Proti radikálnemu kultu plodnosti

 Prednedávnom som si prečítal článok od českej ekonómky Šichtařovej, v ktorom útočila na tzv. anti-natalizmus a podľa nej “iracionálnu fóbiu” z preľudnenia. Uvedený text obsahoval celý rad argumentačných omylov a neprávd, z ktorých niektoré z nich už boli rozobraté tu. Každopádne text ma podnietil bližšie sa pozrieť na istý prúd, s ktorým sa pomerne často stretnete v alternatívnej sfére - najmä medzi kresťanmi a nacionalistami. Ja tieto prístupy označujem za “radikálny kult plodnosti.”

Táto vyslovene smiešna posadnutosť fertilitou u istých ľudí už potrebuje byť adresovaná adekvátnym spôsobom. Ide o pretláčanie predstavy, že tou najdôležitejšou vecou na svete, ktorú každý jedinec môže uskutočniť je splodiť deti. „Vstúpte do manželstva a majte čo možno najviac detí”, toto je ich motto a hlavná stratégia. Vnucujú to doslova ako akýsi imperatív.
 
Poviem vám to veľmi otvorene: ľuďom, ktorí vám neustále podsúvajú, že sa musíte rozmnožiť, že musíte mať za každú cenu biele dieťa, v skutočnosti na vás nezáleží. Nestarajú sa o vaše dobré bytie, vaše osobné šťastie a vnútornú spokojnosť a ani o to, aby ste vo svojom živote robili to, čo je pre vás najlepšie či najvhodnejšie. Nie, takýto ľudia majú len svoju ideológiu a predstavu o živote, ktorú sa snažia každému nanútiť. Táto ideológia požaduje od každého belocha, aby vstúpil do manželstva a v ňom sa následne reprodukoval – a čím viac, tým lepšie.
 
Keď sa nad tým zamyslíte je to v podstate dosť dehumanizujúca predstava - a to až do bodu, ktorý mi príde celkom strašidelný. Takáto ideológia robí z mužov, žien a detí len akýchsi pešiakov globálneho politického a demografického štádia.
 
Chcem samozrejme zdôrazniť, že demografickým problémom veľmi dobre rozumiem. Viem, že Európa má veľký problém s pôrodnosťou a väčšina bielych krajín nedosahuje úroveň nahradenia, t.j. de facto vymiera.
 
Som si veľmi dobre vedomý dôsledkov migračnej krízy, politiky otvorených hraníc a konceptu multikulturalizmu, ktoré môžu viesť k zničeniu nášho kontinentu a ktorých silne negatívny dopad už mnohí v Európe pocítili a pociťujú.
 
Ale riešením týchto problémov nie je nejaké zbesilé rozmnožovanie belochov až do aleluja len, aby prekonali nebielych invazistov. Problém predsa nespočíva v tom, že by ich v Európe bolo viac než nás, ale v tom, že naše elity dovolia takýmto ľuďom vstup do našich krajín a nevynucujú politiku bezpečných a riadnych hraníc. Nie je to o tom vytvárať tu tony nových bielych bábätiek, ale o tom uzavrieť a poriadne strážiť hranice, zaviesť poriadnu imigračnú politiku a politiku selekcie a nevpustiť si sem parazitné hordy z tretieho veta.
 
Myslím, že je úplne na hlavu postavené, keď sa iní ľudia musia cítiť natoľko zle kvôli kdejakým vyšinutým trollom a fanatikom, že musia točiť defenzívne videá, kde vysvetľujú, prečo v nejakej špecifickej etape svojho života nie sú v manželstve a nemajú ešte deti. Nie, nikomu nie ste dlžní žiadne vysvetlenie.
 
Odlišní ľudia budú nasledovať odlišné eventuality, pričom samotnej myšlienka, že existuje nejaký imperatív splodiť dieťa, pričom tento imperatív sa vzťahuje ku každému, chýba akékoľvek iné zváženie – či už ide napríklad o otázku vhodnosti partnera či vytvorenia adekvátnych podmienok pre výchovu dieťaťa.
 
Navyše ako eugenik si veľmi dobre uvedomujem, že nie každý by sa mal rozmnožovať. Základnou povinnosťou jedinca voči spoločnosti nie je rozmnožiť sa, ale prispieť k spoločnému a väčšiemu dobru celého národa. Pre niektorých tomu tak bude skrz splodenie a výchovu potomka. Pre iných však môže ísť o úplný opak, t.j. nesplodenie potomka (ak majú genetické alebo psychologické defekty).
 


Elity bez detí - čo je na tom neobvyklé?

 
Česká „nána“ sa vo svojom texte pozastavuje o.i. aj nad tým, že množstvo európskych lídrov nemá deti a spomína príklady politikov ako je napr. francúzsky prezident Macron, nemecká kancelárka Merkelová či britská premiérka Mayová. A do toho ešte primieša aj Hitlera (nuž, bez neho by to skrátka nebolo ono, no nie?). Pozastavuje sa nad tým, že bezdetní ľudia tak často riadia vlády a berú osud ľudstva do svojich rúk.
 
 
Manipulatívny obrázok. Deti nemajú i mnohí nacionalisti, ktorí sa o budúcnosť detí rozhodne starajú.
 
Nuž, ak odložím na bok skutočnosť ako časovo vyčerpávajúce môžu byť takéto najvyššie politické funkcie, a preto sa dotyčný človek nebude môcť venovať svojej rodine, tak ako by mal, tak je zarážajúce ako málo pozná táto vyštudovaná ekonómka históriu.
 
To, že elity nemajú deti nie je vôbec nič novodobé a neobvyklé. Historicky to bolo typické pre Európu napr. v období stredoveku s jeho kňazskou a mníšskou elitou, ktorá požívala tú najvyššiu vážnosť a rešpekt (ale nájdeme podobné prístupy i v Indii, v Tibete a inde), pričom išlo stále o tradičnú spoločnosť, kde sa rodilo kopec detí. Každá spoločnosť bude mať istú časť obyvateľstva, ktorá nie je stavaná na to mať deti a/alebo z rôznych dôvodov nebude môcť a chcieť mať deti - a títo ľudia nie sú ani menej hodnotní ani nemusia byť nejakým spôsobom chorí či skazení. Je normálne nemať deti a je normálne nemať sex (to len v dnešnej extrémne presexualizovanej dobe, stále ovplyvnenej pseudovedeckým Freudom, sa musí podsúvať opak, a preto to niektorí majú problém pochopiť).
 
To, že Hitler bol bezdetný starý mládenec (ktorý sa len pred smrťou symbolicky oženil), ktorého ženy a sex veľmi nezaujímali (nuž, boli tu pre muža podstatnejšie záležitosti ako takéto malichernosti - a to boj za národ a jeho dobro ), nijako neovplyvnilo jeho pro-natalistickú politiku rovnako ako celibát katolíckych kňazov nemal negatívny vplyv na pro-natalistickú politiku RKC. Človek môže mať svoje osobné dôvody a osobné preferencie bez toho, aby to ovplyvnilo jeho racio, pokiaľ ide o všeobecné dobro celku. Nič neobvyklé. To, že terajšie elity robia ľavičiarsku a anti-natalistickú (ale to prevažne voči bielym, to si treba dôsledne všimnúť) politiku teda nesúvisí s tým, že nemajú mnohí z nich deti.
 
Adolf Hitler si dlho zachovával pred národom imidž "muža v celibáte" oddanému v prvom rade národu. O sexualite Adolfa Hitlera sa popísalo množstvo nezmyslov. Viete, že sú to nezmysly, lebo je to všetko extrémne prehnané a nepravdepodobné. Ale teória, že bol asexuál patrí k tým viac pauzibilným vzhľadom na jeho všeobecne chladnejší vzťah k ženám. Podľa niektorých bol jeho vzťah s Evou Braunovou, t.j. jeho jediný dobre zadokumentovaný vzťah, platonický. Iné zdroje tvrdia, že žili normálnym sexuálnym životom, hoci Eva sa svojim známym mala sťažovať, že sex bol celkom mizerný. Tak ako tak, Hitler nebol sukničkár ani rodinný typ. Asexuálno - celibátna kategória k nemu pasuje najlepšie.
 
Večný panic a portugalský "diktátor lásky" Antonio Salazar.
 
Samozrejme netreba zabudnúť na zarytého odporcu manželstiev - ukážkového starého mládenca Ľudovíta Štúra. Ešte stále chcete tvrdiť, že ľuďom bez detí nezáleží na národe?
 


Záver

Je mi jasné, že kult plodnosti je z časti motivovaný úzkosťou vyplývajúcou z nedostatočného povzbudenia Európanov k tomu, aby vstúpili do manželstva, v ktorom by sa rodilo viac bielych detí než je tomu dnes. Ale bez ohľadu na to ako legitímne môžu tieto obavy byť v širšom zmysle - a nemôžem si pomôcť, ale musím zdôrazniť, že tiež pozorujem množstvo prehnaného a nijako nápomocného alarmizmu, ktorý sa často objavuje v debatách o demografii - tak predstava, že ľudia nemajú takmer nijakú cenu, pokiaľ nevstúpia do manželstva, v ktorom splodia dieťa, je mimoriadne pochybná.
 
Samozrejme, že tí, ktorí sú stavaní k tomu, aby vstúpili do manželstva by tak mali učiniť. A rovnako by mali mať plnú podporu štátu a spoločnosti v tom, aby splodili toľko detí koľko chcú a môžu si dovoliť. Myslím, že väčšina ľudí chce mať deti a chcela by vytvoriť dlhodobejšiu párovú väzbu v rámci ktorej by ich vychovávala. Lenže z ekonomických dôvodov majú dnes problém si to dovoliť. Kto ich dnes podporí? Ako ich štát k tomu motivuje? Všetci dobre vieme ako je to s bytmi a bývaním dnes extrémne ťažké. Kde sú nápady ako znižovanie hypotéky po každom dieťati (až na nulu pri určitom počte - napr. 4 alebo 5), ako to bolo v NS Nemecku? Kde sú také nápady aké som nedávno navrhoval ja v prípade žien, ktoré by chceli študovať vš? (Preplatiť im štúdium, ak budú mať dieťa).
 
Každopádne, čisto z tradicionalistického hľadiska bola inštitúcia celibátu považovaná na Západe za rovnocennú, ak nie i prekonávajúcu, inštitút manželstva a bola jej prisudzovaná mimoriadna dôležitosť. Dnes však dokonca i niektorí odporcovia modernity budú natoľko zaslepení materializmom a senzualitou, že ľudské bytosti budú degradovať len na genitálie, maternice a prenos génov. Ale kultúra a civilizácia sú tvorené niečím viac než len základnou genetickou reprodukciou a úrovňou plodnosti. Z tohto dôvodu majú v nej svoje miesto i všetci bezdetní - večne slobodní mládenci a slobodné dievky, panny, panici a tzv. "autisti" či iní "čudáci".
 
 
Roland Edvardsen
 
 
0
Roland Edvardsen

Dosť kontroverzný text. Až sa čudujem, že si mi ho nakoniec uverejnil. Chcem však objasniť, že text rozhodne nereaguje na čokoľvek z mainstreamovej politiky, ale na isté tendencie v nacionalistických alternatívách, ktoré by som popísal niekedy i ako "kvantita namiesto kvality".

Každopádne príde mi naozaj choré, keď nejaká 22-ročná pro-belošská aktivistka musí točiť videá o tom, prečo nie je vydatá a nemá deti, potom čo bola dlhodobo šikanovaná online trollmi a psychopatmi a častovaná "gentlemantskými" výrazmi typu bitch, slut, whore, cunt, skank, feminist, stupid cow, hypocrite, atď. za to, že nemá deti a nie je vydatá (treba však napísať, že aj za to, že ako 16-ročná mala vzťah s mulatom - ale aj tak to bolo vrcholne nemiestne, čo jej robili). A toto sa stalo hneď niekoľkým ženám, ktoré sa venujú pro-belošskému aktivizmu.

Text tiež reagoval na niektoré často opakované mýty o tom, že ľuďom, ktorí nemajú deti nemôže záležať na národe, sú vykorenení, atď. Historicky tomu tak nebolo (preto som aj hodil zopár historických príkladov) a ak aj dnes existuje nejaká korelácia medzi bezdetnosťou a ľavičiarskými/globalistickými postojmi, tak to je skôr o tom, že práve ľavičiarska a individualistická ideológia silne podporuje bezdetnosť a ospravedlňuje ju (na druhej strane, na základe môjho pozorovanie mám dojem, že takýto ľudia sú v priemere aj viac altruistickí - niekedy ide ten altruizmus správnym smerom, t.j. k národu, inokedy, bohužiaľ, opačne), zatiaľ čo konzervatívne spektrum niekedy prepadá až prehnanému alarmizmu a niekedy i prehnaným útokom voči bezdetným. Text sa pokúsil nájsť nejakú harmóniu, rozumný prístup medzi dvomi extrémami.

Samozrejme, že dnes sa rodí príliš málo (bielych) detí a treba s tým niečo robiť. Ale pro-rodinná, natalistická politika by mala byť prepojená aj s eugenikou a jasne povedať, že niektorí jednoducho nemajú dostatočné predpoklady k tomu, aby splodili dieťa. Musí ísť o spojené nádoby. Zvýšenie natality nesmie byť na úkor zníženia kvality života, to treba mať vždy na pamäti a podľa toho korigovať natalistickú politiku.

