Rozhovor o IQ a budúcnosti eugeniky

Rozhodol som sa spracovať sumár z rozhovoru s dánskym vedcom Emilom OW Kirkegaardom na tému IQ a eugeniky. Pôvodne som zamýšľal to celé preložiť, ale video trvá hodinu a urobiť z toho takýto súmar je rýchlejšie a jednoduchšie. 

 

 

 

Sumár z rozhovoru s Emilom Kirkegaardom


IQ a dezinformácie (0:50)

Pokiaľ ide o tému IQ a využitie IQ testov panuje tu množstvo mýtov a nepochopenia. Ide o relatívne komplikovanú tému, ktorá podlieha tlakom politickej agendy. Ľudia, ktorí čerpajú informácie výhradne z mainstreamových zdrojov môžu uveriť rôznym bludom typu, že IQ v skutočnosti neexistuje, na IQ nezáleží a podstatná je len "emocionálna inteligencia" či dokonca tomu, že IQ je len rasistickým konštruktom belochov.

 

Vedci sa tejto téme často zvyknú vyhýbať - najmä, ak ide o rozdiely v IQ medzi rasami. Panuje tu strach z toho, že by im nemuseli byť udelené granty, mohli by prísť o prácu alebo by sa stali terčom fyzických útokov. Ide o veľmi komplikovanú a politicky citlivú oblasť. (03:16)


Testovanie inteligencie v raných časoch malo podobu klasických vedomostných testov (napr. vymenujte všetkých prezidentov USA), čiže de facto išlo skôr o testovanie vzdelanosti než IQ. Tento druh testov tiež nebol veľmi vhodný pre medzi-kultúrny prieskum. Podľa Kirkegaarda však i takéto testy majú istú validitu, pretože inteligentnejší ľudia budú skôr hľadať informácie obsiahnuté v takýchto testoch. Dnes sa zvyknú používať testy ako Ravenove progresívne matice. Pri tomto teste ide o rozpoznanie vzorcov. Tento základný test môžu robiť i negramotní ľudia, pretože nezahŕňa žiadne slová. Ide o preferovaný test pri skúmaní IQ naprieč kultúrami. (05:47)

 

Ravenove progresívne matice patria k najlepším testom na meranie tzv. faktoru g. Ich veľkou výhodou je kultúrna neutrálnosť. Zadarmo sa môžete otestovať napr. tu.

 

Ďalší zaujímavý test spočíva v tom, že žiada ľudí z rôznych kultúr, aby nakreslili človeka. Čím viac toho ľudia prikreslia k "postavičke", tým viac to prispieva k ich IQ. Takýto druh testu je však len hrubou aproximáciou.

 

Ďalší spôsob ako testovať IQ je analýza reakčného času. Napríklad je tu test, pri ktorom osoba čaká na svetlo a výskumník jednoducho meria ako dlho jej zaberie zdvihnúť prst, keď sa objaví svetlo.


Kirkegaard uvádza, že tieto druhy chronometrických testov merajú čas rozhodnutia, pričom "dve tretiny času zaberie zdvihnutie prsta", čo však mnoho ľudí nevie (09:05). Tieto testy korelujú s inteligenciou a nemajú nič spoločné s akýmkoľvek typom učenia.

 


Zvýšenie IQ

Špecialisti na vývin dieťaťa dodnes neboli schopní trvalo zvýšiť IQ skupín s nízkym IQ, čo naznačuje, že IQ je fixné. Je tu niekoľko environmentálnych faktorov, ktoré fungujú, ale nedokážu zdvihnúť IQ, skôr naopak. Poskytnúť dopredu odpovede alebo dať test dvakrát neurobí žiadnu osobu múdrejšou.

Ďalším zásahom je program nazvaný Head Start (12:24). Head Start predstavoval americký program, ktorý bol vyvinutý v 60. rokoch pre chudobné deti a mal za úlohu zvýšiť ich inteligenciu a zdravie.

Kirkegaardov spoluautor zozbieral všetky poznatky o tomto programe a zistil, že IQ skóre naozaj vzrástlo, avšak bolo otázne, či k tomu došlu kvôli príprave na test, alebo program Head Start reálne urobil deti múdrejšími (13:08). Neskôr sa zistilo, že výsledok sa dostavil vďaka príprave na test.

 

 (14:07) Predpojatosť a životný výsledok

Pri testovaní naprieč kultúrami sa môžeme stretnúť s jazykovými bariérami, ktoré môžu prispieť k predpojatosti. Ak napríklad použijete test v anglickom jazyku pri Číňanovi, dostanete nepresné výsledky. Test by mal byť preto v materinskom jazyku testovaného alebo by mal byť neverbálny. 

V súvislosti s využitím inteligencie ako predpovede životného výsledku to funguje tak, že sa v rámci typickej štúdie vyhľadá adolescent, ktorému sa dá IQ test a potom sa sleduje ako naložil so svojim životom o 20, 30 alebo dokonca 50-60 rokov neskôr. Hodnotíte koľko peňazí táto osoba zarobí, aké vzdelanie dosiahla, či bola odsúdená za závažnú trestnú činnosť, atď. V zásade posudzujete ako dobre funguje vo svojom bežnom živote.

Všeobecné zistenia sú celkom dobré, hoci nie dokonalé pri predpovedani kto má aké postavenie v spoločnosti. Korelácia (15:49) povedzme včasnej životnej inteligencie a dajme tomu neskoršieho vzdelania je okolo 5 alebo 6, čo znamená, že asi 40% variácií vo všetkom vzdelaní spadá pod samotnú inteligenciu.

Navyše niektoré osobnostné typy sú celkom dobré v predpovedaní inteligencie. Napríklad jedinci s vyššou úrovňou svedomitosti (napr. tým, že sa o seba starajú, umývajú si zuby, atď.) sú neskôr v živote zdravší. Podobné výsledky dostanete i pri ďalších osobnostných rysoch.

  

Rasové a etnické odlišnosti v IQ

USA má asi 100 rokov testovania medzi čiernymi a bielymi a menej rokov v prípade Hispáncov. Je tu 15 bodový rozdiel v IQ medzi čiernymi a bielymi, ktorý kolísal len mierne a vo všeobecnosti zostáva konštatný.

 

 

15 bodový rozdiel v IQ  medzi bielymi a čiernymi v USA. Behom 100 rokov zostáva tento rozdiel konštatný napriek tomu, že politika v USA sa voči černochom zmenila z rasistickej na negrofilnú. 

 

Aziatom sa v USA darí lepšie ako bielym, pokiaľ ide výsledky v IQ napriek niektorým rasistickým presvedčeniam a tomu, že niektorí z nich predtým žili v takmer otrockých podmienkach. Priemerné IQ v Indii je okolo 80-85 bodov.

 

Východná Ázia skóruje lepšie ako bieli s priemerom 105-108 a Singapur, ktorého skóre je 110 bodov, je držiteľom rekordu. Výsledok Singapuru však nie je až tak prekvapivý vzhľadom k tomu, že ide o mestský štát (veľké mestá zvyknú priťahovať ľudí s vyšším IQ) obývaný prevažne Číňanmi (čiže skupinou s vysokým priemerným IQ). 


Nájdeme i nejaké africké skupiny, ktorým sa relatívne darí, pokiaľ ide o IQ. Najlepšie je na tom JAR (28:40), kde je to však spôsobené tým, že ide o belochov. Z černošských skupín sa relatívne dobre darí ľuďom z Ghany či Nigérie, čo je však dôsledok toho, že ide o celkom selektované skupiny, nie utečencov či obdobné prípady. Treba mať na pamäti, že mnohí černosi žijúci v Európe nie sú dostatočne reprezentatívnou vzorkou obyvateľov ich krajiny pôvodu a častokrát patria doma k elite.

 

V Európe sa veľmi nedarí moslimským skupinám a čo je zaujímavé, tak mnohé moslimské skupiny sú na tom ešte horšie ako nemoslimskí černosi. Napr. takí moslimskí Iračania zapadnú horšie do spoločnosti ako nemoslimovia z Ghany (očividne kultúra či náboženstvo tu zohráva svoj podstatný význam). Ako najhoršia kombinácia vychádza spojenie černoch + islam. Dobrým príkladom sú Somálci, ktoré zo skupín, ktoré Kirkegaard ku dnešnému dňu preskúmal, dopadli najhoršie. Výkumníci študujú krajinu pôvodu utečencov (IQ, kriminalitu, zdravie, životný výsledok) a selekčné procesy v prijatí a v konečnom výsledku (38:23).

 

Budúcnosť eugeniky

V súčasnosti disponujeme technológiou umožňujúcou selektívne zisťovanie stavu pred narodením, ktorá sa nazýva in vitro fertilizácia alebo IVF. Funguje to tak, že vedci vyberú embryá zo ženy, umiestnia ich v Petriho miske, a potom analyzujú.

Vedci čakajú na okamih, kedy sa embryá rozdelia a ak sa rozdelia zdravo, potom sú pripravené pre ďalšie skúmanie. Táto oblasť sa nazýva reprodukčná genetika a spomínaný proces je niekedy označovaný ako pred-implantačná genetická diagnostika (PGD). IVF a PGD však môžu byť veľmi nákladné - v Spojených štátoch stoja okolo 20 000 dolárov.

Napriek tomu môže byť PGD vnímaná ako investícia do rodiny, keďže rodičia si môžu vybrať embryo, z ktorého s najväčšou pravdepodobnosťou vyrastie dieťa s geneticky žiaducimi vlastnosťami akými sú vysoká inteligencia, ktorá koreluje s priaznivými životnými výsledkami.

O 10 rokov budú DNA testy schopné predpovedať okolo polovice IQ variácie (54:39).

K dispozícii je i ďalšia zaujímavá technológia, ktorá dnes naberá na význame. Ide o opakovanú selekciu embryií, kedy môže byť hneď niekoľko generácií vytvorených v laboratóriu na základe vlastností vybraných samotnými rodičmi (od 55:00). Zaujímavým faktom je, že ak si vyberiete len jednu vlasnosť - inteligenciu - tak ďalšie vlastnosti, ktoré sú geneticky spriaznené s touto vlasnosťou, sa taktiež posilnia.

0
Vivian

toto je zrejmé môj posledný príspevok, a zrejme ho Norman zmaže, ale ja čítam tvoje snaženie na tomto webe, a si myslím že nie si ako človek v poriadku Aman. Skrátka, ako človek nie si v poriadku, to si fakt myslím. Jednoducho to, čo tu píšeš a linkuješ, nie je normálne. Je to proste za čiarou. My tu máme presne čosi v nás, o akúsi nutnosť tu ide, zachovať bielu Európu, nedovoliť sionistom rozklad. V tomto absolútny súhlas.

