Veľký reformátor

Prezidentovi skrachovanej a vybiedenej krajiny na východe Európy už nestačí reformovať krajinu, ktorú mu dala náhoda k dispozícii. Má naviac. Chce reformovať globálne, a to samotnú Organizácia spojených národov. Konkrétne Bezpečnostnú radu OSN. Podľa neho udalosti na Ukrajine ukázali neefektívnosť povojnového systému globálnej bezpečnosti a žiada, aby bolo Ruskej federácii odňaté právo veta. V záujme mieru, samozrejme.
 
Rumunský Caucescu má v Porošenkovi plnohodnotného nasledovníka.
 
 

nové