Základ a stred

Človek používa rôzny slovník a jazyk. Aj svoj, aj cudzí. Raz za čas ho mení podľa toho, ako dozrieva a abstrahuje od zbytočnosti a hnusu. Teraz je čas si zas vyjasniť niektoré pojmy.

Nejestvuje žiadna "politika", jestvuju len veci verejné. Nejestvuje nik, kto by v nich nebol.

Nejestvuje žiadna "alternatíva", jestvujú len ľudové sily, ktoré nepriateľ chce aj týmto označením vytlačiť na perifériu. 

Naši predkovia a rodáci prehrali nejaké bitky, ale nakoniec vyhrali  všetky vojny. Ináč by sme tu neboli. Prežili všetko a vyhrali. Vytvorili horu tradície, ktorá zaručene nie je žiadna "alternatíva". Je to základná cesta overená ohňom, ktorým viedla a ktorým sme prešli. 

Na tej hore stojíme, tá nas drží a dáva nekonečnú silu.

To len okolo tej hory, ako vyschnuté listy zo stromu, lietajú rôzne pokusy a nezmysly. Rôzne tie -izmy a -lógie. Slová a bezcenné pomýlené naratívy. Dogmy. Ale my sme živý stred a oni sú len slizký okraj, periféria, odpad. My sme dôstojnosť a morálka - oni sú neurotickí astenickí extrémisti. Svoloč.  Pot.

My sme základ a stred.
To je základ a stred.
Vždy to tak bolo a bude.
Netreba ani nikam ísť - vždy sme boli základ a stred. 
 

Nedá sa to prehrať, dá sa to len zradiť. Možno na to zabudnúť a preto následne padnúť do močariny. Ale proti jeho vôli to nemôžu nikomu zobrať. Je to vôľa sama.

 
Nebojím sa o to a nepotrebuje to pomoc vystrašených, ktorí sami sa trasú len preto, lebo nikdy nezdvihli zrak od zeme a tak to nikdy nezazreli v celej sile. Neodsudzujem ich, len im hovorím, prečo trpia. Nevidia to preto, lebo je to tak blízko a tak ohromné.
 
Nie je čoho sa báť. Nie sme tu ani na to, aby sme bojovali - to nie je boj, sme tu len na  jednoduché pozametanie, keď vietor našlahá. Potom ale na čo najlepšie pozametanie. A netreba si robiť starosti, že by vietor neprišiel. Že by nakoniec odpad neskončil v komposte.
 
Keď chodíte po dvore, robíte si starosti s napadaným listím?
Len prach a tieň.
 
 
 
0

nové