Ale prebohaživého, ty chceš prepytujem niekomu diktovať, kedy si ma akože zatrtkať ? A akože fajn, jednoducho teraz toho ktorého jedinca náhodou zbavíme možnosti si plnohodnotné zatrtkať, a ten nebude môcť mať z toho dôsledku deti následne...atď. Vieš iné je kritizovať hovädá, ktoré z dôvodu vychcanosti alebo na svojej mentálnej úrovni znásilnia ženy, ... Ale iné je proste niekomu určovať, či sa má alebo nemá pod nejakou zákonnou normou, lasky, a akože za cenu pôžitku rozmnožovať. To je predsa úplne choré !!!

Trebárs akákoľvek krásna blondínka porodí potomka, ktorý nebude v budúcnosti v IQ testoch dostatočne úspešný.....Pane bože!!!! Zajtra sa ty zaľúbilš do ženy, s ktorou počneš dieťa, rozhodneš sa s tou ženou žiť, a to dieťa sa narodí s nejakou vašou, či už mentálnou alebo, fyzickou chybou, myslíš, že budeš skúmať tento problém teba samého, cez túto tvoju stále podsúvanú optiku ?

Norman

to je prepis toho videa, ktoré spravili, ako vidíš, mladí, vzdelaní a normálni ľudia.
Sú to vážne veci, konieckoncov ani nie nové, Amerika s nimi zápasí už dávno a teraz stoja pred Európou. Tvoje výčitky sú určitá klasická reakcia, ale takéto články nemusia byť teraz nejako moc pochopené, môžu sa zdať za čiarou, ale pomáhajú ľuďom zamyslieť sa, viesť dialog, aj vnútorný, aj keď s nimi nesúhlasiš, alebo ich chápeš nie presne.

Takisto si treba všimnúť, že tie témy sa zjavujú nielen tu, ale v portáloch po celom svete. Znova platí, že len písaním a poučením dáme šancu humánnemu postoju. Ak sa tak nestane, ak to nebude úspešné, dôjde k živočíšnym reakciam. My sa snažíme tie budúce hlúpe inštinktívne reakcie zmierniť (i keď si ani v tomto nemožno robiť prehnané nádeje).

Aman Againsttime

Ty si na ňu príliš dobrý. Už minule ma nezmyselne napádala a toto, čo tu predviedla je už naozaj vrchol. Obzvlášť v kontexte toho, že toto video a prepis sú fakt totálne "mäkké", vyslovene určené pre "normálov", žiaden extrém. A ona reaguje tak, ako reaguje. Neuveriteľné...

Aman Againsttime

Aby som to vyjasnil. Zrejme stále podceňujem situáciu - i tu na Nadhľade. Zdá sa, že tieto témy, i v takejto miernej podobe, sú stále pre mnohých nestráviteľné. Máme čo robiť, aby sa ľudia zbavili týchto hlúpych predsudkov a prestali žrať zákernú propagandu.
Príde mi však bizardné, že niekto zašiel už tak ďaleko, že nemá problém písať o boji za bielu Európu a proti sionizmu a zároveň ho takéto video vyvedie z miery. Dosť divné...

Norman

Mne to nepripadá divné, je to práveže bežné.
Nechápem, prečo ťa to prekvapuje a prečo sa rozčuluješ.

Aman Againsttime

Ja som úplne kľudný. Ale to ešte neznamená, že nebudem kritický na adresu niekoho, koho hlúpe príspevky mi už dlhodobo vadia. Nemienim ju šetriť. :-) A nie, v našich kruhoch by to už nemalo byť také bežné.

Norman

"Nemienim ju šetriť."
Ešte dobre, že si tam dal smajla, ináč by si ľudia mysleli, že to myslíš vážne.

Aman Againsttime

A čo, keď to myslím vážne aj so smajlom? Ja som väčšinou veľmi kľudný, zdvorilý a milý typ. Ale, keď chcem, tak viem byť i veľmi jedovatý. Netreba ma provokovať, lebo môžem nepríjemne pohrýzť :-). 

 

Norman

Práve tak ťa vidíme všetci, Aman :)

Mne sa zdá, respektíve považujem za jasné, že práve ty by si si mal s Vivian najviac čo povedať, vysvetliť.

Aman Againsttime

Ja viem, že ten obrázok ma dokonale vystihuje. :-)

Pokiaľ ide o Vivian, tak jednoducho môj problém je, že mám dosť dobrú pamäť. Nezabúdam na predošlé príspevky. A keď sa toho nakumuluje, tak dôjde k výbuchu. :-)

Vivian

prepáč Aman, ak sa hneváš pre moje príspevky, nemôžem za to.

Norman, ďakujem za tvoju trpezlivosť.

Všeobecne, aj Mysliteľovi :

nikde som nenapísala čosi, že súhlasím a podporujem myšlienku, aby sa štát staral o asociálov, rôznych " parazitov ", ktorí sa rozmnožujú nekontrolovanou kopuláciou ". Nič také som nikdy nenapísala.

Môj príspevok bola forma zhrozenia sa nad tým, ( uznávam, nie práve odborná a a slušná ) ako by sa mohla eugenika a teda vlastne cielený rozmnožovací, nazvyme to zákon, pravidlo, časom zneužiť na zabíjanie, či už nepotrebných, alebo dákym iným zákonným označením pomenovaných jedincov. V podstate nikdy nevieme, či v našej rodinnej anamnéze nebolo, pred povedzme 10 generáciami, dáke mentálne, alebo vážne fyzické ochorenie, ten chromozóm je proste ešte stále možný. Ak však predpokladáme prijatie nejakej normy pre selekciu toho, čo je dobré a čo už nie, dávame si sami do ruky nebezpečný nastroj. A TOTO, ten pomyselný nástroj, bola nosná myšlienka môjho príspevku. Pretože rozhodovať o živote a smrti toho ktorého človeka, len preto, že sa narodil s určitými fyzickými danosťami, a nie je dostatočne ušľachtilý podľa nami danej normy, podľa daného zákona, ktorý niekto vymyslel, alebo jednoducho ten jedinec nie je v pláne, aby splnil kvótu, ktorá v prenesenom význame, spĺňa koeficient použiteľnosti vrámci tzv. " šľachtiteľskej ľudskej farmy ", je tu tým pádom riziko niečoho, riziko toho zákona, jeho zneužitie jedincom, alebo skupinou, zákonmi, ich obchádzaním , atď. , alebo sa cely proces, ktorý môže sledovať zprvopočiatku možno ušľachtilý cieľ, zvrhnúť na akusi doktrínu totality, rovnakú, ako doktríny režimov, ktoré tu toľko krát kritizujeme.

Majetkové bohatstvo kontra chudoba, tento stále sa opakujúci boj medzi dvoma pólmi ľudskej existencie, môžme samozrejme ovplyvniť cirkevnou a štátnou zákonnou normou. Zákonnou sa to dialo a deje sa Číne. Ale pokiaľ mám info, ani v Číne nedokázali matky zabiť druhé a ďalšie dieťa. Odniesli ho do lesov, v Číne sú takéto segregácie odložených detí, ľudia, ktorí žijú hlboko v lesoch, bez mena, bez dokladov, vlastné bez akejkoľvek ľudskej existencie defacto. Živia sa a pracujú vrámci týchto komunít, samozrejme protizákonne a skryto. Štát ako výkonná moc vie o týchto " odložených deťoch" , občanoch, a ticho to toleruje.

Ešte ma napadá iný uhol pohľadu -šľachtický rod ako taký. Ešte stále ich je veľa po celom svete. Tí ľudia sa ženili a vydávali vždy iba medzi sebou, prizrite sa však občas ich zdegenerovaným tváram. Stojí to za to. Nenastalo tam " miešanie krvi " a má to za následok síce možno ušľachtilú myseľ v zmysle dobrého a nákladného vzdelania, možno tým pádom akejsi ušľachtilosti voči spoločnosti. Nezabúdajme, že títo ľudia nikdy nemali majetkové problémy, ale aj tak sa u nich prejavovala zhýralost, hlúposť, a trebárs aj nedostatočná vzdelanosť cez podobu ich činov. Je to od prípadu k prípadu, boli aj takí aj onakí.

My jednoducho nemôžme naprogramovať geniálneho človeka, lebo jednoducho sami nie sme geniálni, ľudstvo je omylné, a presne ako vraví Norman, evolúcia sa deje práve vďaka omylom ľudstva, z ktorých by sa malo ľudstvo poučiť. Ak to nevie, nastupuje príroda, ktorá to rieši za to ľudstvo sama. Ale zasahovať do prírody, a kontrolovať a usmerňovať jej zákonitosti, myslím si, že vždy viedlo k zániku prírody, nie k jej obrodeniu - nadnesene povedané.

Ach , to by chcelo dlhšiu diskusiu, možno osobný rozhovor, lebo napísané opäť môže byť rôzne pochopené.

Norman, ja budem a som len rada, keď sa tu budeme rozprávať o týchto problémoch, a ak, aj ja rada uznám svoj možno mylný názor. Budem ti za to vďačná a určite sa nebudem hnevať ani jedovať. Dik.

Ema

a namiesto inteligentného, slušného a neagresívneho človeka pojmeš za otca svojho potomstva smradľavého urevaného bezdomového ožrana oštiavajúceho námestie. Ak by si bola z nejakého dôvodu natoľko streštená, že ťa to verejne štiace hovado niečím fascinuje, nastupujú tvoji rodičia, aby ťa uchránili pred nešťastím, pretože pre toto ťa nevychovávali.

V širšom pohľade tu v istom momente nastúpila "liberálna" ideológia, ktorá ťa k tomu hovadu podstrkáva a ty, keďže si blbá, budeš mať snahu plniť proximatívny cieľ - vyzerať "moderne" v súlade s aktuálnou ideológiou a bez ohľadu na názor rodičov - a privedieš na svet polodementov do nekompletnej rodiny. Pretože ošťan sa, samozrejme, starať nebude.
Chápeme sa?

Už to tu bolo ikskrát spomínané - klasickou ukážkou eugeniky je Singapúr, ktorý podporuje manželstvá a potomstvo vysokoškolsky vzdelaných ľudí (muža a ženy, podotýkam). Toto tam funguje dve generácie - a pozri si štatistiky všetkého možného pozitívneho a pozíciu Singapúru v nich. Čo je, prosím ťa, na tom "protiprírodne"? Čo je protiprírodné na živote v civilizácii pokojných inteligentov? Zdá sa ti život v spoločnosti, kde ťa nikto cestou po ulici neokradne, neznásilní a nepodreže málo dobrodružný? Málo "prírodný"?

Mimochodom, šľachta sa medzi sebou namnožovala z mocenských/majetkových dôvodov, nie pre eugeniku. Snáď ti tým neprezrádzam žiadne tajomstvo.

