Zastavený čas

Niet žiadneho krajného miesta na kružnici, a predsa má čas meraný glóbom dva póly. Kolíšeme sa na našej ceste vesmírom a teraz práve sme v bodoch, kde sa čas prevracia. Aby sa mohol vrátiť, prechádza nulou. Čas sa zastavuje.

Aj vonku je všade hmla a príjemný chlad. Život a smrť v jednom.

Nebudeme nič želať, žiadne rituály. Všetko je tak, ako je.

 

nové