Socializmus, kapitalizmus, kanibalizmus

Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne. Povedal nejaký Angličan. Je to v podstate len rozvinutá myšlienka istého Američana, ktorý tvrdí, že čo sa môže pokaziť, sa aj pokazí.

Kým ľudia moc odovzdávajú komusi, koho nepoznajú, je zákonité, že ten ktosi to skôr alebo neskôr zneužije. Je úplne jedno, akú vonkajšiu nálepku má systém, ktorý spoločnosť práve oficiálne prevádzkuje, pretože takýto systém je vždy navrhnutý pekne – ibaže v reále je vždy skurvený tými, ktorí sa dostali k moci. Lebo moc korumpuje.

Nedá sa s tým nič urobiť.

Totiž, nedá sa s tým nič urobiť vtedy, keď tú moc komusi odovzdáme, keďže tá ho potom zákonite skôr či neskôr skorumpuje. Niečo by sa s tým dalo urobiť, keby sme tú moc vôbec neodovzdali, ale by sme si ju ponechali.

Nevolám po anarchii, i keď ma možno niekto za anarchistu po prečítaní tohto označí. Naopak, snívam o pravidlách, ktoré budú stopercentne fungovať. Lebo doteraz všetky pravidlá fungovali nedokonale a nechali priestor korumpovačom, aby systém kazili, až ho napokon vždy zvnútra rozožrali a zničili.

Systém odolný voči skorumpovaniu a ovládnutiu psychopatmi a zločincami by asi mal fungovať tak, že by si ľudia v rodine, rode, kmeni, na ulici, v obci, kraji, štáte riadili sami maximum toho, čo si riadiť môžu (najmä populačnú dynamiku, občianske, ekonomické a environmentálne veci), a to ostatné by bolo vecou dohôd, pri ktorých by však vždy mala kontrolné páky hierarchicky nižšia štruktúrna jednotka. A samozrejme, muselo by existovať nejaké minimum nespochybniteľných, jasných a nepokriviteľných medzinárodných pravidiel, ktoré by zabezpečovali globálnu stabilitu.

Nepýtajte sa ma, ako si to v praxi predstavujem. Ja neviem. Nejakú predstavu možno mám, ale je príliš hrubá a bezpochyby naivná a chybná, možno aj v základných predpokladoch. Neviem ani, či nejaký jednotlivec, nech by bol akokoľvek geniálny, môže sám taký systém domyslieť do detailov, aby bezchybne fungoval. Neviem ani, či to vôbec druh Homo Sapiens ako taký dokáže vymyslieť a zrealizovať, a či je to vôbec aspoň teoreticky možné z hľadiska evolučného, historického, ekonomického, environmentálneho... a či nie je náhodou správny akurát ten z bezpočtu možných scenárov, ktorý tvrdí, že je nevyhnutnou zákonitosťou prírody, aby sa vývoj inteligentného života vo vesmíre v určitom bode skončil kolapsom, vnútorným rozvratom.

Čo jediné ja úbohý pozemský červík viem, na základe mnohoročnej osobnej skúsenosti so životom v socializme i kapitalizme, je poznanie, že nekontrolovateľná zastupiteľská moc (v oboch systémoch) korumpuje a zatiaľ skorumpovala všetky pokusy o vybudovanie dlhodobo a stabilne funkčnej spoločenskej štruktúry (možno až na babylónsky parazitický vírus, to neviem posúdiť, ale aj to je veľmi otázne).

A ešte viem, ako človek hlboko zápálený pre ideu demokracie ako opaku tyranie či plutokracie, a som si istý týmto poznaním, že systém, kde občan raz za štyri roky vhodí do urny papier so zakrúžkovanými menami neznámych ľudí a tým sa jeho podiel na moci a demokracii končí, že takýto systém nie je ničím iným než eldorádom korupcie a vo svojej podstate anarchiou, kde platí len pravidlo väčšieho psa. A že takýto systém, ktorý v konečnom dôsledku môže ísť len cestou menšieho odporu a jeho pažravosť je nekontrolovateľná, na planéte s obmedzeným životným priestorom a zdrojmi neodvratne smeruje ku katastrofe.

 

 
0
balu

v každej fungujúcej - nezávisle od nálepky - spoločnosti musí byť OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ jednotlivcov. Ako píšeš, tie systémy sú vymyslené navonok pekne, ale ak ich niekto v honbe za mocou skurví, tak samozrejme nerobí to, k čomu ho tam spoločnosť dala. Čím väčšia moc, tým väčšia osobná zodpovednosť. Stačilo by vymyslieť funkčný a "korupčne nepriestrelný" aparát, ktorý potrebné kontroly spoľahlivo vykoná. Ergo v prvom kole by sa mali zrušiť právnické osoby, poslanecká imunita, offshore a podobne. Samozrejme naoko takéto aparáty aj sú v každom systéme, len sú tiež skorumpované a preto tie kontroly nevykonávajú.