Vivian

Emi, ja chápem tvoje rozhorčenie a zdieľam rovnaké ľudské hodnoty ako ty.

Príklad počúraneho bezdomovca, alebo alkoholom zmoreného emigranta nebol najšťastnejší v tejto debate. Pretože takéto okrajové prípady nie sú a nikdy nebudú tvoriť jadro príkladu ne/fungovania akejkoľvek spoločnosti / zriadenia, to je predsa jasné.

S tým Singapúrom, ma napadla myšlienka, ktorú som tu už minule spomenula a to, že povaha a tradície spolu s náboženstvom Aziatov, sú diametrálne odlišné od bielych Európanov.

O ekonomickom raste Singapuru a štatistikách tvorených v súvislosti s ním, na ktoré sa odvolávaš, ma napadla táto Vitkovičova prednáška, linkovaná aj na Prope aj s diskusiou, kde mimochodom druhý diskutér spomína Habsburgovcov. Ale nie to som chcela. Ja som vybrala link Jetotaku - prednášku som si kedysi pozrela práve z tohto webu. Je pod ňou aj obsiahla diskusia, aj s autorovými odpoveďami na prípadné otázky. Doporučujem práve začiatok prednášky, spomenuté práce, downov syndróm detí, možné príčiny, eugenické plány vrámci inteligentného a výkonnostného potenciálu týchto detí v budúcnosti, príčiny tohto stavu, plany v spojitosti so zvrátenosťou mocenských štruktúr využívať túto pracovnú silu v budúcnosti, atď. atď.... :

blog.jetotak.sk/kriticka-ekonomia/2013/01/02/kronika-vopred-ohlasenej-zmeny/

To, že či my môžme zastaviť prílev emigrantov na územie Európy pomocou eugeniky, môj predošlý príspevok nebol, myslím tým ten, ktorý bol ako prvý vrámci tejto diskusie, a ani ten druhý, na ktorý si reagovala.

Ešte ku tomu Singapúru, mám dávnejších známych, manželov, dnes už rozvedených, on vrcholový manažér, ona auditorka. Ich potomok - jedna dcéra, ktorá už vo svojich kedysi jedenástich rokoch, bola vysoko inteligentné dieťa. Títo manželia, resp. manžel dostal v r. 1997 pracovnú ponuku na 4 roky v Singapure, kde odišiel aj s manželkou a dcérou, ktorá tam následne aj návštevovala tamojšiu školu. Po štyroch rokoch, v r. 2001, sa tento manželský pár rozviedol, ako som sa neskôr dozvedela, dcéra študujúca jednu z predstižnych europskych univerzít, prepadla drogovej závislosti, a dodnes sa z toho nespamätala. Vieš Emi, štatistiky sú jedna vec, ale ako sa vraví " skutočný, reálny život je inde ". Je veľmi rôznorodý.

A ešte, člen kráľovskej rodiny by si nikdy nezobral za ženu sedliačku, ani svoju otrokyňu a ani poddanú. Vždy iba členku kráľovskej rodiny, áno, aj preto aby sa upevnil majetkový a mocenský princíp. Ak sa oženil dáky lénny šľachtic so sedliačkou, bol zväčša vydedený, a následne prekliaty svojimi príbuznými. K šľachtickému a následne kráľovskému titulu sa mohol dopracovať aj nejaký vojenský vojvodca z nižšej spoločenskej vrstvy, ktorý dobil územie a následne sa stal jeho samozvaným vládcom - kráľom. ...etc... etc...

Ak si predstavím spoločnosť, trebárs v krčme dva stoly, pri jednom sedí skupina robotníkov, pri druhom skupina manažérov, rozlišuje ich oblečenie, téma debaty a miera vypiteho alkoholu a tomu úmerne správanie. Napadá ma v tejto súvislosti Tokyo, kde som bola raz večerať v jednej pomerne drahej reštaurácii. Sedela v ňom veľmi bohatá klientela tohto podniku, prevažne úspešných mužov, v drahých značkových oblekoch. Keď som navštívila veľmi luxusnú toaletu, toaletu v tomto luxusnom podniku, bola som zdesená, bola spoločná pre mužov aj ženy. Husto opľuté steny a podlaha, moč mimo záchodov, na zemi, a po kútoch... Áno, aj takto sa správajú veľmi bohatí, vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Ema

nenúť ma čítať Jetotak, zaoberať sa skrachovanou rodinou ne-Singapúrčanov a akýmisi manažérskymi degenerátmi. Všetci aj tak len potvrdzujú nutnosť eugeniky.
Mimochodom, spoločnosť, ktorá má "koedukované" hajzle, nie je normálna.

Mňa zaujíma, aké máš hodnoty. Čo pre teba znamená ľudská dôstojnosť - či si niekedy nad takouto vážnou témou ráčila rozmýšľať.

Vivian

nikto ťa k ničomu nenúti.

Odpovedala som na tvoju poznámku o štatistike v Singapure, že vysokoškolsky vzdelané páry majú štatisticky lepší život ako iné, a ich deti, detto, a tým sa spoločnosť stáva ľudsky hodnotnou. Mimochodom, je Singapur krajinou, kde je trest smrti za prechovávanie a pašovanie narkotík ? Ano je tomu tak. V Číne popravia Číňana za krádež na trhovisku a pod. Takže zločin a jeho špecifikácia vrámci práva a judikatúry, preto, aby bola naplnená skutková podstata ľudskej dôstojnosti, má tiež svoje špecifiká.

Pozri si prosím začiatok tej linkovanej Vitkovičovej prednášky, je o tom, o čom tu od začiatku tejto diskusie neskryto píšem. O nebezpečenstve plánovania " nadčloveka ". Skrátka, môže sa to vymknúť z rúk, alebo aj nie. Štúdiá toho chlapíka, ktorého spomína Vítkovíč, píše, že áno.

Moje predstava ľudskej dôstojnosti ? V prvom rade, by si sa mala spýtať, čo je jej predpokladom ? Dobre fungujúce podnikateľské prostredie ?asi nie, fungujúci štát ? Hm, neviem, .....

Ľudská dôstojnosť je predovšetkým právo človeka na dôstojný život a fungovanie v spoločnosti, podla hierarchie ľudských zákonov, ktoré túto dôstojnosť zaručujú. O tom, čo je morálne, ľudské, správne a dobré, hádam nemusíme hovoriť.

Regulovať pôrodnosť antikoncepciou, alebo zákonom, je už len opatrenie, ktoré bolo vymyslené na podporenie určitých cieľov, spojených s opatreniami ako predísť rôznym nežiaducim veciam vrámci spoločnosti - potratom, deťom počatych alkoholikmi, rôznymi inými problémovými pármi, či už bez hmotného zabezpečenia, atď. atď.

Idea, vymyslieť spoločnosť, v ktorej sa budú rodiť iba slušní, geniálni, inteligentní a úspešní ľudia, je podľa môjho názoru utópiou. Ale rada sa nechám presvedčiť, že tomu tak nie je.

Vivian

to vyšlo 9.11.2012 na : http://marginalrevolution.com/marginalrevolution/2012/11/childhood-autis...

Tá Goldenova práca sa už nedá na webe marginalrevolution otvoriť, ale zadaním do Google sa objaví v odkaze ako pdf. Má 51 strán :)

Golden o.i. píše presne o tom, čo v prednáške vraví Vitkovič, o použití autistických detí v IT priemysle, detí, ktorých rodičia, prevažne študenti predstížnych amerických univerzít, žijúci v tamojších campusoch, sa cez soc.siete zoznamujú, následne uzatvárajú cielené manželstvá, rodia autistického deti pre potreby a využitie potenciálu autistov v spoločnosti. Tie data sa ukladajú a naďalej skúmajú a tento experiment je cielený a sledovaný.

Trebárs aj príklad toho, ako sa eugenika aj takto " vymnkne z rúk " dá zneužiť, lebo " niekto " si povie, že tie a tie vlastnosti človeka sú využiteľné a pomáhajú napredovať vrámci vedy, výskumu a v neposlednom rade finančnému zisku.

Stačí sa do toho začitať, je tam toho oveľa viac :)

Aman Againsttime

"Dá sa to zneužiť" je veľmi slabý argument. Takmer všetko sa dá nejako zneužiť a ak by sme mali takto uvažovať, tak by sme sa nikam nepohli. Eugenika fungovala a funguje vo viacerých krajinách. Netreba z nej robiť nejakého strašiaka. Je to kontraproduktívne.

Norman

"zoznamujú, následne uzatvárajú cielené manželstvá, rodia autistického deti pre potreby a využitie potenciálu autistov v spoločnosti"

Čo si pod tým má čitateľ myslieť, pod tým prekladom, "cielené" manželstvá? Ich niekto núti? Nie. Ba nie je pravda ani to, že by to niekto podporoval. je to efekt, ktorý vzniká sám a na prospech zúčastnených a plne z ich vôle.

Rodia deti pre "využitie", alebo normálne pre seba? Na základe čoho tvrdíš, že rodia deti pre využitie "v spoločnosti". A ako užitoční sú autisti, teda nefunkční autisti (každé použitie pojmu "autista" by malo znamenať tých so sníženou "funkčnosťou", teda vlastne ľudí, o ktorých sa treba starať a ktorí teda nemajú žiaden prínos - o tom probléme je ten text, nie o pestovaní programátorov.

To pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/5fdf/3fcf003ddbdda32671dd5d4ae2e477e91d...
a jeho sumáre len tvrdia, že dochádza samovolne k "assortive mating", a že následkom toho je zvýšený počet postihnutých tzv ASD ( to je tiež samo o sebe zrejme nie pravda, ale to je iná téma). Netvrdí, že to niekto plánuje a robí cielene.

Ale povedzme, že dochádza k nejakým nežiaducím vývojom z dôvodov nových sociálnych
pomerov, internetu a podobne (ako hovorí pdf). Ale práve preto sa treba venovať genetike a eugenike, aby sme vedeli, chápali a dokázali tieto procesy korigovať. V žiadnej oblasti si ľudstvo nezakrýva oči - iba v tých, kde to vládna moc robí zámerne. A robí to v prípade eugeniky, ktorú chce nechať len pre svoje manipulatívne až despotické zámery. Práveže jediný spôsob, ako zabrániť zneužitia eugeniky, je otvorene o nej hovoriť, dať ju do verejného diskurzu a takpovediac verejného vlastníctva.

Kľudne si viem predstaviť, že nejaké mesto či iná komunita sa vyhlási za eugenickú a bude ju podporovať - podobne, ako podporuje vysadbu zelene, čistotu svojich vôd, lokálne ľudové umenie alebo telesnú výchovu svojich detí alebo rodičovskú politiku vôbec. Na tom nie je nič zlé, ba je skôr nenormálne, že sa to všade ešte nedeje.

