O mládeži

 V Rusku sa hovorí o výsledkoch prieskumu medzi mládežou v Európskej únii. Otázka prieskumu bola, ako si predstavuje mladá generácia Európy svoje výhľady.

Približne 50 % mladých očakáva skvelú budúcnosť, v ktorej im nebude nič chýbať.

Zvyšok nemá na drogy.

 
JKPT

...asi tak. Istej časti skutočne pre skvelú budúcnosť stačí Facebook a maryškový joint...

Le Bleu

Mládež, kto si chce zademonštruvať?
Neviem, kam toto zložiť (a či). Dnes po škole, o 17:00 pred Úradom vlády SR na Námestí slobody v Bratislave chce byť protest proti "Celoštátnej stratégii pre rodovú rovnosť" a jej Akčnému plánu na najbližie roky. Sviečkovú pod názvom "Pochovajme rodovú ideológiu" organizujú viaceré pro-life organizácie.
http://www.lifenews.sk/content/pochovajme-rodov%C3%BA-ideol%C3%B3giu-%E2...
Aj list premiérovi vraj napísali.
PS: To prasa, na ktoré sa už varí voda..

Le Bleu

Hej, v súčasnej klíme a situácii to možno vyzerá ako súčasť podvratných aktivít zameraných na rozhojdanie slovenskej plťky, ale.. myslím, že to tak len vyzerá.

nové