A vopred upozorňujem, aby ste text nečítali tak, že budete úspešní len, keď nebudete mať deti. Určite sa dá skombinovať aj rodina aj slušná kariéra, ale naozaj nie každému, to je ten problém.

Norman

"...sa čudujem, že si mi ho nakoniec uverejnil"

No veď si Ty explicitne chcel, nehádž to na mňa :)

Ja s tým článkom naozaj nič nemám :).

Roland Edvardsen

Ak ma pamäť neklame, tak som ti odporučil 2 iné moje texty s tým, že tento má príliš veľký potenciál byť zle pochopený. Ale nemal by som asi toľko podceňovať druhých ľudí. To sa nepatrí. :-)

Norman

si mi presne tento, nejako . Ja som ti vysvetlil jeho slabosti, ale nedal si si povedať.

Roland Edvardsen

Nie, nebolo to takto a môžeš si kľudne prečítať náš rozhovor. Ja som ti napísal, že mám už celkom dosť veľa textov, z ktorých si môžeš vybrať a ty si reagoval už len na tento. Následne som ako autor textu len obraňoval jeho pozície, ale neskôr som ti napísal, že hoci si za textom plne stojím, tak si nejako extra neželám, aby si ho zverejnil (práve pre tie špecifické dôvody, ktoré si uviedol a ktoré by mohli byť zneužité) a namiesto neho som ti odporučil dva iné texty.

Roland Edvardsen

Ale určite sa nehnevám za to, že text bol zverejnený. To nie. Len ma to trochu prekvapilo vzhľadom na náš rozhovor. To je všetko.

Norman

keď si si už dal tu prácu s napísaním a obhajovaním toho textu ....
Ale moc to ľudí nezaujíma :)

Roland Edvardsen

Nevadí, že ich to nezaujíma. To je hlavne ich problém. Kvalita často nedosiahne takú popularitu, ako by si zaslúžila. :-D

Vieš, ja kebyže píšem čisto pre popularitu alebo čítanosť, tak pôjdem na HS, kde budem prezentovať postoje, ktoré sú v alternatíve in. Lenže to by som už nebol ja. Ak sa ľuďom nepáčia moje texty a moje názory, tak nech idú niekam inde. Majú predsa kopec iných pro-ruských, pro-kresťanských či pro-kotlebovských webov a autorov, s ktorými môžu súhlasiť.

Je to zaujímavé, lebo ja som sa za posledné obdobie dosť posunul smerom do viac centristických pozícií a myslím, že práve tie budú najmenej populárne. Pre mnohých typických alternatívcov budem príliš individualistický, liberálny a pre mainstream zase stále príliš extrémny, nebezpečný. To je ten paradox, že najracionálnejšia stredná cesta je tá najmenej vďačná.

Norman

Moc sa pozoruješ.

Roland Edvardsen

A čo si chcel tým akože povedať?

Norman

Je to zaujímavé, lebo ja som sa za posledné obdobie dosť posunul smerom do viac centristických pozícií a myslím, že práve tie budú najmenej populárne. Pre mnohých typických alternatívcov budem príliš individualistický, liberálny a pre mainstream zase stále príliš extrémny, nebezpečný.

Načo sa stále posudzovať, čo vlastne si a či si individualistický alebo centristický aký. Načo toľko špekulovania?

Roland Edvardsen

Prečo toľko špekulujem? Neviem..Ja som taký introspektívny typ a rád analyzujem svoj vývoj. Nejako to vadí, prekáža? Dúfam, že nepôsobím narcisticky :-) (Ak áno, je to trochu i póza, no). Myslím, že je fajn, ak ľudia vnímajú, kde presne sa nachádzajú vo vzťahu k ostatným a vedia nejako svoju pozíciu následne popísať, tak aby to aj druhej strane bolo jasnejšie.

rosa

takze sa nemusim opakovat. To som mala zavesit pod normana. Ze sa velmi pozorujes. Lebo sa necitis v kramflekoch. Lebo si si sebou neisty. Lebo sa bojis zraneni.
Nemusis. Neboj sa. Obcas plesni aj nejaku koninu. Svet sa nezruti.

Sloven

Stredná cesta je takmer vždy iracionálna cesta slabocha.

Výnimka potvrdzuje pravidlo, to že sa nájdu AJ ľudia, ktorí nechcú mať deti, ale ktorým záleží na národe a na náraste populácie je samo o sebe dôkaz, že väčšine ľudí, ktorí nemajú deti naozaj na národe nezáleží..

Bielu rasu a konkrétne Slovákov, môže zachrániť len nejaký naozaj radikálny zásah nevravím, že kult ale niečo čo by vytrhlo ľudí z biedy i z letargie a prinútilo ich znova začať žiť, bojovať a mať čo najväčší počet detí..

Pretože kresťanská stredná cesta, teda taký hybrid medzi myšou a orlou stratégiou je naozaj cesta do pekla. Mať málo xenofilných detí = nemať žiadne deti a teda vymrieť, celkom dobrovoľne a tou cestou sa to zatiaľ doteraz naozaj uberalo.

Áno ja viem, kresťania síce vykynožia celú bielu rasu, ale to predsa vôbec nevadí pretože ich viera prežije, tým židovským, tak fakt strašne dôležitým rozprávkam o Adamovi a Eve, môžu v ľubovoľných verziách veriť, aj malé šikmooké hnedé opičky, však Ježiš bol vlastne čierny, to neviete?

Kto bude určovať, že kto má nárok na to mať deti a kto nie, vari ty nejaký slniečkarsky pán velkomožný, alebo kto štát, tá mimozemská fašistická obluda?

Presne medzi dvoma extrémami sa nachádza 0, absolútny pokoj = smrť. To je tá tvoja zlatá stredná cesta.

Ked si zvoliš strednú cestu medzi dvomi extrémnymi pičovinami ako sú napr. Slovanskoárijske védy SAV a moslimským búchaním hláv o zem, smerom k mäkkej onej vagíne, tak sa aj tam presne dostaneš.

Treba to naopak nechať na prírodu, ona si to už porieši a sama vyberie, že koho gény pôjdu z kola von a koho gény a myšlienky sú hodné života. Ľudia čo majú príliš málo detí, alebo nemajú žiadne sú proste mimo a ich vadné gény sú úplne odpísané.

Nemá význam riešiť potiaže, ktoré nejestvujú to by najprv museli Slovenky znovu začať hojne rodiť.

Pre mňa si práveže príliš málo, málo všetko.
Proste máš najbližšie k tej 0.

Ak majú ešte aj živé mŕtvoly ako sú kresťania vsebe väčší pud sebazáchovy, ten tvoj alarmizmus, tak to už je fakt čo povedať, je to extrém táto tvoja stredná cesta, extrém voči správnym hodnotám. Absolútna nula = −273,15 °C a to už je fakt extrém..

Norman

vieš čo je zaujímave? Že si tak hrozne voči miestnym ľuďom kritický, ale aj tak sem neustále chodíš a píšeš tu diplomové práce.
Načo sem púšťaš toľko zlej krvi?
Ako si to dovolíš, takto urážať ľudí, čo tu mienia seriozne stráviť čas?

Nechápeš rozdiel medzi nadávaním na politické kreatúry a nadávaním na prítomných??? Ak nie, tak budú tvoje príspevky mazané - na webe je proste priveľa trollov.

Roland Edvardsen

Samozrejme, že je to ukážkový troll vypisujúci provokatívne kraviny - a to už dlhodobo a opakovane. Preto sa tu s ním ostatní ani nechcú veľmi baviť, povedzme okrem špecifického Viva, ktorý ho inak tiež neznáša (pochopiteľne) a teba. Troll nevie diskutovať spôsobom, že by zachovával k druhej strane aspoň nejaký základný rešpekt, neurážal a vedel si uznať omyl a ospravedlniť sa. Otázne je prečo ich tu chceš zase tolerovať? Načo? Výmaz a odchod do hovien - to je to, čo by som robil ja. Očividne nie som až taký umiernený a tolerantný, ako som písal. :-)

Norman

Zastanem sa ťa a ty mi tu ešte ideš niečo vyčítať. Web je plný trollov, vybavte si to medzi sebou, mňa do toho neťahaj. Nebudem tu robiť zametača a hodnotiteľa, kto čo komu už príliš povedal a kedy prekročil hranicu.
Vždy som sa tu ľudí pred typickými agresormi zastával, ale toto nie je portál na výchovu naivných slniečkárov - i keď niekedy to tak vypadá.

Roland Edvardsen

Nemusel si sa ma nijako zastávať, stačilo ho len vymazať a vyhodiť. To by bolo omnoho lepšie. :-) Čo si tu mám s niečim takým vybavovať? Ako vážne mám diskutovať s niečím takýmto? A to má mať akože aký význam? Žiaden. Aj tak by tu skončilo len vulgárnymi invektívami, hádkami. A to tu snáď nechceš? Nepísal si náhodou o tom, že neprispôsobivých migrantov sem nebudeš vpúšťať? Odrazu to už neplatí?
Ľudia s nimi nechcú a nebudú diskutovať, lebo chápu, že je to strata času, takže výsledkom bude len to, že to tu zamoria svojim jedom, znehodnotia celý web, to je všetko. Nikam sa týmto prístupom nepohneme, takže jediné, čo sa dá robiť je ich sem nepúšťať. To je môj prístup k veci.

Sloven

Nie som troll, ale nerozplačem sa, keď mi tak môženo oprávnene budeš vravieť.

Ja posudzujem všetko striktne individuálne, ak by som sa mal ozvať, vždy keď s vami súhlasím, tak by som nerobil nič iné len vám stále pochleboval a chválil vás ako malé deti.

Keby som k tebe nemal rešpekt a nepovažoval ťa za zodpovednú zdravú dospelú bytosť, ktorá dokáže emočne a argumentačne ustáť nielen, kritiku ale aj zákerný útok od chrbta, tak by som ti vôbec nepísal.

Ospravedlnil by som sa ti ak by som to tak naozaj úprimne cítil..

Ale spravedlnosť tentokrát nieje na tvojej strane.

Hoci to zrejme nevidno dodržujem prísnu disciplínu a morálku, ak mi raz napíšeš aby som ti nepísal, tak ti už potom naozaj viac nikdy v dohľadnej dobe neodpíšem už žiadna pozornosť a kritika.

S posledními vetami súhlas, máš moju pochvalu, pretože sám by som povedal presne niečo v tom zmysle.

Uraziť, či ublížiť ti môže len to čo ťa aj naozaj zasiahlo, ak by bola pravda na tvojej strane, tak by si sa namňa nehneval.

EMANUEL

Nie však témou, skôr tym, žé je príliš široký v obsahu a nejde tak dohĺbky ako by mal. Položili ste priveĺa otázok a nezodpovedali ste si ich dôsledne a všetky. Snád sa to ani nedalo v tomto formáte. Napriklad postava Štúra alebo aj iných vodcov, bola zvolená vélmi nešťastne. Pretože ich posolstvo s danou témou nemá skoro nič s témou. Skôr je našimi nepriateĺmi zneužívaná. Štúr rovnako ako Ježiš sa identifikoval s národom a zvolil si jasnú cestu obety. Jeho postoj bol jasne natalistický. On sa jednoducho obetoval v tušení tragického svojho konca. Mimochodom to spravil aj AH. Samozrejme, že to znežili nepriatelia a manipulovali , povedal by som priam Freudovsky. Známe plky, povedané slušne o homosexualite, či inej perverznosti. To sú známe podpásovky. Vec je však jasná. Štúr si bol vedomý, priam nadľudskej úlohy ktorá stojí pred jeho generáciou, žiadal aj od iných tento postoj. Pravda neuspel. Ani pre neho nebola jednoduchá cesta celibátu. Známy je jeho súboj s vlastnou sexualitou a túžbami po rodine a láske ako takej. Minimálne v pripade Adely Ostrolúckej. Skončilo to tragédiou. Napriek tomu hodnotím postoj Štúra ako správny a jediný možný. Nedá sa pozerať na problém rigorózne. V duchu keď jeden tak všetci. Tento postoj sa vyskytuje aj v prírode u rôznych druhov. Ked sa od vodcu žiada jediné, obeta v záujme vysšieho cieľá. Vyšší princíp. Vodca nemôže byť univerzálny a už vóbec podliehať vlastnym pudom, túžbam a intimnym snom. Klasickým prikladom zlého vodcu je Mussolini. Nebudem sa tu rozpisovať o klane Petaccí, ktorej vlastná matka Clary mu ju podhodila do postele a aký to malo dopad na neho a jeho politiku. Rovnako zraniteĺnosť Mussoliniho cez vlastnú rodinu. Musolini bol vydierateĺný ženou, deťmi, milenkou a jej príbuznými. A využili to vsetci. V tomto preukázal Štúr jasnozrivosť a zodpovednosť. Povedané jasnymi slovami. Nemôžu robit vsetci vsetko rovnako, pretože úlohy ľudí sú rôzne.

Ema

...len jednu bezvýznamnú poznámku:
Prečo sa dôležitá vec, akou sú modely prežitia holých opíc nazvala nezrozumiteľne K a r stratégiou namiesto jasného pomenovania Kvalitatívna stratégia a Kvantitatívna stratégia.
Prípadne niečo ozdobnejšie, napr. Orlia stratégia a Myšacia stratégia.
Načase zaviesť do verejného diskurzu.

