Prečo som taký múdry

Považujem za obrovskú výsadu, mať takého otca - dedinčania, ktorým kázal - bol totiž posledné roky kazateľom – hovorili, že tak nejako musí vypadať anjel. A tým sa dotýkam otázky rasy. Som poľský šľachtic najčistejšieho razenia, v mojej krvi nie je primiešaná ani kvapka zlej krvi, prinajmenšom nie nemeckej. Ak hľadám proti sebe najostrejší protiklad a zároveň nevysloviteľnú inštinktnú sprostotu, nájdem vždy svoju matku a sestru. – s takou chátrou ma chcieť spojiť by bolo urážkou mojej božskosti.

Zaobchádzanie, ktoré sa mi doteraz dostalo zo strany mojej matky a sestry, ma napĺňa nevysloviteľnou hrôzou:  Tu pracuje dokonalý pekelný stroj, s neomylnou istotou v okamžiku, keď je možno ma krvavo zraniť – v mojich najvyšších okamžikoch ... tam totiž chýba akákoľvek sila brániť sa jedovatej hávedi... Fyziologická kontiguita umožňuje takú disharmonia praestabilita ... Ale priznávam, že najhlbšia námietka proti "večnému návratu", mojej vlastnej priepastnej myšlienke, sú vždy matka a sestra.

Ale tiež ako Poliak som hrozný atavizmus. Bolo by treba ísť sto rokov späť, aby táto najvznešenejšia rasa, aká bola daná zemi, bola ešte tak inštinktívne  čistá, ako ju ja zosobňujem. Mám proti všetkému, čo dnes značí noblesse,  suverénny pocit dištinkcie – mladému nemeckému cisárovi by som neposkytol ani tú česť, robiť mi kočiša.

Existuje jediný prípad, kedy uznávam seberovného – priznávam s hlbokou vďačnosťou. Paní Cosina Wagner je široko ďaleko najvznešenejšia povaha;  ale aby som nevynechal ani slovo, poviem vám, že Richard Wagner, ktorý mi bol najspriaznenejším mužom ... radšej pomlčím.

Všetky panujúce pojmy o príbuznosti  sú fyziologický  paradox, ktorý nemôže byť prekonaný. Pápež ešte dnes kšeftuje s týmto paradoxom. So svojimi rodičmi byť príbuzný čo najmenej, byť príbuzný so svojimi rodičmi by bolo najväčším znakom nízkosti. Najvyššie povahy majú svoj pôvod v nekonečnej minulosti, na ne sa muselo dlho zhromažďovať, šetriť, hromadiť. Najvyššie individuality sú najstaršie. Nerozumiem tomu, ale mojím otcom mohol byť Julius Caesar – alebo Alexander, tento živý Dionýzos. V okamžiku, keď toto píšem, nesie mi poštár Dionýzovu hlavu.

 

---

Ukážka racionality,  múdrosti  a híavne skromnosti. Zeman Fero Níče: Oto człowiek.

Čo najpresnejší preklad bez vynechaní a prídavkov, kapitola Dlaczego jestem tak mądry, celá časť 3.

Psychologickú analýzu netreba. Prajem veľa zábavy.)

 

zdroj:

Warum ich so weise bin.

3. Ich betrachte es als ein grosses Vorrecht, einen solchen Vater gehabt zu haben: die Bauern, vor denen er predigte - denn er war, nachdem er einige Jahre am Altenburger Hofe gelebt hatte, die letzten Jahre Prediger - sagten, so müsse wohl ein Engel aussehn. - Und hiermit berühre ich die Frage der Rasse. ich bin ein polnischer Edelmann pur sang, dem auch nicht ein Tropfen schlechtes Blut beigemischt ist, am wenigsten deutsches. Wenn ich den tiefsten Gegensatz zu mir suche, die unausrechenbare Gemeinheit der Instinkte, so finde ich immer meine Mutter und Schwester, - mit solcher canaille mich verwandt zu glauben wäre eine Lästerung auf meine Göttlichkeit.

Die Behandlung, die ich von Seiten meiner Mutter und Schwester erfahre, bis auf diesen Augenblick, flösst mir ein unsägliches Grauen ein: hier arbeitet eine vollkommene Höllenmaschine, mit unfehlbarer Sicherheit über den Augenblick, wo man mich blutig verwunden kann - in meinen höchsten Augenblicken,… denn da fehlt jede Kraft, sich gegen giftiges Gewürm zu wehren… Die physiologische Contiguität ermöglicht eine solche disharmonia praestabilita… Aber ich bekenne, dass der tiefste Einwand gegen die "ewige Wiederkunft", mein eigentlich abgründlicher Gedanke, immer Mutter und Schwester sind. 

