Nepozvaní hostia sa rozhodli zapustiť korene na našom kontinente

Televíziu som mal popri čítaní správ pustenú ako pozadie a toto bola upútavka na dnešný program RTVS  - hneď som nad takouto politnekorektnosťou zbystril uši a pustil som si teletext, v ktorom sa písalo:

Investigatívny dokument. SRN, 2015. Európska flóra má narušenú rovnováhu. Rastliny, ktoré sa dostali na náš kontinent mimovoľne, zaberajú stále väčšie a väčšie územia. Ohrozujú tak domáce rastliny a obmedzujú ich v raste. Mnohé z týchto invazívnych rastlín sa dostávajú na náš kontinet dopravnými prostriedkami a rozmnožujú sa pozdĺž diaľnic či v blízkosti prístavov a pod. Hlavným problémom je, že tieto rastliny nemajú prirodzených nepriateľov.Cudzie rastliny tak zaberajú stále väčšie ploch a ohrozujú tak biotopy vp Francúzsku a Nemecku a spôsobujú aj rozsiahle ekonomické škody.    
Toľkoto upútavka.Skúsme si dosadiť za flóra - populácia, za rastliny - osoby. Nuž, je to taká malá déja vu a reminiscencia na socík. Vtedy sa tiež museli pre režim ošemetné témy preberať v inotajoch...   Takže v "liberálych demokraciách vyznávajúcich západné hodnoty" sa dnes možno zaoberať ohrozením biotopu rastlín, ale úvahy o ohrození biotopu autochtónneho obyvateľstva sa zakazujú ...
 
Prípadne nezakazujú  - ak sú tie úvahy ideologicky správne ladené, ako, ako napríklad toto:
 
Je zaujímavé, že každý opresívny režim v nejakých ohľadoch núti ľudí, aby pri rôznych príležitostiach verejne deklarovali, že biele je vlastne sivkasté, také s prechodom do tmavošedej, ba vlastne až čierne a tak podobne. A každý režim si nájde svojich politrukov, ktorí to budú takto príkladne omieľať (lebo normálnou, bežnou, všeobecne prospešnou prácou by sa nevedeli uživiť - buď na to ani nemajú mentálnu kapacitu, alebo sa im normálna práca jednoducho bridí, je pod ich úroveň ...).  
 
 
 

nové