Náhodný okoloidúci

Podľa vševediacej wiki:

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%A1_strat%C3%A9gia

Písmeno r je matematický symbol pre rýchlosť reprodukcie (rate of reproduction).

Písmeno K je matematický symbol pre únosnú kapacitu prostredia, t. j. maximálny podiel prežitých jedincov.

Norman

to, že to je podla toho pochybného vzorca, je jasné každému, čo sa opýta na webe.

{\displaystyle {\frac {\mathrm {d} N}{\mathrm {d} t}}=rN\left(1-{\frac {N}{K}}\right)}

 https://de.wikipedia.org/wiki/Fortpflanzungsstrategie

Otázka je, že prečo sa používajú také pochybné premenné dosť pochybného a hlavne úplne nepraktického vzorca, a prečo sa nepoužíva napríklad "myšacia stratégia" versus "slonia stratégia". Aby bolo jasné aj úplným amatérom v tejto veci, o čo sa jedná a čo je lepšie.

 

 

Samotný výber podľa toho vzorca je ale nejaká skutočná tuposť. Kým totiž vzrast r spôsobí želané zvýšenie rastu populácie (dN/dt), to druhé, K, je vlastne konštanta, takže  tá K stratégia neznamená meniť toto K. Je preto úplne vadné nazývať stratégiu stabilného počtu jedincov rodu podľa konštatnty K v tomto vzorci.

Podľa výkladu je K stratégia proste tá, keď už sa dosiahol maximum vyťaženia kapacity prostredia K, teda keď už populácia NEMÁ ako rásť. K stratégia vlastne znamená ignorovanie tohto vzorca, tejto snahy o rast.

 

Ak už používať blbé písmenká, tak r =rýchlosť a k by malo znamenať nie kapacitu, ale kvalitu. 

Ale lepšie názvy sú myši versus sloni.

Etniká s r stratégiou, teda s myšacou stratégiou, sú evidentné vadné choré rody, ktoré sú odsúdené na zánik. Buď zahynú samé, alebo spôsobia vyhynutie celého ľudstva (a väčšiny biosféry). Iná možnosť nie je.

To hovorí veda.

Náhodný okoloidúci

Oveľa väčším problémom ako samotná r-stratégia je patologický altruizmus časti K-stratégov voči r-stratégom a uprednostňovanie cudzích na úkor svojich, poskytovanie svojich zdrojov cudzím.
Preniknutie r-stratéga do prostredia s veľkými až takmer nekonečnými zdrojomi je ako inicácia termonukleárneho výbuchu. Zostane len spálená zem.

Norman

Nuž, táto chyba, toto tajomstvo, odkiaľ sa berie toľká slepota medzi bielymi, je vlastne odpovedaná:
altruizmus je jednou so základných vlastností "sloních" stratéhgov, na kvalitu zameraných etník. V takom etniku sa starajú o KAZDEHO jednica.
A to je ten problém. Pretože sa im do hniezda privalili milióny kukačiek a blbý K stratég ich len krmi, a krmi, a krmi a krmi aa krrrrrmi a krrrrrmi a ešte krrrrrrmi .. na úkor VLASTNYCH DETI.

Majú teda zafixované už vo vrodených inštinktoch starať sa o každého jedinca svojho druhu.
A to je to riešenie - že rodv kvalitatívnych si MUSIA uvedomiť, že majú do činenia s cudzím druhom (nebudem hovoriť o rase, v tomto kontexte je vlastne možno hovoriť o cudzom druhu). Musia si uvedomiť, že sa jedná o podsúvanie kukačieho vajca.

Ak bieli ľudia napriek svojmu rozumu nebudú schopní prekonať svoje "slonie" inštinkty mylne zamerané voči cudzincom, tak nie že si zaslúžia vymrieť, oni naozaj vymrú.

Ale aj medzi bielymi jestvujú ľudia dostatočne silno racionálni, ktorí dokážu prekonať svoje primitívne pudy starostlivosti o votrelcov. Či to ale bude stačiť, nevedno. Treba totiž pamätať aj na ďalšie slabosti bielej rasy - tendenciu blačať pred oltármi cudzích bohov a teda slúžiť cudzincom ako otroci. Na prekonanie tohto treba už naozaj určitý iný druh silnej zdravej mentality, ktorej je obávam sa pomenej. Neurotizácie populácie v tomto smere nie je vec hodná výsmechu, je to naozaj smutný jav.

rosa

Chcela by som mat talent slova a povedat Vam, co co chcem jasne a jednoducho.

Co sa altruizmu tyka, nemal by sa zovseobecnovat. Uslachtily altruizmus je podla mna osobna crta. Milujem ludi a tolko a tolko ich zachranim, pomozem vlastnymi rukami, peniazmi (vlastnymi!) slovom a pod. Rozhodujuci je zdroj a ten musi byt moj. Mne musi chybat nieco, co dam a co som schopna ozeliet a dokonca sa z toho tesit, ze dam.

Ak sa dava zo statneho, kto dava? Politici? Vsetci su rodeni pankcharti. Nemaju na to, aby davali. Nenarodili sa tak. A preto hovorit o altruizme vseobecne je zneuctenie tohto slova.

Slony, to je ina vec. Priroda je Boh samotny.

Náhodný okoloidúci

Treba poriadne čítať. Ja som nepísal o všeobecnom altruizme, ale o tom, že sa patologicky zvrhol. A začal páchať vážne a často nevratné škody.

EMANUEL

V tejto citlivej otázke, sa musí postupovať ad hoc. Od pripadu k pripadu. Citlivo zvážiť vsetky detaily. Teda ak sa v rodine nevyskytný kvalitní vlastní jedinci, treba vlastných upozadiť a "prišelcov" adoptovať a dať do popredia. Tento postup sa používal od nepamäti. Aj v Starom Ríme. Samozrejme hovorím o jedincoch , rovnakej rasy, krvy, kultúry nie o cudzincoch či dokonca imigrantoch. To je klasický prístup, svedčiaci o zodpovedností a ušlachtilosti. Naopak, je zlé ak sa trvá za kaźdú cenu na rodovej líníi. Vieme kam to vedie. K degenerácii a kolapsu. Viď Habsburgovci. Tam sa vykrystalizoval až incest. Nekonečný. FJI a Sissi bol vrchol ľádovca. Splodit debilné deťi s vlastnou sesternicou a potom sa ešte diviť je šialenstvo. Celý Habsburgovský rod bol ilustráciou českého prcal cihlu kámen. Študovať ich rodokmeň chce vskutku dobré zažívanie. Ktosi tu spomínal eugeniku. Teda natalistický prístup ale s eugenickým plánom.

EMANUEL

Je to zásadná otázka. Otázka prežitie a rozvoja národa, musí byť postavená na kombinácii obidvoch stratégii. Rovnako kvalitatívnej ako aj kvantitatívnej. Nemôžu byť vsetci len inteligenti a rovnako ani rolníci. Hovorí sa tomu Gaussova krivka rozdelenia. A vpodstate celá debata ktora tu prebieha je o takzvanom pravidle troch sigma. Alebo povedané ľudsky. Kolko percent národa tvorí elitu ? To je celý tento článok. Národ nemôže prosperovať ani na myšacej ani orlej stratégii. Musí mát aj dostatočnú pocetnú základnú a rovnako aj kvalitnú a takisto silnú a početnú elitu. To je základné pravidlo.

Sloven

Presne tak, tak ako sa dá z týchto dvoch stratégii vybrat si to zlé, čo si vybrali Kresťania, teda antirasizmus plus malopočetnost detí, tak sa dá si z nich vybrať aj ten opak..

Kresťanstvo je globalistické, všeobjímajúce, univerzalistické, fašistické teda založená čisto na kvantite sračiek. Založene na jednote a svornosti to sú tie zviazané prúty - symbol fašizmu.

Lenže na jednote rozdielnych tvorov a to je te kameň úrazu.

rosa

Ježiš hovoril o manželstve ako o celoživotnom zväzku. Odmietol rozvod, a tak vyzdvihol hodnotu a vážnosť manželstva.
Svojim učeníkom ukázal ešte inú cestu, ktorá manželstvo presahuje – cestu, ktorou sa sám rozhodol ísť – vzdať sa manželstva pre Božie kráľovstvo, nájsť naplnenie v samotnom Bohu a v službe Jemu.

Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“ On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“ (Matúš 19:10-12)

Ježiš vedel, že „nie všetci pochopia“ jeho slovo o možnosti zriecť sa manželstva pre nebeské kráľovstvo. Pre človeka, ktorý nepozná Božiu moc a ktorého myslenie je zamerané na materiálne veci, je myšlienka takej obete nepredstaviteľná. Tomu však, kto obráti svoj ​​zrak k večnosti a s týmto pohľadom vidí pominuteľnosť sveta, bude „dané“ porozumieť, že je lepšie byť slobodný pre službu v Božom kráľovstve.

Norman

No vidíš, Roland ani nevedel, aká je to vlastne náboženská téma.

Roland Edvardsen

Ale trochu vedel. Preto som tam spomenul aj tých katolíkov, no. :-)

rosa

a aj ta posledna tretia.
Ale ta druha skupina, to mi nie je jasne, koho vlastne tym myslel.

ja mam na to jeden pristup. Ludia by sa mali rodit z lasky. Nebudem dramatizovat a davat privlastky ze zo "strasnej lasky a pod".
Z lasky. Z velkej vznesenej lasky. Pri zrode cloveka, hm, sa deju veci medzi nebom a zemou. Biologia nepusti. Ale ten moment lasky z nas robi nieco bozske.
Inak mi to pripada len ako velmi nehygienicky akt.

Roland Edvardsen

Tú druhú skupinu môžu tvoriť ľudia, ktorým iní zlomili srdce. Láska je veľmi dôležitá. Aj som zabudol poznamenať, že je to aj o šťastí - treba stretnúť toho pravého alebo pravú a to sa nie každému podarí. A keď prichádza sklamanie za sklamaním, potom niektorí jednoducho po istom čase rezignujú.

A hej, sex je v zásade nechutná a špinavá záležitosť. Čo už to muselo byť za úchylného stvoriteľa, keď prepojil sexuálne orgány s kanalizačnými vývodmi? :-D (Brať s nadsázkou :-))

EMANUEL

Milovanie je nádherné. Múdrosť najvyššieho sa prejavila presne v tom. Geniálne riešenie. Lepšie sa to nedá ani vymyslieť. Dokonca je v tom poézia. Tam kde vsetko končí sa znovu vsetko začína. Zlomené srdce, no je to velmi smutná a bolestná záležitost. Ale smrteĺne je to len výnimočne a v kombinácii s inymi tažkosťami.

Sloven

Hej ten tvoj stvoriteľ to vymyslel, tak genialne, že ženu môžeš počas aktu aj osrať či obliať krvou a nepríde jej to nechutné, lebo sa proste plošne dezaktivuje, tá časť niečoho v mozgu čo zodpovedá za schopnosť pociťovať nechutenstvo, "vedci" robili pokusy.. a zistili.. :)

Fakt geniálne riešenie, že tvoj mozog musí ojebávať sám seba..

Aj zuby múdrosti, sú fakt geniálne riešenie ako spôsobovať ľuďom bez príčiny bolesť..

Ale len niektorým, samozrejme, pretože Boh má zmysel pre spravedlivosť, teda skôr pre čierny humor, dobrých trestá a zlých odmeňuje..

Takýchto genialnych a častokrát až fatálnych riešení chýb, záplat predchádzajúcich záplat by sa našlo požehnane.
Ľudia sú vlastne taká obdoba Windowsu, deravá a plná chýb pritom tu už dávno jestvujú aj lepšie, odolnejšie a dokonalejšie systémy s menším počtom chýb a chybových hlášok, takmer bez výpadkov tzv. bluescreenov atď.

Napr. zuby by vôbec nemuseli bolieť a mohli by navyše vždy po ulomení dorásť nové.. Atď. Ale kto by potom platil židom za "lieky" teda presnejšie liečivá, ktoré neriešia príčinu, ale len ojebávaju systém a utlmujú bolesť, zatiaľčo sa choroba len ďalej rožširuje a vzmáha..

A keď sa jedného dňa zuby múdrosti prirodzenou selekciou a evolúciou prestanú vôbec vyskytovať, potom niečo hovor o múdrosti a genialite, vášho spotvoriteľa, ktorý zmenil zdravé a rozumné tvory na svoj obraz neživého vírusu.. a všetky tie predchádzajúce genéracie nechal zbytočne, takto s niečim čo nepotrebujú a je im to na obtiaž..

buko

Sichtarovej text nebol voci bezdetnym velmi uctivy, ale to asi ani nebol jej ciel.
Ona sa na to pozerala ekonomickym pohladom a zdovodnila ze dobrovolne bezdetni od spolocnosti viac beru ako jej davaju.
Anti-natalizmus by nebol nic zle pokial by sa cela planeta vydala tymto smerom. Pri naraste kvantity trpi kvalita, toho sme svedkami denne.
Pokial vsak budu chudobne krajiny, kde sa ludia budu mnozit ako mysi a pokial budu bohate a bezdetne krajiny - bude dochadzat k prelievaniu ludskeho kapitalu z jednej krajiny do druhej, ci uz to nazveme ekonomicki migranti, utecenci, azylanti - je to uplne jedno.
Takze liekom na taketo dejuce sa multikulti premiesavanie je napriklad aj podporovanie porodnosti domaceho obyvatelstva aby mohlo povedat - sme sice bohati, ale sme aj pracoviti a svoje poziadavky na pracovnu silu si vieme pokryt sami z nasich vlastnych zdrojov, ktore sme si vychovali.