Vivian

aha, takže TY by si chcel Norman, niečo určovať a korigovať. Pozor, ego, od toho je už len krôčik k opitiu sa mocou a rozhodovaním absolútneho veta, čo je a nie je dobré.

Autisti ? Sú ľudia, na ktorých môžeš, ale vlastne, vôbec nemusíš dávať pozor. Budú robiť to, čo im zadáš. Zanietene, efektívne, bez skúmania, či je to alebo nie je dobro či zlo, a bez potreby prestávky aj 15 až 20 hodín. Bez odpočinku. Zomierajú pomerne mladí. Nie je problém s vyplácaním dôchodku.

vieš ty vôbec Norman, čo je štát, jeho moc a nariadenia ? Predpokladám, že áno. Vieš vôbec, čo je štát a jeho skryté ešte len rodiace sa nariadenia a moc ? To len tuším.

Nahraď slovo " služba " slovom " eugenika " v tomto opäť raz pieskovom domčeku :

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/431993-na-urade-vlady-vznikne-pro...

Norman

"Korigovať" je to hrozné zlo? A ešte veľkými písmenymy zámeno "TY" (teda ja)? A ešte hneď reči o "egu"??
Pritom som napísal:
"Ale práve preto sa treba venovať genetike a eugenike, aby sme vedeli, chápali a dokázali tieto procesy korigovať"

Je tam plurál, my, nie ja. Je to práve veta, ktorá je plne v zmysle toho pdf o autizme, o ktorom je reč a ktorý si sem dala ty - teda o tom, že sa šíri choroba (autizmus) a šírenie choroby treba korigovať (alebo azda nie?).

Veľmi slabý a nefér útok, Vivian.
Opitie sa mocou? Je zaujímavé, že keď my niečo chceme, tak je to vždy príliš. Naši (vládnuci) oponenti, tí si ale robia, čo chcú. Pripomína mi ten príbeh, keď sa v hore ťaží drevo vo veľkom, stromy padajú hlava nehlava, zver sa zabíja či vymiera, a vtedy tam príde amatér ekológ a povie:
"Zdá sa to byť priveľa, treba trocha racia a asi treba ťažbu korigovať, povedzme o 5 percent".
Vtedy na neho všetci vybehnú :
"Bacha na to tvoje ego, ty by si chcel niečo určovať, ty si opitý mocou".
Asi tak.

No, čo sa týk autistov, sú rôzni ale o tom sa predsa nemusíme baviť, zatiaľ je to stále choroba zapísaná v medicínskych buchlách ( možno to neskôr zmažú, ako u homosexuálov a všetci budú zdraví. Hm, zaujímavé, prečo to tak nespravia aj s rakovinou a bolo by po probléme ... ale to je už o inom). Podstatné je, znova, že aj v tom tvojom pdf je chápaný autizmus ako choroba, nie ako prínos.

(vôbec vlastne používaš tú prácu, to pdf, nesprávne, akoby si nedocenila jej hlavnú myšlienku, pointu. Takže znova: starý Golden sa v nej snaží obviniť intelektuálov že tým, že spolu vytvárajú rodiny, vlastne šíria chorobu. To je jej hlavná myšlienka a treba povedať, že tiež riadne podlá a dysgenická. Šikovní a inteligentní ľudia, nepárte sa spolu, lebo budú vznikať autisti, aby to lepšie znelo, bude sa šíriť "ASD" (to znie takmer ako AIDS). To je proste výkvet propagandy, doslovne ako v Gold nad zlato )

A nakoniec ten tvoj posledný bod, ničím nepodložené spojenie byrokracie s eugenikou. To je skutočne zas len ten argument "zneužitia", ktorý sa dá aplikovať na všetko. Nemali by sa staviať cesty, lebo ich štát použije na prevoz svojich policajtov. Nemala by sa učiť fyzika, lebo ju štát zneužije na výrobu bômb. Nemalo by sa používať mydlo, lebo čo ak sa na ňom niekto šmykne? Zakázať hygienu, zakázať eugeniku!

Vivian

Norman, prepáč, nemyslela som to ako útok na teba a ani čosi podobné, bol to len dôraz na jednotlivca, v tomto prípade teba, alebo skupinu, ktorá chce pomocou nejakej malo dokázanej myšlienky čosi propagovať ako jediné, výlučne správne a dobré.

Vážim si tvoj prístup aj tento tvoj príspevok. V mojom predošlom príspevku nebol žiaden útok na teba. Naopak, ako si si všimol, na mňa sa v tejto diskusii pod článkom, vzniesli mnohé útoky. Ale nie o tom som chcela.

Prečítala som si ešte raz tu Goldenovu prácu aj Cowenov článok plus diskusiu pod ním na marginalrevolution.com

Golden je pomerne mladý človek. Pre svoj výskum použil dáta zo Silicon Valley, ktoré zrejme boli tak trochu alarmujúce kvôli vysokému číslu štatistiky ochorenia Aspergerovym syndrómom - autizmom, za posledných 20 rokov. Ak máme vychádzať zo skutočnosti, že primárne si žena vyberá partnera zo svojej spoločenskej a sociálnej vrstvy, v rovnakom povedzme inteligenčno- sociálnom prostredí a dochádza k uzavretiu manželstva a následnom rodení deti, predpokladáme teda, že by sa mali rodiť rovnako úspešní, zdraví a šťastní ľudia. Ale nie je tomu tak a to si všimol aj Golden, a zrejme preto ten výskum urobil.

Na druhej strane môj hypoteticky ( a zrejme aj Vitkovičov pohľad vrámci jeho prednášky ) len naznačuje koreláciu medzi týmito prvotne veľmi cielene pozitívne plánovanými zväzkami muža a ženy v určitom prostredí, štatisticky ale preukázateľne inak sa vyvyjajuce a v neposlednom rade štátom hypoteticky, ešte raz opakujem, hypoteticky využívajúce vysledky týchto spoločenských zväzkov, ako možnosti novej pracovnej sily určitej ľudskej génovej nazvem to " omylnosti ".

Čo bolo dôvodom tejto omylnosti ? Primárne dôvod, že inteligentni, dobre zarábajúci ľudia v IT priemysle pohybujúci sa väčšinou dňa pri PC, a v prostredí, kde by mohla byť trebárs aj zvýšená koncentrácia olova, ( ako hovorí jeden diskusný príspevok pod Cowenov článkom) tak tito ľudia, ženy aj muži, by mohli byt v tomto prostredí ovplyvnení vrámci plodnosti, nejako, trebárs aj týmto znečisteným živ. prostredím ? Áno, aj.

Ak vezmeme do úvahy celosvetový fakt, že na svete má inteligentnejšia a sociálne majetnejšia spoločenská vrstva ľudí problém skôr splodiť dieťa, ako opak, t.j. zamedziť častej pôrodnosti trebárs antikoncepciou, musíme sa opýtať prečo je tomu tak.

Chceme korigovať pôrodnosť tej skupiny obyvateľstva, ktorá sa nevie o seba postarať, z dôvodu nižšieho IQ, keďže v dôsledku robotizacie a neustáleho drancovania nerastných zdrojov nastáva, celosvetový tlak na jeho šetrenie, vydobyky produktov z nich, atď. , čoho následkom je, že prímesy v potravinách a v životnom prostredí ako takom, dosahujú abnormálne hodnoty škodlivosti, a my z toho dôvodu hľadáme za pomoci systematizácie, robotizacie nový spôsob, ako prácu 20 ľudí nahradiť jedným človekom, a tým 19 ľudí poslať mimo realitu, ktorá je schopná ich uživiť, zamestnať. Nemusia to byť vôbec Rómovia, bezdomovci a emigranti z radov Africanov atď. Tento problém je problém 21. storočia , a ja sa čudujem len jedinému:

keď už sa tu zaoberáme a diskutujeme na tomto portáli o tom, čo by bolo pre ľudstvo dobré, zoberme do úvahy konkrétne práce, výskum na tomto poli problému, a nelinkujme tu videá ako v zábavnom priemysle. (..... ) Pod pojmom assortative mating je vo Wikipedii množstvo odkazov na práce, vedecké práce robené na tomto poli jeho významu.

čo sa týka mojej poznámky ako zneužije štát čokoľvek na upevnenie svojej moci a trebárs aj oligarchov v ňom žijúcich - to je už sekundárny problém. Vymyslí a dokáže sa vrámci vedeckého výskumu nejaká nová teória vrámci čohokoľvek, vezmime ako príklad samotnú eugeniku, ja vravím, že vždy, ale skutočne vždy sa v dejinách ľudstva stalo to, že nejaká dobrá myšlienka, snaženie, alebo zákon, sa zneužil na výrobné a mocenské ciele. To nie je paranoja ani konšpirácia.

keď vezmeme do úvahy fakt minulého režimu v Československu, ktorý zaručoval prácu a ukladal zákonnú povinnosť byt niekde zamestnaný, štatisticky mnohé komunity Rómov mali viac možností prispôsobenia sa bežnému životu bielych, ako je tomu dnes. Ale dobre vieme aj to, že táto vymoženosť byť zamestnaný a dostávať pravidelný mesačný príjem, bola opäť zneužitá, lebo veď vieme ako a prečo. Dialo sa tak preto, že ľudská myseľ je nastavená žiaľ na určité veci, ktoré ak , tak dokáže vždy len nejako k danej situácii vyhodnotiť, spracovať, a využiť v praxi. Slovensko nie je Švajčiarsko a nikdy nebude. Vieme prečo.

prečítala som si o eugenike to, čo je o nej na internete a stále si myslím, že nebol urobený žiadny seriózny výskum, ktorý by dokazoval jej správnosť a neomylnosti, v zmysle cieleného párenia ( cielený v zmysle planovanie niečoho vrámci dajakeho cieľa, ktorý sa tým párením sleduje ) a možnosť zneužitia tohto cieľa je vskutku veľká, aj v tomto prípade, ak sa pozeráme na cieľ cez prizmu samotného genetického inžinierstva a s ním spojených prípadných spoločenských opatrení v jednotlivých komunitách, štátoch, ale aj čo i len v rómskych osadách. Dokladujú to matematické rovnice ako dôkazy tvrdení, ktoré sú použité pri výskumoch, ale ruku na srdce, ako hlboko do minulosti môžme načrieť, aby sme mohli povedať, áno, teória a prax a teda výskum a teda data dokazujú,
že je dobré, aby sa navrhol a odsúhlasil na parlamentnej pôde zákon opierajúci sa o tieto zistenia ?