Buheh

sa skôr či neskôr tiež skorumpujú.

Spomínaš osobnú zodpovednosť, a je to vlastne to isté, o čom hovorím ja, len inými slovami. Pointa je v tom, že tá osobná zodpovednosť bude fungovať len vtedy, ak vykonávateľa moci budú ľudia osobne poznať a reálne mu stále pozerať na paprčky. A to je možné zabezpečiť len v komunite s obmedzeným počtom členov, kde sa všetci poznajú, a teda navzájom kontrolujú.

Homo Sapiens bol stvorený pre život v tlupe, ale nie v takej, ktorá má milióny či miliardy členov. Tam už totiž prestávajú fungovať prirodzené mechanizmy, ktoré udržiavajú v tlupe poriadok. Kľúčové slovo v tejto súvislosti je utajenie, anonymita. To je základ fungovania každej mafie, každej parazitickej, korupčnej či totalitnej spoločenskej štruktúry.

Preto som dospel k názoru, že bez korupcie by (teoreticky) mohla fungovať iba spoločnosť, kde by podstatné prvky moci držali v ruke rodiny a najmenšie ďalšie štruktúrne jednotky ako ulica, rod, klan, dostatočne malé na to, aby jedinca povereného výkonom moci mali pod kontrolou.

Ale ako by to mohlo vyzerať v praxi, to neviem.

balu

na tému, ale jeden čas (cca. 2008-20110, max. 11) v Maďarsku bolo to "národné hnutie" naozaj silné a vznikali veľmi zaujímavé organizácie a iniciatívy.

Oprášila sa a aktualizovala starobylá teória Svätej Koruny. Nezlakni sa, slováci sú aj podľa starého originálu aj tejto modernizovanej verzie plnohodnotní "uhri", o nič viac alebo menej ako maďari. Originál údajne "vymyslel" kráľ Koloman ešte niekedy koncom XI. začiatkom XII. storočia a princíp je v tom, že jediným suverénom v krajine Svätá koruna, všetká moc pochádza od nej. Národ (politicky a nie etnicky myslený) túto moc v praxi presadyuje. A tak napr. ne-kárpátec nemôže vlastniť napríklad (a hlavne) zem. Zem patrí iba domácim, ktorí si to môžou dediť, velebiť a pod. Hej, už vtedy boli medzinárodné manipulácie a Koloman poučený snahami nemcov o dosadenie svojich bábkových postavičiek (Peter Orseolo) týmto ťahom predišiel tomu aby nám krajinu rozpredali spod nôh. Ale píšem ti to hlavne preto, lebo - ale tiež by som musel doštudovať a oprášiť pomaly 10 ročné znalosti - starý uhorský župný systém bol príkladom vybalansovanej decentralizácie. A tisíc rokov fungoval a vydržal tatárov, turkov, nemcov. Teda za habsburgov sa začal erodovať. To bolo viac-menej stavané akoby "zospodu", takže bol snem, súd atď na župnej úrovni a veľký snem potom zvolávali z času na čas z predstaviteľov župy, ktorí svojich predstaviteľov si zvolili sami... keby nebolo už dokurvené to slovo by sme mohli povedať, že príklad demokracie. Ďalšou zaujímavosťou bolo, že síce jediným "suverénom" je Svätá Koruna, ale moc vykonávajú kráľ A (!!!) národ spoločne. Ku korunovácii bol potrebný súhlas národa - predstaveného šlachtou - takže kráľovstvo nebolo "len tak" dedičné. Je plno prípadov z histórie, keď sa šlachta nevedela dohodnúť (začínajúc vlastne už niektorými Árpádovcami, neskôr Karol Robert, Ladislav Pohrobok, Habsburg Ferdinand a pod.). Ale dôraz je aj tak na tom, že "A" národ. Asi to je hlavný dôvod, prečo v Maďarsku radšej upgrade-li komunistickú ústavu a nevrátili sa k existujúcej starej... no privatizácia celá (inostrancom) by bola proste protiústavná.

Ale napríklad bola iniciatíva lokálnych mien, organizácie barterových obchodov domácej produkcie. Bohužial väčšina časom zanikla alebo sa vytratila do neznáma, ale domobrana ako taká je už bežná vec. No musím končiť ale inšpirácia by bola, ani nemusíme ísť ďaleko.