Krasni priklad su Nemci, alebo Nori.
Tato mala severska krajina sa stala domovom a vyslachtila unikatny druh ludi - Norsemanov (Ludi Severu), ktori sa v tuhej severskej zime stali odolnymi, pracovitymi, disciplinovanymi, komunitne orientovanymi a rozne ine z hladiska eugeniky kladne vlastnosti.
Od ziskania licencii na tazbu ropnych a plynovych nalezisk v Severnom mori v 60tych rokoch zrazu behom jednej generacie velmi zbohatli. A kto rychlo zbohatne castokrat aj zlenivie - a Nori zistili ze standard maju sice vyssi ale zrazu chyba ludsky kapital na zvysovanie tohto standardu.
Jednoducho povedane - nema ich kto odviezt autobusom (kazdy ma na to zaplatit si cestu busom ale nikto nechce robit sofera), nema im kto naliat vino (kazdy chce a ma na to pit vino v restauraci, ale nikto nechce obsluhovat).
Takze miesto toho aby sa sustredili na demograficku politiku, si upravili migracnu politiku a zacali pozyvat "gastarbeitrov" na vsetky tieto prace. Ako vsak vieme, gastarbeiterov treba prilakat nielen platmi ale aj stedrou socialnou politikou a z "gasta", z hosta sa velmi rychlo stane trvaly obyvatel.
A tak konci Norsko, a ine severske krajiny, kde vo velkych mestach je uz kazdy druhy obyvatel ne-povodny a do svojich povodnych krajin nezamysla odist, skor si chce hostovsku krajinu pretvorit na tu svoju.

A este k tej "22-ročná pro-belošskej aktivistke" - ide o Lauren Southern, ona ziadne videa tocit nemusi, ona sama si z tejto formy aktivizmu spravila zivnost a zivobytie, tak je logicke ze sa jej pytaju, ak propaguje tradicionalizmus a pozdvihnutie Bielych, preco sama nejde prikladom. Jej dovody preco nie nepoznam a ani ma nezaujimaju, ale evidentne sa tu reci nezhoduju s cinmi.
Tu je kontrast so Sichtarovou, ktora tiez robi urcitu formu aktivizmu ale este ma aj 5 deti, ako dokaz ze sa to da.
Ak sa niekto rozhodne nemat deti, alebo "este pockat" (toto je podla mna to najhorsie rozhodnutie) ja to akceptujem, ale ak si z toho chce v sucasnej svetovej situacii vyrobit nejaku cnost a racionalne rozhodnutie - neviem, neviem...

sandro

Niekedy tu clovek tyzden cita len mlatenie slamy a potom su dni, ked sa tu namnozi viac prispevkov s velkou pridanou hodnotou. Toto je jeden z nich.

Roland Edvardsen

Šichtářovej text bol predovšetkým príliš povrchný a plný argumentačných faulov (obzvlášť v kontexte autorkinho vzdelania, čo je celkom ostuda), čo jej pripomenuli i čitatelia v diskusii pod článkom.

Ako ekonómka by mala chápať, že bezdetní počas svojho aktívneho pracovného života tiež prispievajú na dôchodky, kedy platia odvody do soc. poisťovne a pod., a to rovnako ako ľudia s deťmi, pričom v priemere odrobia viac času. A ako človek by mala chápať, že životné situácie jednotlivcov sú príliš osobité a komplexné na nejaké paušálne odsudky a skôr začať premýšľať o pozitívnych motiváciách pre mladých ľudí než písať takéto texty, ktoré nikomu a ničomu nepomôžu a len rozoštvávajú.

Anti-natalizmus má rozhodne svoje racionálne argumenty, ale jeho základný problém samozrejme spočíva v tom, že osloví takmer výlučne len tých inteligentnejších a prevažne belochov. Takže v konečnom dôsledku bude mať dysgenické účinky, a preto ho odmietam podporovať v podobe v akej sa dnes prezentuje. No a ako alternatívu k anti-natalizmu navrhujem pro-rodinný, racionálny natalizmus kombinovaný s eugenikou, ako som ho spomenul už vyššie.

K Lauren Southern: Práveže to všetko vo videu veľmi pekne vysvetlila - a to si myslím, že nikomu ani žiadne vysvetlenia dlžná nebola. Jej podpora tradicionalizmu a natalizmu nepotrebuje nejakú jej osobnú demonštráciu, ktorá by eventuálne mohla spôsobiť, že by nemohla robiť to, čo momentálne robí alebo aspoň v takej miere, napríklad. O tom bol i text - že podpora nejakej politiky a osobný život sú dve odlišné kategórie, ktoré sa nemusia vždy dobre prekrývať, pretože život je skrátka príliš komplikovaný. Veď už len nájdenie si vhodného partnera je aj dosť o šťastí, nehovoriac o ďalších faktoroch. A ak aj Southern nebude mať nikdy deti a skončí ako stará dievka obklopená mačkami, tak čo sa ako stane? Vôbec nič. Ale ak sa aspoň pár bielych báb nechá ňou inšpirovať a dá sa na tradicionalizmus s 5 - 6 deťmi, tak to znamená, že pre natalizmus urobila viac ako keby ona sama mala deti a nemala toľko času robiť aktivizmus. To je podstata skupinového altruizmu.

A to, že má tamtá česká ekonómka 5 detí aj kariéru je pekné, ale kto dopodrobna pozná jej životný príbeh? Každý má rôzne podmienky, rôznu podporu a finančné zázemie, rôzne životné situácie a predpoklady. Ona nemá ani z tohto titulu nárok moralizovať a robiť paušálne odsudky, ako to urobila vo svojom texte.

A sú životné situácie, kedy nemať dieťa bude skôr cnosť a racionálne rozhodnutie – ako v prípade spomínaných genetických a psychologických defektov.

buko

Chapem tvoj postoj no v podstate si potvrdil: anti-natalizmus nie je v sucasnosti cesta pre biele narody.
Okrem kvality vychovy, vzdelania deti musia byt aj nejake hrube pozitivne pocty v natalite - aby mas okolie svojimi vyssimi cislami proste neprevalcovalo.
Individualnych dovodov preco nie sa isto najde a zracionalizuje velka hrba, ale obcas do toho treba dat aj srdce :) je to to iste ako stat na moste a rozmyslat o skoku do vody, da sa analyzovat uhol dopadu, teplota vody, hlbka a mnoho inych faktorov, alebo sa da nabrat vzduch do pluc, vizualizovat si skok, odrazit sa a letiet do neznama pod vodnu hladinu, zorientovat sa vo vodnom svete, spravit par temp smerom ku hladine a ako znovuzrodeny sa vynorit a opat nadychnut. Tak nejako je to aj s tymi detmi tak zelam vela zdaru a odvahy na ten skok :)

rosa

z krasneho basnenia o nadychu a zabere pod hladinou ostane len narazena hlava. A niekedy aj zlomena krcna chrbtica.
A tu bud vcul mudry :o))

Sloven

ROSA tentokrát sa naopak musím Rolanda zastať, ak tvrdíš, že je už príliš vysoko, príliš neschopný, obmedzený a slabý na to aby skočil, tak sa podľa mňa proste mýliš.

To čo si napísala je možno ešte väčšia urážka ako ten môj dlhý elaborát.

Nwm, možno som naivný, ale snažím sa v ľuďoch vidieť a prebudiť vždy to dobré a práve preto som tak kruto úprimný a "negativistický".

Je pravda, že provokujem, ale nie preto aby som ľudí paralyzoval, ale naopak preto aby som ich povzbudil..
Nie preto aby so mnou súhlasili/nesúhlasili, ale preto aby sa snažili ísť vlastnou cestou.

rosa

zacnime od korena, my dvaja:o)

Sloven

Tvoju ponuku na sex považujem za komplimet. ;)

Ale ja mám asi trošku iné korene, tie moje sa netiahnu zo Slnka.

Ale naopak pevne stojím nohami na zemi.

Ale ináč keby si splňala, určite moje diskriminačné rasové a iné kritéria. A bol som slobodný, tak kedykoľvek môžme ísť na to.

Bez lásky by to asi nemalo ten patričný efekt, ale ktovie.

buko

mudry clovek do kalnych a zradnych vod neskace
to ale neznamena ze do vody sa skakat nema

Norman

Antinatalizmus je naozaj príznak neurózy bielych bohatých vrstiev, začalo to bohvie ako dávno, ale už aj zo 70 tych rokov je popkultúra (filmy) plne unudených slniečkárov sťažujúcich si, že do "tohto sveta" dieťa neprivedú.

Tejto neuróze bolo teda biele obyvatelstvo vystavené už (minimálne) pár generácii dozadu.

Okrem toho sa stále okolo rodenia a výchovy detí robí doslovne kult, ďalšia neuróza a bariera. Aké je to ťažké, keď to decko smrdí, ako sa treba starať, lebo decko vraj pri každej smietke zomrie, a podobne. Ako je to naozaj vidno dobre na matkách: prvorodička behá hystericky okolo spratka, lebo podľa nej je decko tabula rasa, všetko ho treba učiť a ešte sa môže aj rozbiť. Pri druhom, nebodaj treťom či štvrtom decku už iba mávne rukou a nechá ho, nech behá trebárs aj po streche. A naozaj - gény svoje zázračné dielo aj tak dokončia a jediné, čo treba malej osobe dať, je pocit kľudu a istoty (vy romantici môžete hovoriť o láske, ak vám to chýba:)
Ergo - nie je to žiadna veda, ináč by to nedokázali robiť aj cigáni ako na páse :)

buko

Okrem neurozy a vykolajenia tradicnych hodnot a roli muza a zeny ide aj o tzv. postmodernu "zazitkovu spolocnost" kde ludia odkladaju zalozenie rodiny a prijatie zodpovednosti za vychovu deti hromadenim stale novych a novych zazitkov - cestovanie, dovolenky, sport, alebo obycajne poflakovanie sa.

Studoval som si fenomen tzv. Husakovych deti kde sa propopulacnou statom riadenou politikou v 70-tych rokoch naozaj podarilo zvysit fertilitu az na 2,4 dietata na zenu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hus%C3%A1kovy_d%C4%9Bti
A zaujimave je ako v kazdom odbornejsom clanku o tomto fenomene narazil na zhruba nieco taketo:
"Všeobecně rozšířený názor, že propopulační politika byla z hlediska vývoje obyvatelstva pozitivní, je v odborných kruzích často zpochybňován."
Cize , ako keby sa stat bal hrat touto kartou, ako by to bola zakazana - tabu tema, ze vhodnou populacnou politikou sa da stimulovat fertilita obyvatelstva. Dokazatelne pozitivne efekty propopulacnej politiky su okamzite spochybnovane a relativizovane armadou sociologov a demografov. Dokonca na urovni Europskej Unie vyslo niekolko studii, ktore sa zaoberali vymieranim populacie s vysledkom - neda sa s tym nic robit, takto to proste v nasej buducnosti bude.
Az mam pocit ze vyvolanie tejto cielenej apatie je vysledkom sustredeneho tlaku urcitych silnych lobistickych skupin, ktore proste chcu aby to tak bolo, ale to uz su konspiracie. :) V kazdom pripade radikalnejsie hlasy volajuce po eugenike a rasovej hygiene su okamzite umlciavane a nalepkovane ako nacek, fasista, zastanca druheho Lebensbornu.

Nechapem vsak preco sa toto silnejsie nepresadzuje v nejakej modernej, odbornej, od nacizmu ocistenej podobe - ved z hladiska statu ide o najlepsi stimul, doslova nova krv do ekonomiky, pracovnej sily, dokonca aj na dochodky viac zostane. Mozno preto ze nikto uz nerozmysla viac ako za horizont jedneho volebneho obdobia - naslubovat, nechat sa zvolit, nahrabat pre seba co najviac, skusit sa dat zvolit ete raz - ak nie tak nic a po nas hoc aj potopa.

Norman

Áno, to ešte je dôležité, "zážitková kultúra" - musíte si ešte užiť, ešte toto, ešte tamto, ešte máte dosť času, ako píšeš, dovolenka, cestovanie, šport. To platí samozrejme dodnes, maximálne (také postoje človek počuje a vidí zo všetkých strán).

A to druhé je tiež zaujímavý postreh: súčasní ideológovia nechcú počuť, že sa populačný rast, boom, dá dosiahnuť jednduchými metódami. To nechcú počuť. Nechcú uznať, že aj v šedom normalizovanom husákovskom socializme sa dosiahol nárast pôrodnosti a to jednoduchým spôsobom, ba priam nechtiac:
komunisti, aby ľuďom trocha zmiernili politickú frustráciu, začali stavať byty, samozrejme mal každý nejaké zamestnanie, istotu - a tak sa deti zrazu len sypali, lebo ľudia vedia, že deti sú nenahraditeľná radosť a uspokojenie. Ak majú mladí čo len trocha miesta, tak neváhajú.
Áno, toto dnešní ideológovia naozaj ZAMERNE nechcú počuť, že to ide tak ľahko. Ich motívy boli ix krát spomínané, sú naozaj zločinne zvrátené.

A ako hovoríš, je nepochopiteľné, že sa to nejako v čistej forme nepresadzuje, ako "rodinná politika" či také niečo - proste, oni to za prvé nechcú bielym umožniť a za druhé všetko toto považujú za "fašizmus" a nechcú si ani za boha priznať chybu.

