Prirodzený výber

Nielen vývoj druhov, ale akýkoľvek dostatočne komplexný systém, teda aj disidentské portály, existujú na princípe prirodzeného výberu. Disidenti -  to sú hladači, sú nastavení na hľadanie za každú cenu a všetkými smermi. Medzi disidentami nie je väčší počet iracionalistov, ako medzi konformistami - ale v disente je alternatívne hladanie jeden z hľavných motívov, cnosť, ktorou sa treba predvádzať. Je to ab definitio charakter týchto ľudí.

Tak to vždy bolo a vždy bude. Alternatívci vedú konfrontácie navzájom medzi sebou a zdá sa, že sa nikdy nespoja - ale netreba mať obavy. S pravdepodobnosťou rovnou istote dôjde raz k vytvoreniu nového atraktora, okoľo ktorého sa začnú točiť nielen bývalí outsideri, ale aj zvyšky rozpadnutých konformistov. Vôbec nemám strach, že k tomu nedôjde, alebo že to bude v ďalekej budúcnosti.

Iracionalisti medzi disidentami na jednej strane toto spoločenstvo oslabujú, dehonestujú, ale na druhej strane, rôznorodosť zaručuje aj nezachytitelnosť. Stáva sa alternatívne myslenie módou? Alternatívne portály na seba hľadia ako na nežiadúcu konkurenciu? Nič lepšie nemôže byť! Veď ono sa tie správne myšlienky vyselektujú. 

Sme stále tu a čakáme.


 

 

 

N

alternatívny web tentoraz v angličtine:

http://cassiopaea.org/forum/index.php?topic=30040.0

N

diskusia ohladom ruskej Koncepcie : http://www.zvedavec.org/nazory-5363.htm

nové