Buheh

hej, tých by bolo. Možno by nebolo zlé to niekde zbierať... Švajčiarsky model domobrany, Schweickartov model ekonomickej demokracie, teórie priamej demokracie, Mondragon a iné formy družstevníctva, rôzne komunitné pokusy, Tebou spomínané lokálne meny či výmenné systémy, atď., teraz mi ani všetko nepríde na um, ale je toho dosť. Niečo z toho je nádejné, iné sú len čiastkové pokusy neriešiace podstatu, ale aj tie môžu inšpirovať.

Napríklad ešte začiatkom 90. rokov, keď vznikla stará SNS (nezľakni sa teraz zase pre zmenu Ty :D, vtedy ešte nebolo jej hlavným heslom Maďari za Dunaj), v ich programe bolo niekoľko veľmi zaujímavých myšlienok. Zapamätal som si jednu: každý občan by mal poznať svojho policajta, resp. každá ulica by mala toho svojho. Teda ľudia by vedeli kto to je a čo robí, videli by mu na prsty, mohli by ho aj odvolať, ale zároveň by za ním stáli, keď by začal riešiť nejaké špinavosti "tých hore". Samozrejme sa to vôbec nedostalo na program dňa a veľmi rýchlo sa to stratilo z verejnej diskusie, ale myslím si, že napríklad to by bol mechanizmus, z ktorého by mnohých z našich volených a milovaných zastupiteľov silne rozbolela hlava.

Zaujímavé ale je, ako po čase, keď sa ľudia unavia a opustí ich nadšenectvo, tak sa často skončia aj tie rôzne pokusy. Myslím že to môže byť čiastočne tým, že zdroje kontrolujú prevádzkovatelia dominantnej hry, ktorá v princípe neumožňuje, aby v rámci nej fungovali ešte nejaké iné sub-hry. Lebo tá hlavná hra funguje na princípe gradientov, keď voda tečie vždy len z vyššie položených miest na nižšie položené tou najľahšou cestou. A každý pokus skutočne zmeniť tok by vyžadoval dodatočnú energiu, ktorá proste v rámci danej hry nie je k dispozícii. Napísal som to obrazne, snáď pochopí ešte niekto iný okrem mňa, čo som chcel povedať. Nehovorím teraz len o peniazoch, ale ide hlavne o ne.

Stav systému s najnižšou energiou je najstabilnejší. A táto hra na demokraciu a trh sa tvári ako stav s najnižšou energiou. Pre masu je naozaj najjednoduchšie hrať potkanie hry, behať ako škrečok v kolese a zarábať peniaze, než sa trápiť s nejakými ideálmi. Trh sám všetko uriadi svojou neviditeľnou rukou, je koniec so všetkými sociálnoinžinierskymi pokusmi a stavbami rôznych babylónskych veží, tádžmahálov, pyramíd a iných proti-entropických projektov popierajúcich prirodzený beh vecí. Takto to vidia apoštoli postmodernizmu, ideológovia liberalizmu.

Lenže tak to v skutočnosti nie je. (Odhliadnuc od toho, že toto, čo tu dnes máme, nie je žiadny trh, ale forma oligarchického korporátneho fašizmu, a teda tiež sociálneinžinierska mašinéria.) Skutočnosť je taká, že voda bude tiecť hocijakým kanálom, aký jej postavíme, ak bude správne vyspádovaný.

Žiaľ, ľudia to začnú chápať, až keď tento systém skolabuje, keď vyčerpá všetky rezervy, a to sú najmä tie prírodné.

Ale to sú všetko len teoretické debaty, keďže sa prirodzeného konca kapitalizmu nedočkáme, lebo bude predčasne nahradený islamom a následne kanibalizmom.

Ľubov

páni bratia. My,hornouhorská a dolnouhorská šlachta s tým jednoducho m u s í m e začať.Veď kto iný? .Hľadajme také inšpirácie a momenty zo spoločnej histórie nás dvoch,na ktoré môžeme byť hrdí,ktoré nás nerozdeľujú.Po roku 1867,tam zatial nejdem,to je bolestivé. Prečo nám vždy brali a tak málo dávali? Nuž,nemali sme si dať!
Čo sa týka uhorskej družby,viem,vyzerá to naozaj ako utópia,ale čo ....čo ak sa stane zázrak?

frooyo

touto otazkou sa zaoberam nejaky ten piatok, po rokoch badania som sa dopracoval k tomu ,ze ziadne politicke zriadenie nikdy nebude dokonale. System nemoze byt bezchybny ked ludia v nom su nedokonali.

Buheh

Ale je pravdou aj to, že človek by sa mal snažiť naprávať veci, ktoré nefungujú či škodia.

balu

dnešného len lepšie môžťe byť...

nové