge. Môžete si farbiť vlasy na ružovo a trebárs aj ničiť a vraždiť, systém vás nechá užívať si slobody, ale koľko dostanete spoločenskej moci, o tom rozhoduje len a len Centrála.

Pohoršovať sa v takej situácii, že občan bankár Brežnev bozkal občana bankára Husáka na čelo, alebo si prdol, či prezradil Fidelovi, aké majú prebytky v kukurici ...  je  šokujúco naivné. To nie je príčina krízy! Komunizmus sám osebe bol príčinou zla! V reálnom socializme ľudia vedeli a boli oveľa menej naivní, ako súčasné prokonzumné ovce, ale aj oveľa viac, ako mnohí súčasní oponenti, alternatívci a podobní exoti.

 

Preto: aký škandál LIBOR? Škandál v tom, že niekto manipuloval niečím inak, ako mal manipulovať?

Systém je sám a v princípe zlý. Tu treba základný, štátom kontrolovaný bankový systém na základné manipulovanie s peniazmi a na to, aby sa netvorila inflácia (alebo deflácia). To je všetko. Tak, ako štát monopolne kontroluje hazardné hry, prinajmenej tak musí transparentne kontrolovať aj monopol obeživa.

To je prvoradé a nevyhnutné, čo v súčasnosti treba spraviť.

Nemá zmysel to ďalej rozoberať, riešiť detaily a vymýšlať dôvody, prečo to nejde. Dopravné predpisy tiež platia, a nik ich nezveruje súkromným dopravným spoločnostiam.