O demokracii vážne

Kedže sa v poslednom čase  často spomína pojem "demokracia", azda nám pomôže čiste technicky vysvetliť ešte aj tento pojem. Dá sa namietnuť, že oficiálnych teórií a popisov demokracie je mnoho - ale prakticky sú tie  teórie nanič - sú aj chybné, aj zámerne falošné aj zle vysvetlované, z každého trocha.

Preto nezaškodí najprv pripomenúť zdravý rozum, ktorý drieme v každom človeku a umožňuje skutočné poznanie, ak má dobrú vôľu ho použiť.

Ako v článku o nacizme aj tu platí, že v žiadnom prípade nemienim demokraciu obhajovať, len to chcem dať dohromady, aby sa obvinení zo sympatii k demokracii mohli brániť.

Hm ... to vlastne ani nie je vtip.

 

Aj u demokracie je možné, podobne, ako sme to urobili v analýze o nacizme, skúsiť vyabstrahovať nejaké základné atribúty. Pri tomto postupe sa ale tie rôzne vlastnosti konkrétnych demokracií rozplývajú a nakoniec zostáva iba jedna trivialita:

-demokracia je charakterizovaná voľbami.

 

To značí, že kdekoľvek sa robia voľby, tam je nejaká forma demokracie. Nejaká, lebo aj voľby sú samozrejme rôzne, napríklad len formálne, s dlhými prestávkami, len s obmedzeným počtom kandidátov či voličov ... takže také voľby nezaistia ani základne funkcie  zdravej spoločnosti.  A napriek tomu je to demokracia. Ako sa hovorí, o sto-dvesto rokov sa na fakte, že voľby sú len raz za 4 roky, často len s výberom troch-štyroch strán, ktoré samé sú riadené despoticky a na princípe bohatstva a špinavých peňazí ...  v budúcnosti sa na tom budú výrazne rehotať a považovať súčasnú populáciu za debilnejšiu, ako napudrovaných parochňových idiotov na dvore Ľudvíka 17.  A budú mať pravdu.

Pretože nejaké voľby zorganizuje ľahko každý systém, žiadna analýza len tak ľahko nezistí, či je systém  "demokratický". Je to podobne ako s modernou relativistickou definíciou národnosti - systém je demokratický vtedy, ak sa za demokratický sám vyhlási. A pre Ameriku platí - naši sluhovia sú demokratickí, naši oponentie nie - basta.

 

Vhzľadom na to, že vonkajšia charakteristika demokracie je takáto klzká a nazachytitelná, skúsme sa pozreť na vnútornu funkčnosť systému. Často sa napríklad tvrdí, že demokracia je efektívny systém.

Všeobecne, efektivita spoločenského sytému závisí na dvoch veciach

1. schopnosť dostať z ľudí ich politickú múdrosť.

2. schopnosť motivovať ľudí a zárovň ich udržať v určených medziach a na zabehaných dráhach

 

Populárna teória demokracie  tvrdí, že v bode 1. je demokracia veľmi efektívna, pretože vo voľbách sa rozum ľudí zlieva a tak vyberá správne riešenia.

V skutočnosti to tak nie je. Kvalifikovaný protiargument je založený na fakte, že  pozitívne vlastnosti sú v populácii rozložené  podľa zvonovej krivky a nie je dobré, aby sa vybralo rozhodnutie priemeru populácie, pretože efektívne je rozhodnutie vediacej elity. V praxi sa táto nevýhoda obchádza tým, že všetky moderné demokracie sú takzvané "zástupné" - ľudia nerozhodujú o riešeniach ale o ľuďoch, ktorí rozhodujú. Tento princíp je ale v podstate "vodcovský princíp", ten, ktorý poznáme aj z článku o nacizme, takže všetky moderné demokracie sú podľa presnej definície a bez akejkoľvek nadsázky či irónie totalitné (nacistické) sytémy. Paradox - ale to teraz nechajme bokom.

Ohľadne bodu 1. máme teda záver, ktorý potvrdzuje aj každodenná prax nás všetkých, že  demokracia nie je efektívna v hľadaní a využívaní  politickej múdrosti a vôle populácie.