Samozrejme, musím doplniť, že ako protiklad je hrozné a tragické premnoženie v Afrike, Indii, Číne, Brazílii ... To je druhá samostatná globálna tragédia, horor.

Sloven

Je jedno ako tie dve životné stratégie nazveme, či kvantitatívna - myšia, alebo kvalitatívna - orlia.

Obidve sú pre zvieratá prirodzené a zdravé.

Ale je potrebné ich v prvom rade rasisticky rozlišovať - diskriminovať.

Tou prvou sa v prírode zväčša riadi korisť a tou druhou zas väčšinou predátory.

V prírode jestvujú regulačné mechanizmy, ktoré riešia nerovnováhu.

Ak napr. chýba prirodzený predátor, tak sa samočinne aktivuje endogénna parazitická ochrana vo forme vírusov.
Premnoženie - > hlad, zlé životné podmienky - > stres => vírusy.
V súčinnosti s "vonkajšími" parazitmi ako sú napr. rôzne červy. Alebo ak ani to celkom nestačí je tu univerzálne riešenie - baktérie.

Samozrejme to nieje trvalé riešenie, lenže kým sa znovu nájde nejaký prirodzený predátor chce to čas.

Obdobne to funguje aj naopak, ak chýba korisť.

Chyba nieje v týchto stratégiach, ale v ich miešaní, v antirasizme.

U kvantitatívnej strategii je totiž prirodzene trocha menej potrebné dbať na rasizmus, keďže kontaminácia cudzími génmi pri takej kvantite jednoliateho spoločenstva jedincov takmer nehrozí a je v tak malej miere dokonca prospešná.

Naopak pri akostnej je to oveľa viac nutné.

Zoberme si napr. takých národnosocialistických levov: lev je extrémne teritoriálne, rasistické a v prvom rade xenofóbne stvorenie, ktoré cielene vraždí mláďatá vlastného druhu a vlastnej rasy len preto aby sa presadil jeho akostný genetický materiál a nie ten cudzieho samca, zatialčo u samíc už vládne čistý nefalšovaný komunizmus.

Ak by sme si tie úlohy obrátili, tak zas dospejeme k spoločnosti feministických mrchožrútskych hyen. Zasúvať potom ale svoj penis do "penisu" samíc je pre zženštilých samcov naozaj problematické.

Potiaž je v tom, že si netreba pliesť ľudí so zvieratami.

Ľudia sú anomália v tom zmysle, že tu zástupcovia jedného druhu, či dokonca aj rasy hrajú úlohu aj koristi - kvant. strategia - napr. všeob. černosi; aj úlohu predátora - akostnostná strategia napr. všeob. beloši a zároveň aj úlohu parazita napr. židia a všetci sú vzájomne pohlavne kompatibilní, čo je v prírode nemysliteľné, tento problém by mal riešiť rasizmus a teda by sa mali časom vyvinúť 1 až tri samostatné druhy, alebo naopak antirasizmus a teda ostať len jeden zmiešaný druh.
Lenže ľudia sú na to až príliš inteligentní a dokážu prekonať všetky tieto prirodzené obranné mechanizmy.

Teda v tejto patovej situácii nám príroda dáva na výber, buď my odstránime tieto neprirodzené deregulačné mechanizmy v podobe ľudských príživníkov, ktorí spôsobujú premnoženie ľudí namiesto toho aby mu bránili, alebo naopak príroda odstráni nás, pretože sme jediní, kto má dostatočné IQ obchádzať prirodzené regulačné mechanizmy. (Židovskí) príživníci niesu schopní samostatnej existencie a černosi sú zatiaľ príliš hlúpi na to aby dokázali obchádzať prírodné zákony a regulačné mechanizmy, teda sú favoriti v tomto nerovnom boji.

Norman

"Potiaž je v tom, že si netreba pliesť ľudí so zvieratami"

Toto je večná téma ale myšlienka tohto portálu práve je, že ľudstvo príliš podlieha klamu, že je mimo ríšu prírody.
Človek je niečím odlišný, ale zároveň má mnoho so zvieratami spoločné a je toho oveľa viac, ako sa zdá. Tak ako prírodné zákony platia pre všetkých, tak platia aj určité bilogiké a mentálne zákony pre všetky živočíchy, aj pre ľudí. Odlišnosť človeka je často len v tom, že sa to snaii zakryť alebo popierať.

Čo sa týka toho, že sú ľudské druhy "pohlavne kompatibilní", nemyslím, že to hrá až takú rolu, to na veci nič nemení, netreba to komplikovať.

Ten záver buď nechápem, alebo s ním proste nesúhlasím.
"černosi sú zatiaľ príliš hlúpi na to aby dokázali obchádzať prírodné zákony a regulačné mechanizmy, teda sú favoriti v tomto nerovnom boji"
Nemyslím, že by čokoľvek robilo z černochov či židov favoritov. Ja som síce sám tiež napísal, že ak je biela rasa tak blbo fixovaná na altruizmus, že ju kukačka oklame, tak biela rasa vymre - ako všeobecné varovanie - ale nemyslím, že by biela rasa bola naozaj až tak nemožná, nemyslím, že by niekto v tomto boji mohol byť označený za favorita, a ak, tak je to stále práve biela rasa. Ono bolesti a straty tejto konfrontácie sú veľké, ale proste ešte bieleho slona nenaštvali dostatočne. Biela rasa má mnoho emócii, rohňá si vo svojich citoch ktoré jej bránia vidieť realitu, ale keď začne mať naozaj bolesti, preberie sa a jej city sa zmenia iba na jeden - pomstu.
Mhhh, tak to bude.

mnkr

si nenapravitelny optimista

Norman

Pozri, Menkaure, to "mhhh" v poslednej vete, a celá ta vetička, mala skôr vyjadriť určité zaváhanie, či to naozaj tak bude.
Ale to, že si sa ozval, považujem za dobrý náznak, že aj ty pozitívne riešenie nevylučuješ. :)

Sloven

Ani čert nieje taký čierny ako ho malujú.

Inteligentná bytosť si dokáže zo skúseností a zo súčasných faktov extrapolovať - donáslediť tie budúce, teda "vidieť budúcnosť" a zvážiť si všetky možné a vhodné protiopatrenia.

Predstav si žeby boli takto 'pohlavne kompatibilné" blchy s mačkami alebo hlísty s ľuďmi. Toto naozaj nieje sranda je to anomália, ktorá môže mať fatálne následky.

Toto vprírode naozaj bežne nejestvuje, pretože to všetko obracia na ruby.

Pretože aj parazity majú v prírode svoje opodstatnenie.

Príroda nebude nikoho budiť zo spánku, ak ťa v spánku zavalí lavína, tak máš proste smolu, koniec zhasla fajka.

Tento pozitívny hlavne nespanikárte prístup mali zrejme aj na Titanicu a prd im to pomohlo.

Kresťania niesu schopní sa prebrať, či sa nebodaj niekomu mstiť.

Len nádej je to čo drží ľudí v židovskom otroctve, beznádej ich burcuje o oslobodzuje, ale tých slabých aj od života.

Ak si chorý, tak sa ti v tele aktivuje alarm a to sú rozne príznaky, to že ich budeš potláčať, ti v konečnom dôsledku len uškodí..

Ja viem, že prežijeme, teda aspoň tá zdravá časť.
Ale chodit tu po špičkách nám naozaj nepomôže.

Norman

Jestvuje len kresťanstvo, respektíve viacero variantov toho kultúrneho programu.
Tento malý rozdiel v definícii pomôže pochopiť, že každý sa potenciálne môže "prebrať" zo svojho programu. Kreťanstvo nie je ideálna platforma, ale ani fatálne zlý základ. Už som ti písal, že všetci tu, vrátane teba, sme takmer isto "kresťania", takže cesta očividne je.

To s tou kompatibilitou - tiež len zopakujem - zbytočná myšlienková komplikácia. A keby aj mačky preťahovali myši, nijako by to vec nemenilo.

Sloven

Program to je, ale práveže protikultúrny, ktorý hrubou silou ničí a zabíja všetko, čo by ho mohlo ohroziť,
teda všetko zdravé, čo by sa mohlo brániť a postaviť tejto rakovine, všetci obrancovia budú proste integrovaní do systému rakoviny - štátu, mafie, sekty,.. a začnú brániť ju, alebo budú proste vyhladení; tak ako kedysi dávno zakladatelia pôvodnej kultúry - Sloveni.

K tej pohlavnej kompatibilite a regulačným mechanizmom:

Predstav si že sa príroda raz naserie a začne riešiť premnoženie černochov, (a ona to už aj robí) , "zrazu" sa tu zjaví proste nejaká nákaza, či už vírová alebo bakteriálna, či pri troche fantázie niečo nové.

A tu nastávajú práve tie fatálne problémy:

Ak by aj bola selektívna a zameraná len na zdroj problému, teda na konkrétnu černošskú populáciu, tak zasiahne aj tých čo nemá.
A ak by aj nejakým zázrakom fakt bola striktne rasistická a rozlišovala černochov od belochov, či aziatov :).

Tak v ten moment tu nastúpi na scénu židovský Boh, teda stelesnená rakovina v podobe antirasistických Slniečkarov: či už kresťanov, židov, moslimov, budhistov, hinduistov, antifákov, atď. to je úplne jedno v akej podobe sa ten srandista Satan zhmotní.

=> zavlečie sa to do nečiernej popúlacie, vďaka antirasizmu, humanizmu, či naopak úmyselne kvoli židovským prachom.

A keby aj nie, tak sa aj tak proti tejto "chorobe" vivinie protilátka, teda belosi ju vyvinú. Ktorá sa následne stane židovským biznisom, boh-atí belosi budú za ňu platiť a čierni chudáčikovia ju dostanú zadarmo, veď ľudia buďme predsa k sebe humánni no nie? Však sme predsa jeden druh aj židia aj černosi aj belosi, čo tam po rasách, ktoré vlastne ani nejestvujú lebo je vraj vlastne všetko už navzájom pokrížené... a podobné protiľudské keci..

Takže v konečnom dôsledku to celé spôsobí belochom, ktorí s tým nemajú mať čo spoločné ešte viac škody ako černochom, ktorých to len posilní a ešte navyše to posilní aj židovských parazitov a kruh sa teda uzavrie.

A to nie vinou čiernych hlupákov, či vychcaných nemorálnych príživníkov, ale práve vinou slabošských zotročených belochov.

Za dobrotu, na žobrotu...

Dokiaľ budú žiť kresťania, židia atď., tak presne dovtedy budú tieto jednostranné útoky voči belochom len pribúdať, pretože všetky tieto "kultúrne" programy vymysleli, či ovládli Slniečkarsky príživníci.

rosa

Je to zidovsky autor, nadherne hovori o vedomi druhych, alebo ostatnych "others" a spomina aj pomstu, ako nieco, na co mame zakonne aj moralne pravo. Precitala som od neho len tenku brozurkovu knizku, ine som zatial nenasla, ale chcem sa spytat, poznate niekto tohto filozofa?

Norman

ale židia sa na rozprávanie špecializujú, a zvlášť na psychológiu, na ovládanie techniky vzťahov a sociológiu ...
Väčšina dnes vydaných kníh v tomto smere sú od židov, lebo vydavatelstvá sú tiež kontrolované židmi ... Možno aj to je dôvod,prečo z tohto všadeprítomného smogu uniknú najmä tí, ktorí hľadali niekde ďaleko, v orientálnych veciach (tam ostali zachované aspoň tie staré vedomosti, aj keď sú už dosť odumreté a treba ich takmer dolovať, filtrovať).

Samozrejme, v týchto západných textoch je zákonite aj veľa pravdy, takže aj z nich sa možno niečo dozvedieť,.
O chlapíkovi som nikdy nepočul, a ani google nič jednoznačné nevyhodí.

rosa

tu je nieco.
Levinas, nie Levinus, preklep.

https://en.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Levinas

Kupila som ho v Eurovei v Bratislave.

Norman

No, verím ti, že ťa na ňom niečo zaujalo ... ale aj na prípade takýchto Levinasov vidno, ako je ich dielo len pseudum, čiže podvod, ktorý nevydržal ani skúšku jednej generácie.

Čo myslíš, čo na diele tohto človiečika od Baltu je autentické a prínosné, a čo je len okopírované, prežuté a znova vygŕcané do škôl, kde to bolo nasilu podávané mládeži (než sa zjavili noví drzejší generátori/grcači a predošlú generáciu odstrčili do večného zabudnutia?