Úprimne neviem si celkom dobre predstaviť tie gynekologické čakárne preplnené ženami - Rómkami, ako čakajú na predpísané antikoncepcie a termín potratu, mužov - Rómov čakajúcich na termín sterilizácie a pod. , keď dnes sa na bežnú operáciu na Slovensku čaká niekoľko mesiacov a na termín na odborné vyšetrenie detto. Ergo, kto to všetko zaplatí ? Farmaceutický priemysel ? Korporácie, zdrav. poisťovne, štát ? Budú musieť posilniť súdy, vystavať nové väznice pre problémy s tým súvisiace.... atď.

pokým eugenika nebude nejako kulminovať zisk a pripadne dokázateľne pozitíva pre spoločnosť, kto vymyslí now how, a ako ho zákonne podchytiť ? Prax zo Silicon Valley už Golden spracoval a vyhodnotil. Kto to urobí vrámci Slovenska, Európy ? :)

Norman

K tomu Goldenovmu textu nebudem opakovať, že je to zrejme len ideologický útok na správanie intelektuálov, proti eugenike - ale nič by nám nepriniesla nejaká jeho podrobnejšia analýza. Zoberme to inak: jeho text je o tom, že nejaké sociálne správanie vedie k nárastu určitej (vrodenej) choroby. Dobre. Predpokladám ale, že lekárski profesionáli majú v podobných prípadoch priam povinnsť reagovať na výsledky, niečo podniknúť. Ergo samotná jeho výskumná práca a prípadné činnosti na jej podnet vykonané je tiež fakltická eugenika.
Všetky práce okolo tejto problematiky sú proste tiež eugenika.
A nevidíš v tej jeho práci nič zlé.

A v tom je samotný základn problém: ty máš proste na pojem eugenika vrhnuté TABU.
Eugenika je v predstavách politicky konformných ľudí :
-zabíjanie starcov
-zabíjanie telesne postihnutých
-zabíjanie mentálne postihnutých
-zabíjanie novorodencov
-štátom dirigované svadby a výber partnerov
-zákaz trtkania (to tu ktosi napísal, myslím že ty Amanovi)
-urezávanie uší
a podobne.

Sú to nezmysly. Eugenika ale formálne nejestvuje, a tak nie je nejako jednoznačne definovaná. Ale kopa z dnešných vecí - plánované rodičovstvo, predpôrodné kontroly a prerušenia tehotenstva, propagovanie antikoncepcie a individuálna sterilizácia - to všeto dnes funguje a JE to tiež eugenika. Len sa to tak nevolá.

Myslím ale, že viac ako detailami možnej eugeniky je zaujímavejšie zistiť, prečo pre živého boha majú (niektorí) ľudia zo slova eugenika taký strach. Respektíve je jasne, že je to výsledok ideologickej výchovy - ale aj tak je mierne zaujímavé, prečo to neprehliadnu.

Vivian

Norman, priateľu, pokúsim sa ešte raz.

Nad politickým pozadím Goldenovej štúdie som sa až tak nezamýšľala, možno ho viedli politické ambície a ciele, možno nie. Ale uváž predsa, že politika súvisí s ekonomikou a tá s ekonómiou, tá definuje za určitých podmienok, či už blahobyt, alebo chudobu obyvateľstva v dnešnej globalizovanej spoločnosti. Áno, žiaľ, a teda aj politické procesy medzi blahobytom a chudobou a jej príčiny, následky, súvzťažnosť a riešenia. Vychádzajúc z predpokladu, že inteligentná a vzdelaná časť obyvateľstva sveta chce a želá si progres blahobytu a nie chudoby, je tiež jasnym faktom. Málokto však, alebo len percento tohto obyvateľstva, je natoľko vzdelaných, sociologicko vzdelanostne podkutých, rovnako tak informovaných, čo i aj o genetike trebárs, že nie celkom vedia toto všetko zobrať v úvahu, ak by chceli, aby sa vramci želaného blahobytu a šťastia, nejaký návrh zákona, ( ktorý trebárs mohlo iniciovať nejaké občianske združenie, alebo čo i aj bežná prax a skúsenosti na poli pôrodnosti a jej vplyvu trebárs na počet obyvateľstva krajiny, ) stal zákonnou normou v tom, ktorom štáte.

Ja voči eugenike ako vede, nemám v sebe žiadnu moju osobnú " záklopku ani predsudok " vo vedomí ani v podvedomí, nelimituje má žiadne tabu, politické ani náboženské.

Možný príklad procesu voľby dnes : napr., trebárs, hypoteticky - mám vážnu srdcovú vadu, lekár ma varuje, aby som s partnerom neplánovala deti, lebo by to mohlo ohroziť môj život, alebo život dieťaťa. S partnerom sa zhodneme, že deti mať nebudeme, alebo iný priklad, viem, že trebárs sme s partnerom priemerne zarábajúci, rodičov sme pochovali, a vieme že tri a viac deti sú už nad naše finančné možnosti. Toto všetko, velmi skrátené tu spomínané, je o možnosti voľby, zvoliť si vlastný osud, a osud vlastného dieťaťa. Pomocou antikoncepcie, sterilizácie, atď. môžem tento osud nejako ovplyvniť. Ale stále sa to deje z môjho osobného rozhodnutia.

Opak však nastane vo chvíli, ak trebárs v demokracii aká je povedzme u nás, dôjde k tomu, že vládnuca strana dá povinnosť dodržiavať schválený zákon, vrámci ktoreho jeho nedodržanie potresce pokutou, alebo väzením. A to je jeden veľký rozdiel. Pretože poslať niekoho do väzenia za to, že si vybral partnera, s ktorým možno predpokladať, že nesplodí zrovna najsaminteligenta, alebo bude mať viac detí ako povoľuje zákon, hm, neviem, príde mi to ako zasahovanie do prirodzených mechanizmov ľudskej psychiky, a ničenie človeka ísť proti jeho vlastnému presvedčeniu a pocitu, čo je, alebo nie je správne. A to vždy budí protitlak tých, voči ktorým je tento zákon nastavený, a z toho vyplývajúce ďalšie negatíva, s ktorými v tomto prípade musíme rátať. Tá Goldenova štúdia nepriamo naznačuje, že v modernej spoločnosti prevláda názor, že musíme byť všetci veľmi inteligentní a tým pádom vzdelaní, a tým pádom dobre zarábajúci a teda preto aj zdraví a šťastní, ale poukazuje aj na nebezpečenstvá takýchto mentálnych nastavení v praxi. Spoločnosť predsa potrebuje aj menej inteligentných ľudí, aby pracovali v bani, zlievarni, boli vodičmi v autobuse, alebo rúbali drevo. A to vôbec neznamená, že títo ľudia sú neplnohodnotní hlupáci, na ktorých v spoločnosti nezáleží. Prax práve ukazuje pravý opak, že na život bohatých a inteligentných ľudí, treba v budúcnosti počítať nielen s prírodnými zdrojmi, ale aj s bežnou robotníckou pracovnou silou. To nie je žiadny marxizmus, komunizmus, ani iný izmus, alebo náboženský predsudok. Veď trebárs už ako príklad z praxe uvediem len to obligátne, že v meste, v ktorom žijem, je problém s kvalitnými službami vrámci stavebníctva, s inštalatérmi, remeslami, a tak podobne, ale to nehovorím preboha, žiadnu novinku.

Iste chápeš preto Norman, prečo stále vravím, že akékoľvek zákonné donucovacie prostriedky vrámci eugeniky nemusia priniesť želaný výsledok spoločnosti z pohľadu jeho zákonnosti, lebo to môže viesť k rôznym spoločenským konfliktom, tlakom, a trebárs aj ku genetickým defofmitám, a teda tomu, o čom píše Golden. V predošlom príspevku som spomenula príklad Číny. Ale to je extrémny príklad, i keď nie zanedbateľný.

Ja nemám problém želať si, aby na svete žili zdraví a šťastní ľudia, čo i za pomoci eugeniky, len stále dávam do pozornosti ten pohľad " de jure ". A to môže byť veľmi ošemetná vec, ktorá môže s ľudskou psychikou narobiť veľa zlého.

Neviem, prečo si mi vymenoval kvázi tabuľku s bodmi akýchsi možných negatív vramci eugeniky. Už to slovo " trtkanie " , nad ktorým som v minulom príspevku v tejto diskusii vyjadrila svoju ľútosť nad tým, že som ho použila. Mimochodom, používa sa na tomto portáli ďaleko viac iných vulgarizmov, za ktoré sa nik neospravedlní, a nepozastavujš sa nad tým, aby si skúmal prečo práve to a to slovo také a také. Ale neva, - nepodstatné.

Ale už len k samotnému výberu partnerov a jeho bohumilému cieľu - ešte raz : eugenika sa ešte stále zrejme preto nestala zákonnou normou, lebo ju mnohí ďaleko múdrejší a vzdelanejší ľudia ako sme ty alebo ja, neodporúčajú, a to sú zrejme biológovia, sociológovia, prírodovedci, lekári atď. Eugenika môže byť vedou, ktorá deleguje určite humánne ciele, s tým súhlasím, len podotýkam opäť, že tie sa práve spôsobom, akým by bolo ich možné nedodržiavanie, môže vymknúť z rúk a začať tvoriť násilie a psychologický rozklad osobnosti, choroby a pod. a následne rôzne s tým spojené problémy spoločnosti. Nebudem vymenovávať aké, viem, že si domysliš, pretože som presvedčená, že si zdravý a normálny muž. A ja sa na problém dívam zase optikou zdravej a normálnej ženy, empatickej, s určitým nadhľadom vrámci môjho vzdelania a spoločenskej vrstvy, do ktore patrím.

Tento náš rozhovor nie je žiadne podvedomé alebo vedomé vyjadrenie strachu, len snaha o optimálnu bežnú normálnu opatrnosť v rozhodovaní, čo je, alebo už nie je práve dobré. Norman prosím, skús ma pochopiť.

buko

"Ale zasahovať do prírody, a kontrolovať a usmerňovať jej zákonitosti, myslím si, že vždy viedlo k zániku prírody, nie k jej obrodeniu."

Co ine, ako zasahovanie do Prirody je import negramotnych moslim-cernochov do Europy?
najnovsie http://www.kvonline.sk/mimoriadna-sprava-europsky-parlament-rozhodol-o-p...
https://www.rt.com/news/390757-russian-boy-killed-migrant-bavaria/

Co ine, ako zasahovanie do Prirody je tvarit sa ze teror strach a smrt bude teraz sucast nasich zivotov? Este ani nevyschla krv po Manchestri uz tu mame Londyn
https://www.rt.com/uk/390808-witnesses-london-bridge-terror-attack/

Co ine, ako zasahovanie do Prirody je ubytovat eritrejcanov v detskom centre, kaslat na protesty rodicov?
https://www.rt.com/news/386844-refugee-german-kindergarten-outcry/

Co ine, ako zasahovanie do Prirody je znasilnovanie vedy na dokazovanie ze existuje nieco ako gender-fluidita, ze citit sa byt konom alebo mackou je OK?
https://en.wikipedia.org/wiki/Species_dysphoria

Co ine, ako zasahovanie do Prirody a pretvarovanie sa ze toto je teraz nova norma, je toto vsetko co sa denne deje?
Clovecenstvo sa praveze ruti od Prirody prec a prebudena mensina co uz vidi za zakrutu sa snazi prehodit vyhybku, a ak to nepojde, dynamit pod podvalmi to isti..