Aber auch als Pole bin ich ein ungeheurer Atavismus. Man würde Jahrhunderte zurückzugehn haben, um diese vornehmste Rasse, die es auf Erden gab, in dem Masse instinktrein zu finden, wie ich sie darstelle. Ich habe gegen Alles, was heute noblesse heisst, ein souveraines Gefühl von Distinktion, - ich würde dem jungen deutschen Kaiser nicht die Ehre zugestehn, mein Kutscher zu sein.

Es giebt einen einzigen Fall, wo ich meines Gleichen anerkenne ich bekenne es mit tiefer Dankbarkeit. Frau Cosima Wagner ist bei Weitem die vornehmste Natur; und, damit ich kein Wort zu wenig sage, sage ich, dass Richard Wagner der mir bei Weitem verwandteste Mann war… Der Rest ist Schweigen…

Alle herrschenden Begriffe über Verwandtschafts-Grade sind ein physiologischer Widersinn, der nicht überboten werden kann. Der Papst treibt heute noch Handel mit diesem Widersinn. Man ist am wenigsten mit seinen Eltern verwandt: es wäre das äusserste Zeichen von Gemeinheit, seinen Eltern verwandt zu sein. Die höheren Naturen haben ihren Ursprung unendlich weiter zurück, auf sie hin hat am längsten gesammelt, gespart, gehäuft werden müssen. Die grossen Individuen sind die ältesten: ich verstehe es nicht, aber Julius Cäsar könnte mein Vater sein - oder Alexander, dieser leibhafte Dionysos… In diesem Augenblick, wo ich dies schreibe, bringt die Post mir einen Dionysos-Kopf…

Friedrich Wilhelm Nietzsche. Ecce homo, Wie man wird, was man ist.

 

Dabog

Ako keby syfilitickemu Nietzschemu z okna vypadol.

Norman

Alebo komédie.

Pre väčšinu z ľudí je život konieckoncov prehra a tak to platí aj pre poľského zemana Níčeho. Konieckoncov, prehral aj Napoleon. Ale tragédia nie je nič hrozné, naopak, je to katarzné a poučné. Zvlášť, keď vidíš nejakého napoleona dnes. Vraj je ich v ústavoch kopa, že. Aj Kristov a iných spasitelov. A tam aj patria.

A nik ich už nepočuje.

Všetci ostatní sú na vine.

No hrôza.

Ešte že ten internet je taký nekonečný. Veď niekde na svete musí byť ešte aspoň jeden podobný dobromyselný a poznajúci Zarathuštra. Zarathuštra, ktorý pozná svoju dokonalosť. Nie že by ľudia neboli dokonalí - ale on pozná svojú dokonalosť len na úkor udupávania iných. Taký vyskakujúci desťcentimetrový trpajzlíkový esejista.

Zas prehral - to je všetko.

fon

skromný, pokorný a tichý. Alebo žeby nie? Istý svetlonos, najžiarivejší anjel sa rozhodol vyvýšiť svoj trón nad hviezdy silného Boha a bol zoťatý a padol do nenávratna. Bôh ho požehnal a bol dokonalým a poslušným, kým nepresvedčil seba, že jeho bezchybnosť bola jeho zásluhou, vyplynula z jeho úsilia a schopností a nie z Božej dobroty a rozdávania a rýchleho plnenia Božích príkazov, odmietol sa pokloniť Adamovi, z vlastnej vôle sa stal zlým a pokušiteľom a zvodcom ľudí.
Lucifer mal dôvod sa vychvaľovať, lebo ozaj bol dokonalým, pokým slúžil, keď zradil, jeho podoba sa znetvorila, ale jeho schopnosti boli ponechané.
Čo sa týka Nietzscheho, aj on prevyšoval okolie, čo je na tom zvláštne, že vyčistil čvarge žalúdok a ponížil ju do chlieva kam patrí.
Normanovi nevadí Nietzscheho protikresťanstvo, naopak, k tomu sa pridružuje a brodí sa v jeho nenávisti, ale že potupil aj jeho, vyduril ho do geta.
Malý človek sa nepovyšuje priamo, zdanlivo sa tvári skromne, nikdy nevychvaľuje seba, pretože nemá ani čo, sám je bezvýznamný, aspoň douráža schopnosti druhých, prehlási ich za trpaslíkov. Urážať iných je znakom povýšeneckosti. Malý človek chváli seba darmi od Boha, chváli znaky rasy, ktorú stvoril Boh, nikdy Bohu neuzná pocty, ktoré patria len Jemu, tým sa povyšuje nad Boha, nikdy nepoďakuje Bohu za to čo od Neho získal, opäť pýcha. Malý podčlovek sa chváli skutkami druhých, ktoré mu nikdy nepatrili, na základe tých skutkov sebe dodáva dôležitosť a iných uráža, že vraj iný národ, jazyk je pod ním excelentným.
Nietzsche priamo opísal seba, pyšný a spupný Norman sa posmieva kadiaľ chodí, ale pokrytecky káže druhým.
1. chvália sa tým, čo dosiahli sami na základe toho čo získali od Boha.
2. chváli sa odpad tým, čo nemá a ako správni nacisti parazitujú na skutkoch antinacistov a iných majú za podľudí.
A. posmievať sa tým, čo seba vychvaľujú ako Nietzsche a jeho obdivovateľ.
B. neposmievať sa nacistickému odpadu, ale si ho pestovať na základe pochybných zámerov, že vraj sú árijci, dokonca použiteľný.
Tiež si myslím, že drážďanohoax nie je nič hrozné, naopak, katarzné a poučné.