Jozef Novak

Je to výborný článok. Norman zhrnul myšlienku ktorú obsahuje, niekde v starších článkoch, jednou vetou: že je to pod nešu úroveň súťažiť s potkanmi v plodení potomkov. Ospravedlňte ma ak som nepresne citoval jeho skvelú myšlienku. Čo sa týka abrahámovských náboženstiev ako ich nazývate, išlo im hlavne o to na čo sa poukazuje v súčasnosti: dostatočný počet daňových poplatníkov, množstvo muklov pracujúcich na blahobyte a bezstarostnom živote elity, a dostatočný počet kanonnenfutter na výbojné vojny voči okolitým národom. Je známe, že v židovskej spoločnosti boli bezdetné páry doslovne spoločensky odsudzované a pohrdlivo sa na nich hladelo. Vítané bolo všetko aj telesne postihnuté deti. Celibátu sa prisudzuje hlavne majetkoprávna rola. Ako sa v známom slovenskom porekadle vraví: "koze sa len o kapuste sníva". Do propagandistického krámu sa samozrejme nehodí ten pomerne logický fakt, že v dobe prenasledovania Kresťanov bolo možné tých v celibáte ťažšie vydierať, ako tých ktorým ženu a deti mohli vziať za rukojemníkov. Toho si bol určite vedomý aj L.Štúr v časoch ťažkej maďarizácie. Určite je toho viac na rozsiahlu debatu rozobrať rôzne pre a proti v prospech jednotlivých tvrdení. Skutočnosť je taká že volakedy ked detská úmrtnosť bola vysoká, tak to bolo potrebné narobiť spústu detí a on si ten pánBožko vybral ktoré sa rozhodne ponechať a ktoré dieťa bude utratené. V súčasnosti preto argumenty našej elity: "...berte si príklad z takej Indie, kde Bangla Dežo z Indického zväzového štátu Propán-Bhútán produkuje deti ako na bežiacom páse...!", znejú riadne falošne.

Roland Edvardsen

Dík za príjemný príspevok. Samozrejme, že nie je potrebné znižovať sa na úroveň potkanov. K tomu, aby sme sa dostali nad úroveň nahradenia postačí, ak aspoň väčšina žien (viac ako 50%) bude mať dve deti a sem tam niektorá viac ako dve. Myslím, že dosiahnutie takéhoto stavu za pomoci dobre robenej sociálnej a rodinnej politiky je možné. Island môže byť dobrý príklad.

Ale alfou a omegou je ochrana hraníc a zabránenie premnoženiu asociálnych skupín už usadených v Európe (a tam už treba uplatniť anti-natalistické politiky, ktoré však mnohí, predovšetkým z kresťanských dôvodov, odmietajú).

Tiež si myslím, že prezentovať celú otázku celibátu RKC len ako nejakú majetkovoprávnu záležitosť je nezmysel. V kresťanstve boli celibátne tendencie od počiatku, a nielen v katolicizmu (viď takí katari, čo boli vyslovene doboví antinatalisti). Je to podobné ako s množstvom iných vecí - pre mnohých to nie je, ale nájdu sa aj takí, ktorým práve celibát bude vyhovovať najviac zo všetkého. Každopádne myslím, že katolíci by s týmto textom naozaj nemali mať problém. Už dávno som nemal takýto pro-katolícky text, vážne. :-)

Ha ha ha

" Nie, nikomu nie ste dlžní žiadne vysvetlenie."

Ďalší zmätočný výkrik z dielne salónneho humanistu, vlastne obyčajného solipsistu.

rosa

som si musela vypomoct wikipediou :o)
Ale vdacne .

Náhodný okoloidúci

https://www.securitymagazin.cz/komentare/pitomost-jmenem-nemejte-deti-za...

 

https://aeronet.cz/news/v-blizkosti-arabskych-teplic-vyroste-nova-muslim...

 

Z toho druhého vyberám:

Muslimské ženy mají v ghettech za povinnost porodit 7 dětí mužského pokolení. Pokud porodí holčičku, ta se nepočítá a žena je oplodněna znovu a znovu, dokud neporodí 7 dětí mužského pohlaví. Teprve poté její úloha v rámci kolonizační mise končí. Pokud kvótu nesplní do období menopauzy, tak podle saláfistického islamistického dogmatu ji smí muž dokonce odvrhnout. Takže po zhruba 15 letech je najednou komunita muslimů mnohonásobně větší, ne sedmkrát, ale desetkrát a více, protože ženy rodí samozřejmě i holčičky.

Norman

Len v tom článku o antinatalizme zaplietol pán z KDH moc iné církve, ale zabudol spomenúť katolícku církev, ktorá takisto vedie časť svojich členov, aby nemali deti. Na rozdiel od protestantov katolíci pestovali a pestujú širokú škálu mníchov a mníšok, zväčša úplne bezcieľne. Takisto ich najtalentovanejší synovia boli vybraní robiť kňazov - a zakázali im mať deti. Dysgenický dopad, aký mal reálny celibát katolíckych kňazov na európsku populáciu, celé stáročia, nemôže byť ignorovaný.

Takže reálne najviac antinatalistické hnutie bol práve katolicizmus.
Preto som za jeho rozšírenie do celej Afriky, a prípadne aj Indie a Číny :-) A za zakladanie kláštorov tam.

Roland Edvardsen

Celibát bol rozšírený v toľkých náboženstvách...Aj budhistickí mnísi, brahmani či aztécki kňazi ho praktikovali, ale dokonca napr. i takí pytagorejci. Ale islam sa naozaj zdá byť najviac zo všetkých väčších náboženstiev proti celibátu, keďže je to v podstate dobyvačná doktrína zameraná na neustálu produkciu armád. Mohamed ho vyslovene odsúdil, hoci niektoré vetvy súfizmu ho tiež zvykli praktikovať - ale súfizmus je okrajová záležitosť a v skutočnosti to ani nie je islam, ale grécko-rímsky paganizmus navlečený do islamského obalu, aby sa vyhol prenasledovaniu.

A Afrike (a iným oblastiam 3 .sveta) katolicizmus s jeho zákazmi antikoncepcie, kondómov a potratov v tomto smere veľmi nepomôže. Za kňazov a mníšky navyše pôjdu skôr tí inteligentnejší a najmenej násilní jedinci (no dobre, nebudem spomínať Rwandu :-D), takže je to pre nich celé zlé. Neviem aké náboženstvo by bolo pre nich vhodnejšie. Budhizmus? Ten tuším nie je tak dogmatický pokiaľ ide o kontrolu pôrodnosti. Každopádne spomínanej Číne pomohol v tomto smere aj komunizmus s jeho politikou 1 dieťaťa.

Norman

nechcem to tu nejako rozvádzať, ale treba dávať pozor na zamienanie príčiny a následku.
Duchovnosť, múdrosť a vek spôsobujú, že človeka nerozhádžu bežné veci, od jedla až po sex. Ale mnohí si to zamieňajú, vidia u úspešných ľudí vedľajšie symptómy, následky a považujú ich za príčinu. A vzniká kargo kult. Žiaľ, veľmi rozšírený omyl v kultúre, väčšina (duchovnej) kultúry je podobne pomýlená, ak nie celá tak vo väčšine svojich častí.

Ku konkrétnu: Nemyslím, že by islám bol proticelibátový, len chtonická podstata jeho uctievačov, ich rasa, spôsobuje, že sa od plodenia nedokážu odtrhnúť.

Katolicizmus: hej, ten môj žartovný návrh má tamtú nevýhodu, že katolicizmus je dysgenický a antikoncepčný. Dobre, opravujem:), treba im tam poslať tvrdú protestnatskú školu. Bol by to zaujímavý experiment, čo z hnedoidov naozaj možno vysekať. :)
I keď, bez srandy, nejaká indoidná filozfia je pre tamtých ľudí jediná možná. taká, čo by ich vielda k nenásiliu, k vegetariánstvu, k nemajetníctvu a k ovládaniu svojich primitívnych živočíšnych pudov. Aj v Indii to zatiaľ ako tak zvláda. Ak tá neuspeje, niet im pomoci.

EMANUEL

Táto otázka, je zodpovedaná dávno. Tam kde bol v kolóniách katolicizmus bol zanamenaný všeobecný pokrok. Tam kde bol protestantizmus bol zaznamenaný úpadok. Protestantske kolónie boli tvrdo vydrancované. Katolické kolónie dodnes ťažia s pósobenia kolonizatorov. Toĺko reč faktov. Dokonca v niektorých sa doteraz použivajú staré uradné postupy a tlačivá a to co vybudovali v kolóniach Francúzi, Portugalci, Španieli je to najkrajšie, čo tam majú. Vid Alžír, Tunis,Libanon,Macao,Angola. Po Angličanoch nezostalo nič. Malá výnimka je Nemecko. Čím bolo nábozenstvo viac protestantskejšie, tým sa stávali krutejší a surovejší. A z hnedoidov nevysekali absolutne nič. V JAR to vyústilo do Apratheidu. Čo bolo síce dobré riešenie pre belochov, pokiaĺ fungovalo. Výsledok je však úplne záporný. Z domácich nevysekali nič, pokiaĺ to meriame kladnou veličinou. Vysledok poznáme vsetci, vyvraždenie bielych.

Norman

aj v JAR používajú staré úradné postupy, sociálne a iné danosti kolonizátorov.
Neviem o tom, že by nejaká bývalá frankofónna subsaharská kolónia prosperovala, alebo portugalská či španielska. To je fikcia. Počul som práve opačné názory, že anglické kolónie na tom boli a sú lepšie. Podľa mňa je to zrejme jedno.

Ale to podstatné:
V podstate si nemyslím, že by katolícky kolonializmus bol mäkší, ale ak aj áno, tak som proti. Problémy Afriky nespôsobila prílišná tvrdosť, ale naopak, prílišná mäkkosť.

EMANUEL

V prvom rade ste Vy nastolili otázku natality. Takže, Egypt bola Anglická kolónia. Natalita utvorila svetový rekord. Alžír bola Francúzska kolónia. Natalita v pohode. Pritom aj v Egypte, aj Alžíri, či Tunise, žijú Arabi. Samozrejme moslimovia. Skrátka tam kde boli protestanti vybuchla populácia. V katolíckych koloniách nie. Všetky protestantské kolónie sú v zúfalom stave. Samozrejme je to relatívne, ale musíme porovnať úroveň chudoby. A tá je v protestantských strašná. JAR je špeciálny pripad, pretože sa jedná o 90 te roky. A zrazu z úrovne Apartheidu, spadli do anihilacie ! To je šialený prepad . Z prosperity do vyvraždenia a prosíkania o zachranu v Rusku, ako píšete Vy sám. Súhlasím s Vami, že problémy Afriky spósobila prílišná mäkkosť. Ale takisto sa nedá zakryť podobnosť so samotnými protestantskými krajinami v Európe. Miera degenerácia špeciálne v Dánsku, Nórsku, Švédsku utvorila svetové rekordy. Pritom musíte aj Vy uznať, že ani jedna jediná z tychto krajín, nemá ani hranicu ani blízkosť s cudzinou a dokonca ani kolonialnu minulosť. Ako vraví klasik, niečo zhnité je v štáte Dánskom. Len slepý nevidí súvislosti a len zaujatý nechce pripustiť koreláciu keď je zjavná. To čo sa deje v hrdých Vikingských krajinách dnes ako dedičstvo slobodomurárskych rejdov, čojo výsledok je protestantizmus, nie je isto náhoda. A takisto len zaujatý človek, nechce pripustiť, že protestantizmus je len a iba pokus oslabiť a zničiť odpor. Proti komu sa snáď nemusíme pýtať. Kto dnes odporuje EU ? Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Česko. Práve v tomto poradí. Tam kde je silný katolicizmus je odpor. A tam kde sú silný protestantí ? Škoda reči. Vid ešte aj Nemecko. Bavorsko !! Jediný katolíci v NSR. Le Pen !! Oponenti LePen sú Židia. Macron, Hollande,Sarkozy,..., rovnako všade inde. Nakoniec aj na Slovensku. Ja viem ťažko sa to berie, ale fakty nepustia. Tam kde sú pri vesle ženy... Napriek tomu, že pápež František je slobodomurár a možno Žid, katolíci ako jediný sa bránia.

Roland Edvardsen

Tiež ťa zdravím svarga. Ale nespomínal si, že Nadhľad sa ti nepáči? Či už si to na prope definitívne vzdal? :-)

Sloven

To, že sa Katolíci najviac bránia voči imigrácii je možno pravda, ale treba si uvedomiť, že to robia v rozpore so svojou vlastnou vierou a hierarchiou navzdory ich pápežovi.

A inými, poctivými Katolíkmi sú preto oprávnene považovaní len za "katolíkov" - s tými úvodzovkami..

Takže považovať práve toto za výhodu Katolicizmu je naozaj srandovné, to už by ste za výhodu Katolíkov mohli považovať aj väčší výskyt tzv. neveriach..

Je to to isté ako tvrdiť, že vaša viera je preto silnejšia a lepšia, lebo sa ňou riadite menej. Len keď sa vám to hodí.

Ono vlastne je to pravda pretože, že takáto falošná viera je vlastne bližšia k zdravému rozumu tzv. ateizmu.

Prečo sa jej ale potom nezbaviť úplne, keď už len v okamihu keď ju chcete brániť ju vlastne musíte porušiť - vysrať sa na ňu.

Norman

Je to čiste otázka tvojej identty, ktorá ťa motivuje. Pritom sú takéto spory k ničomu a kontraproduktívne.

V afrických krajinách je to takto nerozhodnuteľné, ak je to teda vôbec rozdieľne, sú rôzne názory a osobne tam nik z nás nebol. Boom populácie v Egypte nastal až po osamostatnení.

Čo sa týka stavu európskych krajín, tiež sme to tu už dávno mali. Súčasný úpadok viditeľne kopíruje tú kmeňovú afinitu bieleho človeka pomáhať každému - preto je tak neúmerne veľa negrov vo Svedsku, Dánsku či Nemecku. Ale čo sa týka katolíckych krajín, iba slepý nevidí, ako je to s nimi hrozivé. A nie je na vine len pápež, pozrite si takmer akékoľvek vyhlásenie aj slovenských katolíckych pampalášov, akí sú úbohí a kolaborujúci s globalistami.