Aman Againsttime

Mňa najmä fascinuje, ako anti-eugenici odrazu nemajú problém argumentovať tým, že by sme nemali umelo zasahovať do "prírody", do prirodzeného procesu ľudského rozmnožovania. Avšak keď začnete vy hovoriť o prírode a prirodzenosti, tak na vás v okamihu vytiahnu toto:http://invivomagazin.sk/kult-prirodneho-a-prirodzeneho-od-naivity-k-real... (ako sa to stalo mne pri Nithusovi, keď som pri obhajobe eugeniky spomenul "Vikernesov argument", že príroda preferuje kvalitu - zdravých a silných jedincov).

Aman Againsttime

Vivian, ja predovšetkým veľakrát neviem, čo nám vlastne chceš svojimi príspevkami oznámiť. Nežiadam o to, aby sa moje príspevky každému páčili, ale tvoje výhrady som nedokázal akceptovať.
Chápem, že si očividne nebola s témou eugeniky lepšie oboznámená a máš strach, ale aj tak ma tvoja reakcia prekvapila. Obzvlášť preto, že som ťa považoval za celkom "prebudenú".
Každopádne, nehnevám sa na teba. Hnevám sa skôr na to, ako je táto oblasť nespravodlivo démonizovaná. Vieš, eugenika je v skutočnosti humanistická a altruistická agenda. Fakt nežartujem.

Vivian

Aman , medzi nami dvoma je v tom, okrem iného, že ja nelustrujem a nehľadám videá odpovedajúce, alebo motivujúce ku tomu, aby som upevnila svoj názor na tomto webe. V diskusii na tomto webe sa snažím myšlienky ponúkané autormi týchto článkov, a teda aj tie tvoje, vidieť cez optiku súčasného reálneho sveta, mojho života, ktorý žijem, pretože realitu vždy spoznavaš v prvom rade cez seba a svoje poznanie, pocity, vedomosti. Môžeš to kľudne nazvať, zdravý sedliacky rozum, alebo iba také akési zamyslenie sa nad teóriou a jej realizáciou v praxi.

Ale tak či tak dik za tvoje vysvetlenie. Myslím, že po nejakom čase si my dvaja začneme rozumieť. Resp., ja tebe Aman. Ale asi to chvíľu potrvá :)

Aman Againsttime

Lustrovanie a hľadanie videí podporujúcich našu ideológiu je môj job na webe. :-D

A neviem, čo je také ťažké pochopiť na tom čo robím. Ja sa netajím tým, že mám jasnú víziu a svoju ideológiu a že som propagandista s agendou. A nie je na tom nič zlé. :-)

Mysliteľ

Vivianizmus je priamym následkom toho, že vo falošnej a prehnanej ľudskosti a takte nehovoríme ľudom pravdu. Všakovaké Viviany potom vypisujú a hlásajú rôzne nezmysly, mysliac si, že aj oni majú veci rozumejú, že vo veci majú jasno.
Keďže im zo šetrnosti veci nehovoríme priamo, ale len v náznakoch, dochádza zákonite k nedorozumeniam.
Hovoríme o eugenike, a Viviany si myslia, že nám ide o záchranu bielej rasy. Dokonca spomínajú v tej súvislosti aj nejakých sionistov.
Vivianka, nám ide o to, aby sme vedome napomáhali evolucii v jej ceste k vyššiemu ušľachtilému typu človeka, aby sa systematicky a cielene rodilo čo najviac inteligentných, zdravých, tvorivých, sebadisciplinovaných a pekných ludí s vysokými morálno-vôľovými vlastnosťami. Je pravda, že dôvodne veríme, že najlepší predpoklad na dobré výsledky majú naši európski ľudia, ale ak sú na tomto svete iné rasy ľudí, ktoré si to isté myslia o sebe, my im samozrejme ich snahu o eugeniku len doprajeme. Veď práve preto sme ušlachtilí.
Trváme však na tom, že zásadne sa to musí diať len u nich doma. Nechceme sa s nimi o výsledky našich úsilí deliť tu u nás. 

Pokiaľ ide o to, že si myslíš, že by ti azda niekto bránil v slobodnej kopulácii, veľmi sa mýliš.
Opäť ide o nesprávnu interpretáciu a nedorozumenie. Je pravda, že hlásame disciplínu v oblasti kopulácie, ale z úplne iných dôvodov, ako si ty myslíš. Problém je v tom, že za akékoľvek slobodné súloženie si každý musí niesť následky sám, a nehlásať socializmus v tom zmysle, že ty budeš nezodpovedne živočíšne kopulovať s kadekým, a my (teda štát) sa ti budeme starať o deti. Ak ty kopuluješ  nezodpovedne, väčšinou to znamená, že aj ten s kým kopuluješ je nezodpovedné indivídum, a vaše potomstvo je potom niečo podobné.
Súčasťou eugenického procesu je zabezpečiť, aby každá ľudská bytosť prišla do prostredia lásky, starostlivosti, disciplíny a rodičovskej obety pre nového človeka. Vypozoroval sme, že také sa nedá zabezpečiť nezodpovednou kopulaciou živočíšneho typu, ktorú vy nazývate sexuálne oslobodenie.

Súlož koľko chceš, s kým chceš, kedy chceš, ale nikdy nechoď za nami, a nežiadaj, aby sme sa my starali o výsledky tvojej "lásky". My chceme dať našu pozornosť a našu životnú energiu svojmu potomstvu.
Aj to je súčasť eugenických procesov.

Norman

Nechcem všetko tu hodnotiť, ale napísal si to výstižne a úhľadne.

Len chcem povedať, že to, že sa Vivian ozvala, respektíve nemá pochopenie, je veľmi dobre, lebo môžeme my pochopiť, z čoho majú ľudia najviac strach, odpor a v čom sa najviac mýlia. Napríklad ten posun, že eugenika znamená zabránenie radosti zo súloženia - to je dosť prekvapivé ohradenie sa, s tým som sa ešte asi ani nestretol.
Vytiahli sme tu tieto eugenické témy, čiste náhodou, dosť náhle, nečudo, že to niekoho prekvapilo. Nemôžeme si ale nahovárať, že ľudia poznajú, o čom je vlastne reč. Ich otázky či odmietanie sú pozitívne, ako hovoril už Lenin: Dialóg, dialóg, dialóg :)

(A ešte niečo, aby nedošlo k omylu ... "prehnanej ľudskosti a takte " - to si ty, Grigoriy, že? )

Mysliteľ

aké ťažké je dať si jednu lyžicu nedeľnej slepačej polievky, a hneď vedieť, či sa pri jej varení použila čili paprika?
Rovnako, stačí niekoľko slov, a hneď spoznáte jediného nezávislého a autentického Mysliteľa na Slovensku.
O tom kto bude ministrom, umelcom alebo prezidentom rozhoduje systém; o tom však, kto je skutočným mysliteľom, systém, ani pospolitý ľud, dokonca ani akadémia alebo médiá hovoriť nemôžu, hoci všetci tak veľmi chcú.
A to je jedna z mála spravodlivostí na tomto svete.

Kolodej

to nie je až tak prekvapivé - skôr prekvapilo mňa - lebo som ho čítal málo - že mi napadol práve on pri čítaní jeho príspevku.
Pozdravujem Grigoriy - páči sa mi ako premýšľaš.

Sloven

Eugenika v rukách štátu = dysgenika.

Štát a je úplne jedno či socialistický, kapitalistický, alebo iný je firma a farma..

Teda uplatnením eugenických princípov sa nedá zvyšovať ľudské IQ a zároveň naďalej chovať ľudí v ohrade s názvom Štát...

Zvýšenie priemerného IQ daného obyvateľstva nad kritickú úroveň = zánik štátu ako takého..

Si predstav, že by ti dobytok zmúdrel a ovečky by ti poutekali naspäť do prírody..

Ale dobre ešte, predstav si bežný chov zvierat na dedine, napr. sliepky sa môžu šľachtiť aby boli väčšie, krajšie, mali lepšie vajíčka a podobne, ale určite nie aby boli rozumnejšie, ale zas ani netreba aby boli hlúpejšie lebo zdomácnené už sú, takže ak by sa napr. ľudia zo dňa na deň vyparili, tak nejaké tie slepačie jedince to určite prežijú a spätne zdivejú.

Lenže v slepačích farmách sa uplatnením rovnakých eugenických princípov vytvorili stvorenia plne závislé na farme/firme v ktorej sú umelo chované a v prírode už viac nedokážu samostatne prežiť..

A my sme presne v tej fáze keď odovzdávame moc nie do rúk dedinčana, ale práve do náručia firiem, fariem, korporácií = fašistov.

Cieľ je teda jasný vyšľachtiť z ľudí dojnice, batérie poháňajúce stroje - psychopatov - slniečkarov - príživníkov ..

Takže z ľudí všetkých rás a kultúr nakoniec vzniknú dva živočíšne druhy: slave a master, ovečka a bača, batéria a žiarovka(slniečko) plne závislé jeden od druhého v danom obvode, štáte, Matrixe...

Systém bude rásť a rásť, batérie a žiarovky budú degenerovať až nakoniec planéta vybuchne a vymrští do sveta vesmírne lode = vírusy, či len kúsky neľudských sračiek - padajúcich slniečok a príživnícky systém tak niekde inde znovu povstane z popola (ordo ab chao) aby premenil na popol svety ďalšie ..

Taká je minulosť, taká je prítomnosť a taký je aj plán do budúcnosti..
Aj vedci veria v takú minulosť/budúcnosť viď big bang theory = order from chaos..

Ale budúcnosť a minulosť tvoríme my tu a teraz!

A ak nie my, tak potom nám ju vytvorí niekto za nás a bude už naozaj po nás!

E pluribus unum = In Varietate Concordia = Workers of the world, unite! = fascism / socialism ...

Uh a nie náhodou sú na svete 3 základné abrahámovské náboženstvá:
slave: Christianizmus, Islamizmus
a 1 master: Judaizmus

Norman

To si na tej úrovni, že si uvedomuješ zotročenie človeka.
No ale to pochopia skoro všetci, najčastejšie keď nastúpia do regulérnej (otrockej) práce. Potom im zostávajú dve dobré možnosti - buď zostať slobodným človekom, alebo sa stať pánom. V tvojom prípade, znova tak ako u väčšiny, nie je jasné, pre čo si sa rozhodol, lepšie povedané si sa ešte nerozhodol.