Norman

podobne ako mi nevadi Wagnerov antisemitizmus. Alebo ako mi nevadi Ničeho antibudhizmus (v neskoršom období) - je to jeho názor, veď on prd vedel a ak mal častočne pravdu, tak dobre.

Ja nemám nič proti Níčemu - je to pozitívny hrdina, pre obdobie dospievania a postpuberty sú také tie jeho archetypy dôležité, podobne ako napríklad Old Shaterhand, Tarzan a podobní. Konieckoncov, aj časovo spadá jeho literatúra do obdobia tvorby Karla Maya a Edgara R.Burroughsa. To sú vtedajšie problémy, astenickí meštiaci v chorlavom prvom priemyselnom storočí znovaobjavili ideál divocha - nič viac. Aj ja sám som to všetko čítal, mám to doma, dobre to poznám.

Ale všetko má svoj čas. Ja viem, čo sa čitatelom Zarathuštry páči, ale oni nevedia, čo je na ňom slabé. To nie je pre nich dobré. Ako si spomínam na jedného kritika: je to dobré slohové cvičenie, ale mal by sa k tomu dodať aj sémantický obsah.

A zlé je aj to, keď vyznavači poľského zemana Níčeho spomínaju skromnosť:) To už je potom len humor a predpokladám, že tak to aj všetci berú.

 

V žiadnom prípade tu ináč nejde o moju osobu, neviem prečo to stále podsúvaš, ale čo sa týka tvojich bodov, vysvetlím ti to, lebo si si to jednoducho vysvetlil zle na základe všeobecne rožšírených falošných klišé. Takže:

1. Ľudia ako ja si na rozdiel od tvojej predstavy uvedomujú svoju jednotu s bohom a naopak, obviňujú vaše tie takzvané církve z toho, že o bohu nemáte už dlho ani šajnu. Vy neuznávate osobné poznanie, aj keď samozrejme aj každý z vás ho je schopný - ale kolektívne tabu vám bráni.

2. Ľudia ako ja nikoho nemajú za podľudí ale naopak, presviedčajú práve aj tzv. bežných ľudí, že ich schopnosti a možnosti sú ohromné, a že to len politická doba, perverzné kryptootorokárske ideológie  a tie vaše církve z nich robia bezmocných sluhov. Preto aj hneď sa ti vybavujú tie bájky so satanom akonáhle dôjde reč na "schopnosti". Schopnosti sú podľa vás zlé a ľudia by ich nemali mať.

 

Čo sa týka ďalšieho - posmeivať sa modlám treba. Nie? :)

A čo sa týka "nacistického odpadu" - o ničom takom neviem. Ani o nacistickom, ani o odpade. Prečo sa ti tento hoax tak páči že ho opakuješ spolu so sionistickou mafiou? Aha, viem, Rusi bojovali s Nemcami, ergo Nemci su naveky zlí.

 

A posledné - tragédia európskych miest spálenych peklom z britskoamerických "liberátorov" nie je hoax. Je to tragédia, a áno, aj ona je katarzná. Aj ona oslobodzuje vnímanie a ruky. Nikdy sa na ňu nezabudne, lebo to bolo spolu s bombardovaním v Japonsku najväčší zločin proti ľudskosti v histórii.

 

nové