Prosím ťa, KDE do boha je odpor tam, "kde je silný katolicizmus"???

Čo sa týka V4, Česi sú ateistickí antikatolíci, Maďari sú hlavne maďari a potom ešte rôzni reformovaní, a v Polsku je to ako na Slovensku - skutočný katolicizmus odpor skôr brzdí, ako podporuje. Už sme to tu riešili x krát, nik vám nebráni, katolíci, chodte a vykonajte už konečne niečo - ale nekecajte furt okolo seba, akí ste jedineční a čistí, takmer ako židia. Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Portugalsko sú vaše krajiny, chceme vidieť nejaké procesy a nejaké výsledky.
Kým nič také nebude, tak si takéto zbožné priania a propagandu nechajte.

Ináč, to si naozaj ty Svarga? Žiadne tieto podvody s nickmi ma nenadchýňajú.

EMANUEL

Otázka zne inak. Nejedná sa predsa o obranu katolicizmu ani viery. Jedná sa o analýzu. Buď je Padni komu padni, alebo sa jedná o čo vlastne ? Samozrejme, že viera samotná človeka nechráni. Snáď nediskujeme na takých nízkych vlnách. Poukázal som na hodnoty, ktoré vytvorili katolíci v kolóniách. Suhlasím s Normanom, že problém kolónii bola mäkkosť. Respektive nedostatok tvrdosti, s ktorou bránili svoj život, majetok, hodnoty. A prečo som to napísal ? Pretože sa to opakuje práve dnes. Myslíme si, že je to iné. Nie je. Je to presne rovnaké ako v roku 1952 v Alžíri. Alebo neskôr v Libanone. Keby boli Francúzi rozhodní a nemilosrdní k nepriateĺovi v Alžírsku neriešili by dnes otázku svojho prežitia vo Francúzsku. Dnes nemajú kam ustupiť, buď sa chopia zbrane alebo zahynú. Pravda toto, všetko sa dialo po krokoch od doby VFR. A zo silného Francúzska, najkrajšieho a najsilnejšieho na svete sa slobodomurárskym pôsobením stala paródia. Rovnako zo Španielska,Portugalska , Talianska sú takéto frky. Ich pôsobenie vystriedali protestanti Angličania a Holanďania . Povedzme si však čestne , jednalo sa o Židovské impérium a nie Anglo-Holandské. Rozpor katolícko-protestantský je defacto, rozporom katolícko-židovským. Túto surovosť života a dejín, si nechcú protestanti uznať. Protestanti boli v minulosti proxy-židovskou armádou proti bielej sile. Takto znie otázka ! A nie ako to Norman chybne pochopil "konfesionálne spory". Konfesionálne spory zanikli, dávno. Pretože protestantizmus def acto a de jure zanikol. Jediná sila ktorá ostala je RKC. Samozrejme nedá sa poprieť , že terajši pápež je slobodomurár a zrejme aj Žid. Nakoniec nie je jediný, ktorý sa vyskytol. Napriek tomu je RKC, jediná relevantná sila kladúca odpor .Preto tie utoky a preto tie úklady.

Sloven

Tá Normanova vetá že ste "jedineční a čistí, takmer ako židia" sedí na vás dokonale ako šerbel na zadok.

Na odpor voči komu? Keď sú to práve vaši misionari čo chodia "pomáhať" chudáčikom neschopným do Afriky? Jednak je táto váša "pomoc", vlastne urážkou Afričanov, ale v prvom rade sa tým ponižujete a samovraždne staviate sami proti sebe.

"Uh nepôjdem po smrti do pekla, keď nezachránim topiaceho sa černoška, lebo má inú farbu kože a neverí rovnakým bludom ako ja? "

Tieto vaše myšlienkové pochody sú fatálne choré, nechutné, zvrhlé a nemorálne.

Nie práve vtedy, keď povýšiš všeobecné tzv. "vyššie dobro" nad skutočné konkrétne dobro seba a svojej rodiny, tak jej spôsobíš naozajstné peklo za života a nielen v nejakej fantázii.

Zdraví ľudia nemusia takto v hlave zápasiť sami so sebou a potom sa na seba za to hnevať, nenávidieť sa a ubližovať sebe, svojej rodine a celému svojmu okoliu.

Bodaj by sa táto vaša samovražedná chorá disgenická viera rozšírila do celej Afriky a z Európy už konečne navždy úplne zmizla.

Náhodný okoloidúci

Za konfesionálnymi spormi treba vždy hľadať mocenské, geopolitické a osobné záujmy.

P.S. V princípe nie je rozdiel medzi cirkvou a politickou stranou.

EMANUEL

Je to Orbán sám, kto hovorí o obrane kresťanstva a konflikte medzi kresťanstvom. Bola to poĺská premierka, ktorá hovorila o konflikte kresťanstva a Bruselu. Práve tak aj naša konferencia Biskupov. Dokonca aj český kardinál Duka. O čom sú pochody za rodinu na Slovensku ? A súbežne proti rodine za buzerantov a pederastov ? O základnej myšlienke a podstate človeka. O jeho duši. Zakrývame si oči a bojíme si to priznať. Práve Francúzsko je jasným varovaním a prikladom, čo nás čaka. My sme vo vojne . Buď si to priznáme tak ako to priznal Orbán. Zo Sorosovho "dieťaťa" sa stal katolík, prolife, profamily, dokonca zašiel prorusky až proputinovsky orientovanej skupine. Ani My Slováci, nemáme žiadnu inú voĺbu. Orbán nezvolil srdcom ale čistým rozumom. Áž by jeden zvolal kalkulom. Rovnako Fico, bol konfrontovaný. On nechcel, on musel. Bohužiaĺ neskoro. Nepochopil dejiny a nepochopil sily, ktoré sú za nimi. Na rozdiel od Orbána.
A ten konflikt tu je. Či sa nám to páči alebo nie, či si zakryjeme oči alebo nie. Naposledy Zidovská herečka pani Fialová, zaútočila na kňaza Kuffu a vzápätí Žid, KALVÍNSKY teológ Harvan po nej. Á čo robí vlastne ten Kuffa. Nič zle, len je dobrý katolík. A to je zrejme problém.

Roland Edvardsen

Orbán nie je katolík, ale kalvinista. Áno, hovorí o tzv. kresťanskej demokracii, ale to je v podstate kódovaný jazyk pre národnú demokraciu. Myslím, že to chápeme. V minulosti bol tiež proti-ruský, dnes je jeho postoj k Rusku vyváženejší. Orbán sa tiež vyjadril, že je proti zanášaniu takej ideológie (islamu) do Maďarska, ktorá je homofóbna a popiera rovnosť mužov a žien, napríklad. Čiže zvykne občas používať i takýto "liberálny jazyk".
Inak Maďari sú samozrejme tiež veľmi konzervatívni, ale zdá sa mi, že LGBT neriešia až tak veľmi ako my. V Maďarsku napr. boli uzákonené registrované partnerstvá.

Roland Edvardsen

Len banalita na okraj: prečo nazývaš kokaínovú a vulgárnu prostitútku ako Fialová slovom pani? :-) Mňa pri jej útoku na Kuffu najviac pobavilo, keď sa neskôr bránila tvrdeniami, že ona je predsa tiež veriaca katolíčka. Zbožňujem, keď všetky tieto globalistické štetky propagujúce non-stop ten najhorší degeneratívny shit začnú o sebe prehlasovať, že sú v skutočnosti katolíčky, kresťanky, spiritualistky. Madonna, Lady Gaga či u náš ešte i taká Beňová sú na toto expertky.

EMANUEL

Ale jeho rodina, je katolícka, podĺa jeho ženy. Ona ho vlastne priviedla ku konzervativizmu. Hovorím jej pani lebo je. Iste vsetci sú zrazu čosi iné. Sú to staré Židmi praktizované mimikry. To je sú povestný vlci v ovčom rúchu. Tváriť sa ako čosi iné, im predsa nejde o zničenie oviec, naopak, len o vydanie barana. V tomto prípade Kuffu.

Norman

No musíš uznať, že to riešiš zaujate:
ak je niečo pozitívne, Orbán, urobíš z protestanta katolíka,
ak je niečo negatívne, Fialová, urobíš z katolíka žida (a takmer prostestanta).

Takto to budeš vidieť vždy zdeformovane a čoraz menej presne.

Ty hovoríš, že konflikt protestantstvo versus katolicizmus je/bol konflikt židovstvo versus kresťanstvo.
Už sme tu mali tieto témy, a preto ti poviem/zopakujem reálnu tézu:
konflikt protsestanstvo versus katolicizmus bol len odrazom konfliktu protestantsvo versus židokatolíctvo.
Protestanststvo bol pokus nordickej etnickej reality zbaviť sa južanského semitského otroctva. Preto je protestantstvo aj bez nejakej ústrednej moci tak rozšírené na severe, na východnom severe vo forme inej odporujúcej formy, pravoslávia.

Ale mohli by sme teoretizovať dlho, hovorím, ťažko niekomu brať jeho meterskú církev, ale pozrime sa na realitu: kde je ten katolícky úspech? Ani protestanti nakoniec čo sa týka snahy o čistotu svojich národov neoslnili, ale aspoň dnes svoju vieru či metódy nedávajú do popredia ako liek pre dnešné časy - na rozdiel od mnohých nesebakritických katolíkov.
Pritom ja to nikomu nemám za zlé, že hľadá v prvom rade vo svojej tradíci, tú pozná najlepšie a možno nájde správne odpovede tam - ale bohužiaľ prax ukazuje, že opretie sa o kresťanské cirkve či učenia všeobecne, aj katolicizmus, vedie ku strate opory. Je to ako stupíť na skalu, ktorá sa ukáže byť len slabým papierom, ktorý len ako skala vyzerá..

Náhodný okoloidúci

Všeobjímajúci univerzalistický katolicizmus pohlcujúci všetky etniká bez rozdielu nám nemôže byť oporou, keď je vážne ohrozená naša etnická a kultúrna identita a samotná existencia.
Väčší zmysel v tomto prípade majú etnické náboženstvá typu rodnej viery.

EMANUEL

Nie katolícka náuka. Tu sa ukazuje ako sa manipuluje a zneužíva slovíčko katholikos, teda obecný. Učenie RKC nikdy v histórii nebolo univerzalistické ani všeobjímajúce bez rozdielu, to je jednoducho lož a klamstvo. Preto sa tak útočí na Kuffu, on práve sa obracia ku koreňom etnickým, kultúrnym. Áno RKC nie je etnické nábozenstvo rodnej viery, to ie pravda a také je dnes jediné, Židovské nábozenstvo. Ale zároveň sa tváriť, že RKC potláča etnikum, rasu, rodinu, rod je číra manipulácia. Nemali by sme preberať ani slovník ani postupy našich nepriateĺov.

Náhodný okoloidúci

Chceš tvrdiť, že misionárska činnosť v Afrike, v Južnej Amerike, vo východnej Ázii, je slobodomurárska lož? A stačí sa pozrieť na Veľkú noc na priamy prenos pápežovho kývania z okna a vidím, že tam pod oknom postávajú všetky možné etniká.
Samozrejme, ja netvrdím, že RKC priamo vyzýva k rasovo zmiešaným vzťahom, ale rozhodne to nie je etnicky viazané náboženstvo, práve naopak výrazne uľahčuje rasové miešanie a stratu etnickej diverzity.
Preto kladne vnímam návrat aspoň časti Slovenov k Perúnovi a Svarogovi, návrat časti Germánov k Thorovi a Odinovi, návrat časti Grékov k Diovi.

Sloven

"Katolícka cirkev učí, že človek má ako bytosť narušená hriechom sklon k zlému a ako taký je vystavený pôsobeniu diabla. K spáse je človeku potrebná Božia milosť, ktorou Boh v človeku pôsobí."

(Hriechom) NARUŠENÁ BYTOSŤ!!!

Len úplne slepí imbecil, môže tvrdiť že Katolíci sú duševne zdraví a schopní nejakej obrany, keď sa sami JASNE DEFINUJÚ ako NARUŠENÉ BYTOSTI!!

To vy sami sa ničíte, nikoho druhého, ktomu nepotrebujete, žiadnych protestantov, ani židov, ktorí sú rovnako narušení ako vy sami..

Lenže vy nieste jediní ľudia na svete, všetci totiž nemôžu byť až tak narušení...

EMANUEL

Sú teologické debaty, snáď je nám všetkým jasné, že nadhlad.com nie je miesto na tento druh debát a ja takisto nie som ten spŕávny druh. Myslím, si však, že netreba pochybovať o úsilí slobodomurarov zničit vprvom rade RKC, je o tom dostatok materialu oficialneho. Nakoniec aj posledný skandal v Prahe je o tom. Á mimochodom stačí si pozrieť oficiálnu symboliku FM(FreiMaurer), je skrznaskrz židovská. Nič iné sa tam ani nenachádza. Ako povedal klasik : Slobodomurári ? To su umelý Židia. Ten klasik sa volal A.H. posledné sprisahanie proti nemu, myslím atentát vo Wolfschantz bol dielom FM. Tak asi ich treba brať vážne.