Jeden konkrétny omyl:
"A my sme presne v tej fáze keď odovzdávame moc nie do rúk dedinčana, ale práve do náručia firiem, fariem, korporácií"
Nie sme v tej fáze, tá fáza sa stala už pred tisíckami rokov, tá je už dávno za nami. Dokonca aj klasický dedinčan je už otrok. My sme len vo fáze, keď veľkosť nádora presahuje globálne rozmery a zrejme už onedlho môže dôjsť k tomu zrúteniu, o ktorom hovoríš aj ty.

Ale hlavne:
Musíš rozlišovať medzi "štátom" a "národom". "Štát" v tvojom (marxistickom) zmysle slova naozaj pôsobí dysgenicky. A ak môže, robí to vedome a cielene - to je práve to, čo vidíme naživo v tieto roky, explicitný socioinžiniersky pokus dysgenicky zničiť biely rod, teraz konkrétne Európu.
Ale na rozdiel od "štátu", tá množina tvorov spojených rodom, zvaná "národ", tá má záujem na pozitívnom posilňovaní, na eugenike. Toto je sila, ktorú sa snažia štátni prisluhovaťi potlačiť, očierniť, ba priam zatajiť jej existenciu. Snažia sa ju zabiť, ako nepríjemnú prírodu, ako nedávno tú medvedicu pri dedine.

Ty si vyjadril tiež názor, že jestvuje iba otrokársky "štát" a nič iného nevidíš. To je presne oficiálny svetonázor.
Najlepší otroci sú síce tí, čo si myslia, že sú slobodní, ale aj tí, čo pochopia, že sú otroci, dokážu byť držaní v okovoch beznádeje, treba im len zabrániť spoznať ich možnosti.

Preto niektoré alternatívne portály rozbíjajú ten prvý mýtus, falošný mýtus o slobode, ale my rozbíjame aj ten druhý mýtus, mýtus o bezmocnosti (o ďalších mýtoch inokedy)
Náš ciel prirodzene nie je vysvetliť to všetkým, presvedčiť všetkých, či nejakú väčšinu - pochopiť to ale môžu tí, čo sú zrelí. Je to čiste osobná vec každého.
Rovnako ani nepropagujeme nejakú náhlu a dokonca finálnu zmenu, revolúciu. Revolúcia je umelý nereálny konštrukt, v reále boli všetky revolúcie falošné a mali spôsobiť či spôsobili len prudké zrútenia. V termodynamike sveta nejestvuje žiadna "revolúcia" k lepšiemu, jestvuje len zrútenie systému. Jedíným zdrojom pozitíva je evolúcia, graduálny plošný tlak. Aj tá môže byť niekedy rýchla a skoková, to sa netreba báť nudy, ale čas a rýchlosť nie sú podstatné.

Človek, homo sapiens, nedosiahol v žiadnom smere nejaké optimum. A nie je tu vhodné hovoriť moc o tej známej téme, inteligencii, naozaj sú tú iné parametre, v ktorých zlyháva ovela tragickejšie. Človek nie je povahovo najlepšia z opíc. Človek nie je emočne vyrovnaný, jeho mozgovokôrový potenciál nedokáže harmonicky pracovať s inými uzlami a tak majú napríklad ľudia očividne neustále pocit nešťastia. V tomto smere má evolúcia pred sebou ešte širokú a ďalekú cestu.

Sloven

Nie sme v tej fáze? Ja práveže tvrdím, že sme v tej fáze keď je človek už zdomácnený, teda sa ešte dá vrátiť späť do prírody, alebo aspoň nestagnovať, ale že tá fáza sa už pomaly ale isto končí a systém nevyhnutne musí napredovať = degenerovať = hniť.
Pretože tak funguje hovno, tak funguje elektrochemický článok, či jadrová elektráreň = svet v ktorom žije väčšina ľudstva..

Rozbíja(te/me) ten druhý mýtus? No nwm nepovedal by som, pretože rozbiť ten druhý mýtus = ukázať funkčnú alternatívu a to je oveľa, oveľa ťažšie a vy čerpáte všetky informácie, všetko práve z tohto systému..

A väčšinou sa teda zaoberáte banalitami, či vecami, ktoré neviete nijak ovplyvniť..

Ja striktne rozlišujem pojem štát a národ...
Áno jestvuje iba otrokársky štát, zo základných princípov štátu to vyplýva..
Samozrejme niektoré môžu byť viac a iné menej..

Napr. ak bude štát stále menej otrokársky, tak v určitej fáze nutne nastane evolučný skok a štát prestane jestvovať, z pohľadu štátu ide vždy o devolúciu z jasným výsledkom vnútorného rozpadu, prevratu, teda vždy to bude protisystémova zmena.., každá jedna zmena k lepšiemu = priamy útok na systém, rakovinu..

Naopak evolúcia v štáte=devolúcia národu povedie tiež k zničeniu štátu, ale ten potom znova povstane, taký je už životný cyklus vírusu..

Ja vidím aj iné veci o to sa neboj ale sračka je všade a všetko je ňou zasmradené, len niekde pod nánosom toho svinstva sa dá nájsť maličké menej zasamradené ostrovčeky ako je aj tento web..

Pojem eugenika si ľudia spájajú s nacizmom, to nieje náhoda ale výsledok evolúcie systému...

Vy sami sa identifikujete zo štátom, teda sami mu dávate do rúk vašu moc..

Treba sa sústrediť na národ, na svoju rodinu, teda na seba a nie na cudzí systém.

Norman

Nie sme v žiadnej fáze, že nám hrozí strata niečoho, čo sme doteraz mali. "Štát" tu vládne tisícročia a metamorfuje do rôznych podôb.
Ergo: nie je na nás kladená špeciálna TERAZ zodpovednosť alebo špeciálna hrozba, že TERAZ pokazíme celé dejiny. Tie už sú dávno pokazené, my ich len zlepšujeme.

Nebudeme sa chytať za slovíčka, pomer štát versus národ je na dlhú debatu a potrebuje dobrú vôľu a opatrný slovník oboch strán. Nemyslím ani, že by sme v tom mali až tak rozdieľne názory, ale ťažko mi je presne vedieť, ako to ty myslíš. Ak ti ale rozumiem, obviňuješ nás (mňa) z toho, že objektom záujmu je stále štát.
Nuž, ja neverím na myšlienky, že sa vyššej organizácii dá dnes proste vyhnúť a tak dosiahnuť želaný stav. "Odstránenie štátu" - tak sa okrem iného volala táto myšlienka, ale ono to dnes už nejde.
Tu vidím zas spoločnú myšlienku:
ak by sa mentálna kvalita človeka zlepšila, štát v tomto dnešnom skurvenom stave by už nebol (možný). Takže bacha - ako som napísal, (naším) cieľom nie je revolúcia, (naším) cieľom nie je zmena štátnych zákonov a takdosiahnutie nejakého ustáleného dobrého stavu - na to neveríme. To zas nie, to sa musím ohradiť. Venujeme sa síce (aj) politike, ale aj táto debata o eugenike svedčí, že trvalejšie a hlbšie riešenia hľadáme v niečom podstatnejšom, ako politikárčenie, ako vylepšovaní inštitúcií a podobne.

Samozrejme, hovoríme o ideálnych či akademických postojoch, či niečo z nich zrealizujeme alebo či sa tomu venujeme nejako intenzívne, to je úplne iná vec a o tom nejak debatiť teraz nemienim.

Sloven

Chápeš to správne

Ale tvoje heslo všetko je napiču takže už to môže byť len lepšie v skutočnom živote neplatí, v skutočnom živote platí len jediný zákon a to zákon schválnosti, nie náhodou sa vraví: že na posratého aj hajzel spadne a že chudobnému aj z hrnca vykypí a podobne..

Zodpovednosť je TERAZ napr. tebou kladená na štát => štátu odovzdávaš svoju moc.
Zodpovednosť treba prijať na SEBA a to je ťažké a práve tu je ten pes zakopaný..

Minulosť už nezmeníš, ale budúcnosť sa zmeniť dá, ale len TERAZ v tomto okamihu = v prítomnosti, chce to hlavne dobrú vôľu!

Chce to tie všetky najlepšie ľudské vlastnosti a ani to stále úplne nestačí..

Rada pre všetkých (a aj pre mňa): Ak chceš zmenu tak sa vyhýbaj slovným spojeniam typu ak by sa a radšej použi: keď sa stane to a to, akonáhle porazíme tých a tých, (čo bude zjavne už čoskoro), tak potom správame to a to (napríklad)..

A nie keby bolo keby a všetko je npaiču, bodaj by sa to nejak zenmilo, pánbožko pomôžmi = v preklade, že pomoc ti naozaj príde - pomoc v podobe nejakej potiaže, ktorú keď vyriešiš, tak sa posunieš vpred schopný riešiť aj tie ďalšie, ale čo je oveľa pravdepodobnejšia varinata, že sa v tých sračkách proste utopíš, pretože dúfaš, že ich vyrieši niekto iný, väčšinou práve ten štát/boh...

Žiadna vyššia organizácia ako si ty sám a tvoja rodina, tvoj národ nejestvuje, jestvuje len program nahraný v hlavách ľudí, ktorý stačí prepísať a všetko sa rad za radom zmení..

Alebo proste tie hlavy vyhádzať a nasadiť tam iné, to je presne to čo sa dnes deje alebo skôr doteraz dialo, ale práve proti nám..

Teda doteraz bol svet skurvený a Štát mal relatívne veľkú moc, pretože sme mu ju odovzdávali MY, ale my to už pomaly ale iste ďalej robiť nemienime a postupne uchopíme svoju zem do svojich vlastných rúk!

Preto ten strach systému, ktorý je teraz v patovej situácii a robí tak v panike zbrklé radikálne opatrenia s vedomím, že aj tak každý jeden jeho útok ho znovu len oslabí a nám dodá ďalšiu šťavu a chuť do života..

Ja len ukazujem ako má vyzerať vonkajšia podoba, ale ten akostný obsah si už musí doplniť každý sám, je to asi ťažké, ale tak to už vo svete chodí, každý musí začať najprv sám od seba..

Pre zombifikovaných: Pomôž si sám a aj Boh ti pomôže, ale nezabúdajte, že to platí rovnako aj naopak: Ublíž si a bude ti ublížené..
Nos si na chrbte kríž a bude ti naňho prikladané stále väčšie a väčšie množstvo bremien ty sprostý vôl...