Na čom je teda založený ten omyl? Keď si odmyslíme zámernu propagandistickú lož, tak sa tu hlavne omylom zamieňa politcká efektivita (využívanie politickej múdrosti ľudu, hľadanie a preferovanie skutočne schopných),  s ekonomickou efektivitou, so schopnosťou systému prinútiť občanov pracovať ako žeraví. Motivácia a ovládanie más ale je už náš druhý bod.

2. Čo sa týka motivácie a ovládania, tak sa to dosiahne principiálne buď hrozbami, alebo sľubmi. V tomto smere stavajú všetky moderné systémy na sľuboch. Je to z toho dôvodu, že v modernej dobe (posledné 3 storočia) technika masmédií(počnúc novinami)  umožnila masy ľahko manipulovať

Opakujem, všetky moderné systémy sú založené na  demagógii, teda nielen demokracia, ale napríklad aj reálny socializmus či nacizmus. Všetky tieto systémy dokázali to, že masy im slepo verili a iba malá zložka týchto režimov bola založená na treste, na perzekúciach. Ja viem, oficiálna história nahovára čosi iné, ale je to zámerná deformácia, aby súčasný režim vyzeral výnimočne. V realite všetky tie systémy vedeli, že manipulácia más je ľahšia a lacnejšia, ako persekuovanie a trestanie. Napríklad v prípade boľševického Ruska bolo zo začiatku veľa násilia  preto, lebo v jeho klasických dedinských pomeroch a v porevolučnom chaose nebol rozvinutý masmediálny aparát a tak zložka klamania musela byť nahradená terorom - ovšem len do doby, než sa mašinéria propagandy rozbehla. Príklad z modernejších čias: v Iráku museli byť americké vojská tiež len do doby, než sa ich mašinéria propagandy a volieb rozbehla - akonáhle v podobných prípadoch voľby ukážu, že masa je rozpustená, bez štruktúry a bez vôle, vojská môžu odísť. Úlohu okupujúceho vojska preberajú samotné voľby.

 

V tomto bode teda demokracia zas nie je výnimkou. Stavia tiež na rituáloch, ktorými podsúva masám lož o tom, že žijú dôstojný a slobodný život, že sami rozhodujú a teda nie je dôvod niečo meniť. Najväčším takým rituálom demokracie je samozrejme samotný cirkus volieb. Systémy, ktoré tento rituál nemajú, ho len ťažko nahrádzajú inými ( naboženskými dogmami, monarchistickými mýtmi a podobne). Rituál volieb je ale najlacnejší rituál a zároveň veľmi efektívny.  Je zabalený do spomínaných mýtov o efektivite, preto je veľmi odolný aj voči racionálnej oponentúre.

V tomto a jedine v tomto bode dobrovoľného otroctva je demokracia najefektívnejší systém.

 

Spomenutá otázka ekonomickej efektivita spadá do tejto témy len čiastočne, pretože aj demokracie sú rôzne bohaté alebo chudobné. Podobne stupeň demokracie má málo spoločné s tým, či je systém založený na sociálnej kooperácii alebo na sociálnej konfrontácii ( na hrozbách chudoby a vábeniach luxusu). V demokracii sú obe varianty možné -  existujú aj sociálne demokracie aj haitské demokracie.

 

Praktické dopady

Keď v Stalinskom Rusku vládol teror a mnohé iné neduhy, mnohí ľudia hovorili "Ach, keby o tom Stalin vedel, tak by to nedopustil".  Boli naivní, mysleli, že systém je dobrý, len má nejaké choroby, nie je zdravý.

Podobne je to dnes. Tí najnaivnejší sú schopní obviniť plošne všetkých aktuálnych politikov z toho, že oni osobne sú zlodeji a len vďaka tomu sú štáty chudobné - keď politikov vymeníme, bude dobre. Ti rozhľadenejší tvrdia, že treba zmeniť parametre,voľby, referendum tak alebo onak a to vyrieši problémy - ale to je v podstate rovnaká naivita.