EMANUEL

Sú teologické debaty, snáď je nám všetkým jasné, že nadhlad.com nie je miesto na tento druh debát a ja takisto nie som ten spŕávny druh. Myslím, si však, že netreba pochybovať o úsilí slobodomurarov zničit vprvom rade RKC, je o tom dostatok materialu oficialneho. Nakoniec aj posledný skandal v Prahe je o tom. Á mimochodom stačí si pozrieť oficiálnu symboliku FM(FreiMaurer), je skrznaskrz židovská. Nič iné sa tam ani nenachádza. Ako povedal klasik : Slobodomurári ? To su umelý Židia. Ten klasik sa volal A.H. posledné sprisahanie proti nemu, myslím atentát vo Wolfschantz bol dielom FM. Tak asi ich treba brať vážne.

EMANUEL

Nemám záujem robiť z Orbána ci Bobána katolika. Len som si to neoveril dostatočne. Nakoniec, v tom vidno, ze som nad konfesijnymi spormy, dnes je to už nepodstatné. Je len jediný nepriateĺ a kalvinov je 5 a pol. 3 v Madarsku, 2 v Holandsku a pol vo Svajčiarsku. Že som vdáčný ze vobec nejaký sú. Toť nedávno som bol na svadbe kalvinskej farárky ako hostia tam boli 3 evanjelické fararky a bola to komédia, kam zavedie ludstvo matriarchat. O tom potom.

Sloven

A čo spravil ten poctivý Kuffa?

Kuffa žiada stiahnuť trestné oznámenie na publicistu Havrana..

Teda kryje zločinca.

Ako keď sa migrantmi znásilnené slniečkarske feministky, snažia obhajovať imigráciu tohto invazívneho druhu do Európy.

EMANUEL

Kuffa má pravdu. S Havranom nemá zmysel diskutovať, ani ho žalovať. Havran je obyčajný chrapúň, nevzdelanec a povaľač. Nech Havran útočí , špiní a ohovára. Kuffova karavána ide svojou cestou a pes breše. Kuffa bude dávno za obzorom. Áž kým vlastný pán nezreve Havran sklapni. A prestane platiť jeho sladký život.

Sloven

Nemýlim sa, to vy si mýlite zaslúžený trest s nejakou nepodstatnou diskusiou.

Ten kto kryje zločinca je aj podľa súčasných zákonov spolupáchateľ.

Kuffa mu môže odpustiť, proti tomu nič nemám, ale nemá žiadne právo kryť jeho svinstvá..

Hej nech Havran beztrestné špiní Slovenský národ, však čo veď nejaký Kuffa mu predsa odpustil.. Jeho vlastný židovský pán na takýchto nepodstatných pochlebovačov môže z vysoka srať, teda ich kŕmiť aj naďalej až pokým to tu takto spoločne úplne všetko nedoserú..

Norman

má právo odpustiť a žiadať zrušenie obžaloby, a Čarnogurskí (vicerí) majú právo a povinnosť žalobu nechať. Ona tá žaloba nie je len o Kuffovi, je podľa zákona o skupine obyvateľstva a hlavne o princípe. Takže obidve tieto zložky( Kuffa aj Čarno) to robia dobre.

Sloven

Máš pravdu, v tomto som sa ukvapil.

Vlk samotár

Árijský človek sa mal už od čias antiky, teda od doby svojho najväčšieho rozkvetu, riadiť ideou “Pevnosť Európa”. Jednotná árijská Európa nikdy nemala dovoliť, aby ju kultúrne a nábožensky či geneticky ovplyvnili Aziati a Semiti. Nikdy sme sa nemali stať obeťou nákazy semitských bludov o bohu, ktorý je nanajvýš ak karikatúrou božstva, a úbohosť, v porovnaní s ušľachtilými ideálmi našej antickej minulosti. Pevnosť Európa by nás vo svojej rasovej bola uchránila pred primitívnymi kočovníkmi z ázijských stepí, mohli sme hravo odolať Mongolom aj Turkom a mohamedánom. Už preto, že vďaka našej tvorivosti a géniu sme všetkým ostatným boli vždy technologicky nadradení. Neboli by sme sa museli zaberať oslobodzovaním nejakého Jeruzalema, nemuseli sme vyčerpať náš genofond, našu vitálnu silu a hospodárstvo v nezmyselných stáročných náboženských vojnách vo vnútri našej rasy a nášho kontinentu.
O akom strete civilizácií by sme dnes vôbec museli hovoriť, keď vidíme, že bez našej pomoci žiadna mohamedánska alebo africká krajina nedokáže ani postaviť pec na výrobu obyčajného železa? Keby sme už dávno boli na nich uvalili technologické embargo, mohli by sme si dnes hovieť v radosti, že ich drevené kyjaky nám vôbec nemôžu ublížiť.
Našou ambíciou nikdy nemalo byť šírenie civilizácie medzi takými, ktorí civilizáciu nielenže nevedia vytvoriť, ale ani imitovať a udržať to, čo sme im chceli darovať alebo nanútiť - v našej totálnej pomýlenosti a nerešpektovaní zákonov prírody. Všetci vidíme výsledky našej naivnej snahy vybudovať civilizáciu v Afrike: premnoženie, bieda, zaostalosť, násilie, korupcia, a najhoršie zo všetkého, to, čo sme im napriek našim sľubom doručiť v Afrike nedoručili, to dnes násilím prichádzajú zobrať priamo k nám do Európy. To je konečná tragédia pre nich aj pre nás - pre celé ľudstvo. Už preto, že dôsledkom bude zánik najtalentovanejšej tvorivej rasy. Kto sa v budúcnosti postará o ľudstvo, keď tu nebude árijský človek?
Pevnosť Európa mala zaručiť, že nikto z Ázie alebo Afriky sem nikdy nevkročí, a my sme nikdy nemali kolonizovať iné krajiny a svetadiely. Mohli sme si sem-tam s nimi vymeniť nejakú našu bižutériu za zlato alebo iné suroviny, ale to malo byť všetko. Teraz sme sami seba dostali do pozície, že nám všakovakí Semiti vnucujú ideu, že každý černoch má posvätné právo žiť tam, kde si sám zmyslí, samozrejme hlavne medzi nami Árijcami, a my sa tam dokonca musíme o neho aj jeho rodinu postarať.
Otázka teda vobec nestojí tak, kto bol lepším kolonizátorom, ale prečo sme ich nenechali na pokoji, na pospas ich osudu. Pôdou a klímou obdarovaná Európa v kombinacii s našou tvorivosťou nám mohla navždy postačovať k naplneniu toho, čo nám predurčil osud.
Oni majú svoj osud, a my máme svoj - spájanie našich osudov pochádza z diablovej dielne.

Zmysel našej existencie nemôže predsa definovať semitský nezmysel “ploďte a množte sa, naplnte Zem”, ale náš ideál: pripravte cestu pre Nadčloveka.

Náhodný okoloidúci

Súhlasím, ochranou a záchranou je tvrdá izolácia.

P.S. Pripomínaš mi Gríšu.

Vlk samotár

Samozrejme, že “pripomínaš”. Veď všetko, čo je hlboké, konzistentné a pravdivé, musí pripomínať.

EMANUEL

Nemôžem inak ako súhlasit. Naneštastie, naši predkovia podľahli chamtivosti a vábeniu Zlatého teľaťa.

Sloven

Akého nadčloveka? Židovského technokratického Boha? To je nejaký ideál, táto vaša nadradenosť nad človeka? A človek nad človeka u nás nemá práva?

Nič nieje stratené netreba zúfať nad pochabou zdanlivou minulosťou, ale bojovať za lepšiu prítomnosť a budúcnosť..

Všetkým sme doposiaľ odolali a stále žijeme a tí čo sa chcú sami zabiť, nech sa aj zabijú a nezaťahujú do svojich smiešnych nepodstatných vnútorných konfliktov aj nás.. To je celé..

Vlk samotár

O čom to točíš. Kde som ja povedal, že tie obrovské rozdiely medzi rasami majú viesť k upieraniu “práv”?
Rasy sú na veľmi rozdielnych úrovniach svojho vývoja, majú diametrálne odlišné potenciály pre evolúciu.
Nevieš čítať, nevšimol si si, že som napísal, že to neznamená, že my imáme právo ich kolonizovať a vykorisťovať?
Nevidel si, ako ušľachtilo propagujem rovnocennosť výmeny, ako žiadam, aby sme im nič nebrali nasilu a bez náhrady, aby sme im dávali bizuteriu, dokonca náčelníkom aj bicykle? Keby si ty išiel do Afriky so samopalom, a zobral by si násilím nejakému černochovi banán, ja by som bol prvý, kto by ťa za takú vec potrestal. Rovnako, by si dostal dobrý výprask, keby si vozil na gumených člnoch černochov do Európy. Vidiš tú nekonečnú árijskú spravodlivosť a ušľachtilosť?
Keď ty hráš geniálne na husliach, a ja nerozoznám husle od gitary, to ešte neznamená, že sa nadradzuješ, že ma diskriminuješ, alebo mi upieraš moje práva. Ja predsa musím dokázať žiť s tým, že nie všetci máme rovnaké talenty, úroveň myslenia, či dokonca vedomia a bytia.
Pozri, ako dobre hrajú Chorváti futbal, a ja ani neviem kopnúť do lopty,kde je pokutové územie, a čo je to obsajt.
Mám sa teraz búchať o zem, alebo vyskakovať po plafón? Mám sa sťažovať v Štrasburgu, a dovolávať sa svojich “práv”?

Nadčlovek znamená okrem iného aj to, že sa vie vyrovnať s realitou, že dokáže porozumieť napísanému, a nevymýšľa si nezmysly.
Aspoň trochu by si sa mal kontrolovať.

Sloven

To čo si ty označil za nadčloveka tomu ja prosto hovorím rozumný normálny človek, žiaden nad či pod.

Totižto to nieje žiaden extrém, ale práve naopak prirodzená hodnota.

Áno vidím tú nekonečnú hlúposť, pravda je totiž vždy konečná teda skutočná, predstavivosť a sny tie sú naopak nereálne neohraničené = nekonečné.

Propaguješ slniečkarskú rovnocennosť, medzi rozdielnymi, či už rasami alebo kultúrami a práve to je ten antirasistický zločin voči ľudskosti, tá vaša židovská slniečkarská nadradenosť, sračky nad človeka a popieranie prírodných zákonov.

Ty niesi černoch preto nemáš žiadne právo potrestať ma za to, že zoberiem nejakej opičke banán, tie opičky sa zamňa za to nahnevajú, teba to nemá čo trápiť práve naopak, v prípade že namňa zato oprávnene zaútočia sa máš zastať a brániť mňa alebo sa do toho nestarať a nie ich, pretože niesi opica. Tie opice majú povinnosť brániť svoj vlastný druh a vlastnú rasu.

Prečo by som presvetkrásny dával už náčelníkom bicykle aby nimi zničili prales?

Ak by som išiel do pralesa a samopalom zabil jednu opicu tak pre opice a celý prales je to bilionkrát menšia škoda (a pre prírodu žiadna) ako keby som ich naučil bicyklovať a oni by tými bicyklami zničili celý prírodný ekosystém a vyhubili kopec druhov opíc, rastlín proste všetkého..

Osamelý vlk

Francúzi v zúfalej snahe dať svojim ľudom aspoň zdanie zmysluplnej národnej identity a jednoty založili cirkus Football France. Doviezli z Afriky černochov, dali im k dispozícii peniaze, štadióny, trénerov, masérov, psychológov, dietárov, kopačky a dresy, nacvičili ich ako cirkusové zvieratá, poslali do Moskvy, so šťastím zvíťazili nad ďaleko lepším Chorvátskom, a potom sa v Paríži chamraď nezmestila do kože:
https://www.bbc.com/news/av/world-europe-44844447/paris-celebrations-tur...

Černosi, miešanci aj kdekto rozbíjali obchody a lúpili.

Vedeli ste o tom, že vo Francúzsku chamraď len tak zo zábavy zapálil desiatky tisíc aút ročne?
Vedeli ste o tom, že Francúzsko žije už roky pod permanentným výnimočným stavom?
Viac ako sedemdesiat rokov po vojne!
Vedeli ste o tom, že priemerná francúzska biela dvojica má 1,2 dieťaťa, že skutoční Francúzi, vidiac, čo sa deje, už nevidia pre seba žiadnu budúcnosť?

Tešíte sa, že na Slovensku “ich” zatiaľ nemáme? Nemajte obavu, keď vybývajú zapadnú Európu, nahrnú sa sem.

Sloven

Sem? No to je fakt zlé :D:D
Ja naozaj neviem, že kde ich všetkých pochováme.

A prečo by sem aj liezli, keď Slováci sú vraj vlastne xenofóbni rasisti, však nikto by ich tu nevítal s otvorenou náručou s chlebom a soľou, no nie?

A škoda aj strielať peceňové bomby obohatené soľou. Keď im stačí len neotvárať dvere.

Sloven

Naozaj jeden človek by neveril, že koľko čierno-čiernych potiaží dokáže vyriešiť jeden taký bum-bum bochník obohatený soľou, či dokonca len obyčajné pecne chleba s jedom na potkany.

.

A výber chlebov je naozaj pestrý, jednopecňové, dvojpecňové, malé, veľké, maďarské štipľavé, či už pečené doma, alebo priemyselne vyrábané, niektoré sú už predkrájané, iné si naopak treba upraviť, športovo prerobiť a začať ich hádzať.
A ako sa vraví športom k trvalej invalidite.

My naozaj máme čím kŕmiť tieto hladné krky, takže nech sa tu nikto nevyhovára, že niesme schopní sa o nich patrične postarať, keď sem prídu.

nové