Norman

nikde som nenapísal, že "všetko je na fiču" - to si to riadne posunul, podľa vlastných tendencií.
Povedal som, že štát jestvuje tisícročia a nedeje sa v totmo smere nič výnimočné (tragické). Teda okrem toho, že prerastá zemegulu (a teda zas bude zemetrasenie).

Treba si to uvedomiť a upokojiť sa.

Ak to niekto zoberie ako absolútne zlo, začne špkulovať o utópii "bez štátu" (ako najznámejší napríklad marxisti, ale aj mnohí iní utopisti, libertariáni, do prírody utekajúci dedinkári (vlastne komunisti) a podobne), tak sa do toho zapletie ako mucha do pavučiny. A tak sa metá, kým neskolabuje.

Keď sa ocitneš v džungli, je zlé nechať sa zapliesť do všadeprítomných lian, ale rovnako pochabé je po všetkých sekať a snažiť sa ich všetky strhnúť na zem. Je pochabé vytínať stromy v ceste ale je lepšie ich obísť - boli tu pred nami, je to príroda, stoja v jednej ceste ale neznamenajú absolútne zlo.

Sloven

Štát tu nebol pred na nami..

Utópia je funkčný štát a zároveň zdraví ľudia žijúci v ňom...

Keby si lepšie sledoval nielen to čo som napísal teraz ale aj to čo predtým, tak by si zistil, že nevravím, že treba zrušiť štát, len to že treba zrušiť jeho vodcovské postavenie a prideliť mu jasné pôvodné právomoci, ktoré mu bude vždy prideľovať národ a nikdy nie naopak, teda nie my budeme žiť v štáte ako nejaký ovčania, ale naopak štát bude naša menšia súčasť - orgán=ústroj, naša zbraň bez akejkoľvek právomoci zasahovať do riadenia spoločnosti..

teda žiaden fašizmus/marxizmus/nacizmus ...

ale priama demokracia, dedinkárski prísne rasistickí "libertáriani" = slobodní ľudia utiekajúci sa k prírode a nikdy nie k rakovine: slniečkarom=Bohu=štátu=peniazom..

To je celé a vôbec to nieje také zložité, je to možná skutočnosť, ktorú si ale najprv treba vybojovať..

Peniaze sú krv, krv ti nemá čo rozkazovať..
Štát je tvoj imunitný systém, nemá ti čo rozkazovať..

Boh a slniečkari niesu súčasť národa, ale sú to vírusy, mikróby atď. o ktoré sa má postarať práve štát..

Takto nejak má vyzerať nerovnostárske, rasistické rozdelenie, žiadna rovnosť, že keď Boh je sračka tak potom bude také aj všetko ostatné..
Sračka si je rovná s inou sračkou, otrok s iným otrokom, ale nikdy nie človek s iným čelovcom..

Vivo

Elitárske kultúry sú staré asi ako ľudstvo. Každá klutúra založená na tomto princípe skončila katastroficky.

1. Sparta - ostala v poli porazených;
2. Židovstvo v časoch chrámu - rozmetané Rimanmi;
3. Feudálne elity - skončili úplnou degeneráciu - šlialenci Habsburgovci, I.svetová vojna, pád absolutictickej monarchie.
4. Komunistické komsomolské elity - vychovali "géniov" ako Kim Ir Sen, Brežnev, Jakeš, Mao, ...
5. Nacistické elity - Hitler, Hess, Himler, Goebbels, ... atď. - árijci ako vystrihnutí!
---
atď. To ale nevadí, idea Platóna prežíva dokonca v takom krpcovom národe ako Slovenský! :-D

Vivo

A jeho smrdiaci prekorumpovaný spolok neužitočných idiotov plačú nad rozliatym mliekom.

Júnové číslo Z&V prinieslo na stranách 54-55 krásnu schému. Pri pohľade na tohto pavúka mi napadla ako prvá myšlienka – preboha koľko miliónov € už museli nacpať do gágora tejto čvarge, čo sa ukrýva za nakreslenými obdĺžnikmi! A druhá – ten Soros už musí byť načisto postihnutý stareckou demenciou keď nechápe, že to boli peniaze spláchnuté do hajzla pre nehanebných Niktošov Asociálov, čo z neho vytŕčajú nenažraté krky čakajúce na potravu!
https://www.bat-man.sk/fotky2799/fotos/_vyrp13_78lastovicky-stvorec.jpg

Výsledok – okrem kopy trusu napadaného pod hniezdom, veľká NULA.

V krajinách V4 a Rusku, kam sa sústredila jeho pozornosť, politiku ovládli iní dravci.
Jeho cieľom bolo tiež vychovať „elitu“ – stará myšlienka Platóna. A stačí pozrieť ma pravú stranu spomenutého obrázku a súdny človek musí dostať záchvat smiechu! Andrej Kiska a profesorka Iveta Radičová. :-D

A s takýmito kreatúrami chce vládnuť! Modra sliepka sa posrala pri predstave konfrontácie s guru Rostasom ...

nonula

Zmena kvalitou mena zosobnena len moze byt,
meno zaznamenalo generacie vlastnosti charakteru,
charakter je hlavne pripravena cast podvedomia sa zvedomit
a nevedomie caka v rade.

Norman

To si zle pochopil, Grigorij.
Tento portál je postavený na určitých zásadách a tých sa bude držať. Jednou z nich je, že tu máš ban na vypisovanie.
Rešpektuj to - veď vidíš, že to neprejde.

Norman

k eugenike sme písali už viackrát, aj pred rokom a pol
http://nadhlad.com/content/niektore-zakladne-pojmy-sucasnej-eugeniky

viď aj celý prehlad článkov u nás na túto tému
http://nadhlad.com/tema/eugenika

Vivo

to je podstatne nebezpečnejší jav, ktorý prebieha veľmi intenzívne a jeho pôsobenie na úpadok civilizácie je jedno veľké, politicky nekorektné tabu!

Odstráňme pôsobenie dysgeniky a máme polovinu problému vyriešenú!

Mal by si záujem o článok na túto tému. Ako ho môžem pridať?

Norman

ale veď aj tie videá a veci, čo sem dal Aman a ja, sa venujú hlavne nebezpečenstvu dysgeniky - len je to celé pod názvom eugenika.
Ale uznám, že to nie je jasné. Veď nik tu nechcel robiť plánovane nejakú kampaň, naozaj sa to tu tak vykryštalizovalo náhodou. A keďže tie texty sú cudzie, nie sú robené presne na našu situáciu, respektíve presne na to, čo je teraz najaktuálnejší problem v tejto téme - teda dysgeniku.
Chcel som to nejako zhrnúť, ale nedostal som sa k tomu, zatiaľ.

Článok napíš, dobre, ale pošli mi ho na email nadhlad.com@gmail.com - ok?
A ak dovolíš, nie príliš dlhý :) Nie že by to tu vadilo, ale skúsime radšej tak, aby to aj inde prečítali:)

Vivo

Na tomto videu je možné výsledok, čo sa stane ak dôjde k nerozvážnemu kontaktu civilizácii - jednej čo dokázala vyrobiť AK-47 a nemala toľko rozumu, že ho dala do rúk civilizácii doby kamennej a čo sa stalo, keď táto napodobila múdrosť darcov a odovzdala AK-47 do rúk opici :

https://www.youtube.com/watch?v=GhxqIITtTtU

Ako hovorí Pitkin - A vo tom to je! :-D

Norman

hej, nie je to moc o absolútnej úrovni tej či onej civilizácie (etnika, rasy), ale o ich vzájomnom rozdiele, nekompatibilnosti. Preto je nám všetkým jedno, či v Afrike mlátia deti a najú mentalitu agresívneho hojdacieho koníka. Možno sa im aj fajn žije. Ale nemôže to prísť sem.

To video je fajn, dlho sa viedli spory po webe, či je to fake - takmer určite je to fake, príliš dokonalé, aj technicky - ale výborné :-))

Vivo

zvuk výstrelov a dym z hlavne prevdepodobne pridaný, ale vystihuje to podstatu.

Vivo

Asi sa zhodneme v tom, že v pralese, buši alebo na púšti je potrebný iný druh inteligencie, ako merá IQ. Presadiť - premigrovať ľudí do prostredia, kde pre zaradenie do pracovného procesu je treba IQ>90, je jednoducho neľudské, podobne ako by nás hodili do pralesa. V oboch prípadoch by sme sa v takto vykorenených komunitách segregovali a boli nepriateľskí ku svojmu okoliu a začala by fungovať dysgenika - strácali by sme pôvodné schopnosti a veľmi obtiažne získavali nové.

Eugeniku treba ponechať na prirodzený výber, ale samozrejme ho treba nechať pôsobiť! Inteligentný izolacionizmus ...

Lekári bez hraníc, potravinová pomoc, ... atď. to len spôsobuje v skutočnosti vyostrovanie problémov v Afrike. Potom ich riešime rovnakými prostriedkami, akými sme ich spôsobili. Udržiavame pri moci takýchto krasavcov ako ľudožrút Idi Amin :

http://imgur.com/bU3KVPB
https://www.biography.com/people/idi-amin-9183487

Kto ho vyniesol na Kapitol "Civilizácie"?

http://2.bp.blogspot.com/-UsLtQH0HTLM/VpRazUMi7zI/AAAAAAABDMo/yVcwD8d7ns...

Valéry Giscard d'Estaing s ním vraj povečeral, G. Pompidou ho prijal v Elizejskom paláci, nezaostali ani James Callaghan a Denis Hills, dokonca sa tento ludožrút stal čestným členom Rotary klubu :-D
https://books.google.sk/books?id=0DUEAAAAMBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=Idi+Am...

Valéry Giscard d'Estaing mal asi rád ľudožrútske hody, Bocasa bol jeho veľký kamarát!

Politika Francie udržiavala tieto zvieratá pri moci, dysgenika ako vyšitá. Dnes sa im Afrika vracia požičané a my by sme mali spolu niesť následky tejto amorálnej politiky?

http://www.slateafrique.com/sites/default/files/imagecache/article_v2/20...

Postoj ľavice Francie vystihuje
http://carolinebordczyk.a.c.f.unblog.fr/files/2016/08/ccf16072012_00001_...
Miláčik vydrž, okamžite im vysvetlím že si komunista ... !

PS. Už som poslal

Norman

ok.
Mais, mon ami, ne leur dit pas, že si ten vtip s fiancee úplne pochopil ;)

Vivo

by Ti povedal : Nebuď hnidopich, jedno "ne" preč a hneď to má lepšiu pointu! :-D

Vivo

Zdá sa, že Chmelár sa stáva svetovo známou osobnosťou! Dokonca si ho všimli aj v redakcii Charlie Hebdo! :
http://images.al-monitor.com/almpics/2015/02/israelcartoon.jpg/israelcar...

Norman

ešte najdi havrana :-)

Vivo

nové