Ľudia ľahko vidia a cítia, že pomery nie sú fajn, ba že sa nevyvíjajú dobre. Ale nájsť dôvod je ťažšie, veď vraj máme najlepší flexibilný a efektivný systém, tak v čom to je? Podobne ako za socializmu si mnohí nechcú pripustiť tú horšiu pravdu, neveria, že chyba je v samých princípoch ale dúfajú, že sa problémy vyriešia, keď zavedieme "pravú demokraciu".  To je omyl.

Nehovorím, že systém sa nemá opravovať. Naoapak, som naozaj za politické reformy. Ako príklad tu dávam link na  zaujímavý projekt SkutočnýSnem.sk. Informačné toky treba budovať a zjednodušovať, treba skúšať. Ale tým, že umyjem prípadne prelakujem auto, sa nezmení zásadná chyba v jeho motore.

 

Naozaj sa tu demokracie nezastávam ani ju neodsudzujem. Upozorňujem na falošné mýty, na dvojznačnosť toho pojmu. Moderná "demokracia" je na jednej strane systém manipulovania más vzniknutý s masmédiamy, na druhej strane  je "demokracia" nevyhnutný  feedback, sú to prvky spoločných stretnutí, rozhodovania kruhov starších, senátov a ľubovolne ináč volaných spoločností - a tie tu boli prakticky odjakživa. Prvý formálny parlament po rozpade antického sveta je historicky doložený na Islande - bola to klasická forma nordického spoločenstva. S nordickým svetom sa presadila do väčšej či menšej miery v Británii, Francúzsku, Nemecku, Rusku či iných východoeurópskych krajinách. Vôľa ľudu a jeho rešpektovanie vždy patrilo k nordickej civilizácii a revolúcie vybuchujúce od konca 18. storočia tento rešpekt nevytvorili - skôr to bol začiatok jeho odumierania. Tieto revolúcie ten princíp začali zneužívať, podobne ako ukradli samotný pojem "demokracia" gréckej antike, s ktorou dnešný moderný nahustený svet nemá už skoro nič spoločné a preto preberanie starých antických  politických pojmov je sprostý podvod.

 

"Demokracia" je ako slovo len prázdna nálepka. Problémy súčasnej spoločnosti nezmenší jej odstraňovanie, ani jej vylepšovanie. Treba si uvedomiť ten drobný rozdiel v slovách:

problémy vyrieši vylepšovanie štruktúry spoločnosti, ale nie vylepšovanie demokratických prvkov v nej.

Mne samému je to ľúto. Také by to bolo jednoduché, keby to stačilo.

Aby som to zakončil zas analógiou - ak by sme sa príliš či výhradne venovali vylepšovaniu sedadiel a poťahov auta, prakticky by sme zbytočne strácali čas.

 

(foto na titulke: meander, symbol demokratickej antiky )

