Zo starej Indie

Úplnou náhodou som na návšteve vytiahla z police knihu staroindických múdrostí, väčšinou výňatkov z Mahábháraty, ale aj z iných zdrojov.

I otvorila sa takmer sama pri tejto múdrosti:

Ak si pustíš do domu cudzinca, vzápätí príde nepriateľ.

 
lebleu

Perdone, ak je to tu od veci;
tuhľa iba jedno nové intervjú s Ferdinandom II. Aragónskym:
http://medzicas.sk/conquista-v-21-storoci/

nové