Ukrajinské hranice nie sú registrované

Počas rokovania Bezpečnostnej rady OSN bola predložená otázka konfliktu medzi oboma štátmi, Ruskom a Ukrajinou. V dôsledku toho sa dospelo k tomuto záveru: Ukrajina si od 25. 12. 1991 nezaregistrovala svoje hranice. V OSN nebola vykonaná registrácia hraníc Ukrajiny ako suverénneho štátu.

Z tohto dôvodu je možné predpokladať, že neexistuje žiadne porušovanie práv zo strany Ruska vo vzťahu k Ukrajine. Podľa zmluvy o CIS, územie Ukrajiny je správnym obvodom ZSSR. Preto nemožno nikoho viniť zo separatizmu a násilnej zmeny hraníc Ukrajiny. Podľa medzinárodného práva, krajina jednoducho nemá žiadne oficiálne schválené hranice.

Aby sa vyriešil tento problém, Ukrajina musí dokončiť vymedzenie hraníc so susednými štátmi, požiadať o súhlas susedných krajín, vrátane Ruska, s ich spoločnou hranicou. Vyžaduje sa, aby bolo všetko zdokumentované a zmluvy so všetkými susednými štátmi podpísané. 
Európska únia vyjadrila pomoc Ukrajine v tak dôležitej otázke a rozhodla sa poskytnúť všetku technickú pomoc. Ale podpíše Rusko zmluvu o hraniciach s Ukrajinou? Samozrejme, že nie!

Na základe skutočnosti, že Rusko je právnym nástupcom ZSSR (je to potvrdené rozhodnutím medzinárodných súdov, ktoré sa týkajú majetkových sporov bývalého ZSSR so zahraničím), územia, na ktorých sa rozkladá Ukrajina, Malorusko a Novorusko, sú vo vlastníctve Ruska a nikto nemá právo nakladať s týmto územím bez ruského súhlasu.

V podstate teraz Rusku stačí len urobiť vyhlásenie, že toto územia je ruské a že všetko, čo sa deje na uvedenom území je vnútornou záležitosťou Ruska. Akýkoľvek zásah bude považovaný za akciu proti Rusku. Na základe toho sa môžu anulovať ukrajinské voľby, ktoré sa konali 25. mája 2014 a malo by sa urobiť všetko, čo ľudia chcú!

Podľa budapeštianskeho memoranda a iných dohôd žiadne hranice Ukrajiny neexistujú. Štát Ukrajina neexistuje (a nikdy neexistoval!).

Alexander Panin,
Central News Agency Novorusko, Novorus.info

 
 
Luko

..., ale prakticky to asi funguje inak. Ako štát nemá hranice Izrael, nemusí ich mať ani Ukrajina. A na rozdiel od Izraela, má Ukrajina aspoň ústavu (no, nečertite sa, aj ja viem, kto ju písal). Ba našlo by sa toho vo svete nemnožko viac.

nové