afík
Ale je nová doba: Ass Holes Art Exposition http://imgur.com/a/ca0ee Načim aj rubriku Moderné umenie zaviesť, bol by tam strop v sieni národov, rabín čo kuchá kravy a iné techológie oblažujúce dušu gójima.
plus
Príspevok do rubriky: švédsky večerníček s hlavnými hrdinami - hovnom, prúdom moču a zadkom http://www.youtube.com/watch?v=6nik09QG5Ds#t=136
Anonym Bojazlivý
Ja nesúhlasím. A to teda nie som demokrat. Ojeb s demokraciou platí na ľudovú demokraciu za komunistov a liberálnu (zastupiteľskú) demokraciu terajšiu. Nikdy to demokracie neboli.  Nikdy neboli demokraciami tak ako to definovala antika. A nemôže byť demokracia kde nie sú pluralitné masmédiá. Antická demokracia bola priama demokracia a ostrakizmus. Podľa toho je jediný demokratický štát na svete Švajčiarsko. Aj keď nám sem za diplomata poslali buzeranta aj s jeho thajským prostitútom. http://www.sme.sk/c/6942190/svajciarsky-velvyslanec-mojho-partnera-casto... Tiež nesúhlasím s názorom na začiatok demokracie v nordickom svete. Slovania si volili svojich zástupcov odjakživa. Preto žili v občinách. Sloveni vo Veľkom Novgorode (pôvodne Slovensk) žili v podstate v republikánskom zriadení.  
Norman
V mojej terminológii sú Slovania tiež nordický svet. Je to tak zámerne, nevidím v tom rozdiel. Píšem, že tie demokratické prvky boli všade v týchto tzv. "prvotných" spoločnostiach - teda aj v Novgorode.  Ale chcel som zdôrazniť jej prítomnosť aj v týchto nordických, ak chceš tak špeciál v germánskych kmeňoch. Moc sa podľa mňa preháňa tá predstava o starobylých despociách a podobné rozprávky.   Ćo sa týka "pravej demokracie" ..., ešte ju nik nevidel, že. AKo PAnneka Mária - vlastne tú už kopa ľudí videla.
Grigoriy
ma veľmi zaujíma, či je optimizmus geneticky podmieneny, alebo sa získava výchovou, či dokonca špeciálnymi mentálnymi cvičeniami.
Norman
alebo optimizmus Anonyma Bojazlivého? Je v článku nejaký optimizmus? Iba ak to, že jeho napísanie má nejaký zmysel a cenu - to je fakt optimizmus, to uznávam. Ale ktovie, možno.   Priamo k otázke: podľa mňa všetky tie faktory, ale ešte existuje aj formálny, hraný optimizmus. Ten je asi najčastejší.  
Grigoriy
si môže mysliet, že o sto rokov ešte budu na svete ľudia, ktori budu mať takú úroveň vedomia, že sa budu môcť z dneška len "výrazne rehotať". Poľudštenie opice síce zobralo približne milión rokov, ale k "pomravenčeniu" človeka ich už netreba viac ako sto. Takže, o akom rehote sa tu bez výrazného optimizmu dá hovoriť?
Norman
Asi tam chýba podmieňovací spôsob - Ak by o sto rokov ...  Nechcel som byť moc optimistický. PS. Ale až tak čierne ako ty to veru nevidím.
Grigoriy
že naozaj slobodní (nesystémoví) géniovia majú vždy naporúdzi tie najlepšie postrehy o realite. Napriklad F.W. Nietzsche  sa pred nejakým časom o demokracii vyjadril takto:   "A k vládnucim som sa chrbtom obrátil, keď som zbadal, čo dnes nazývajú vládnutím: kupčiť a handlovať sa o moc - s chamraďou."
Norman
To už pred dvatisíc rokmi mal lepší Sokratés (respektíve Platón)   "Demokratické zřízení doplatí na to že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce, a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie."   A ešte lepší sú anonymní géniovia, jeden práve k Sokratovi píše: Pokud se začtete do staré filosofické literatury, přestanete používat internet, protože vše co se zdá, že je nutno vyřešit, již bylo dávno jednak vyřešeno, a jednak poté hned neprodleně nevratně zneužito.. Prostě do instalace ještě větší sviňárny než byla instalována předtím. Byl jste někdy jako podřízený přítomen na nějaké poradě vedení ? Já také ne, ale třeba v televizi mi kdysi asi půl roku šly rozhovory a konference ze staré NMT Nokie/radiotelefon/ z ředitelského kanclu soukromé firmy asi sto metrů ode mne. Vyměnil jsem to za televizní pořady. To co jsem slyšel dokonale a definitivně / nevratně/ překonalo mé teoretické dřívější představy. To jsou svině u koryt. Honil jste někdy svini od koryta? Jednou jsem to viděl na venkově. Odešla až když dostala násadou od krumpáče přes čenich.....  
Náhodný okoloidúci
Mne sa zdá, že vetička z Platónovho citátu by mala znesť skôr takto: "Bohatí budou chtít veškerý majetek chudých, a demokracie jim to dá."
Norman
že vetičky z Platona sú aj tak prispôpsbené novej dobe ... ale v každom prípade niečo také principiálne tvrdil.

nové